WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Становлення ринку електронних угод - Реферат

Становлення ринку електронних угод - Реферат

рахунку клієнта, а товар починає рухатися в зворотному напрямку. Як платіжний інструмент в таких системах можуть використовуватися міжнародні пластикові карти. Такий проект реалізовується в Україні. Це пілотний проект - Система Інтернет Комерції (СІК), що розроблена Міжнародним центром інформаційних технологій INT при підтримці Національного банку України та добровільній участі деяких комерційних банків. Участь у системі платежів відкрита для використання будь-якого платіжного документу (наприклад, пластикової картки). Для кожного товару в СІК зберігається його зображення, основні характеристики. Покупцю надається доступ до цієї інформації в режимі реального часу. Наприклад, пропонується вся необхідна інформація про якість тканини, кольори та моделі. Покупець самостійно формує список замовлених товарів, який можна переглядати і змінювати. Після завершення сеансу покупець отримує оформлений рахунок-фактуру. Для підтримання безпеки проведення угод передбачені електронні системи захисту інформації і аудентифікації учасників угод. Зазначимо, що в Internet вже давно налагоджено сервіс-бронювання квитків, готельних номерів, замовлень перекладачів, служби охорони і т. п.
Переваги використання інтегрованих ринкових послуг.
Підтримання функціонування інтегрованих ринкових послуг відбуватиметься через інформаційну інфраструктуру, яка поєднуватиме споживачів з виробниками і створюватиме по суті нову форму посередництва, яка сприяє укладенню комерційних угод між покупцями і продавцями.
Можна виділити шість сегментів в економічній діяльності господарських суб'єктів, в яких використання інформаційних технологій найвірогідніше підвищить ефективність торгових операцій:поставки промислових товарів, розфасування споживчих товарів, страхування комерційних підприємств і окремих осіб, банківська справа, гуртова торгівля і консалтінг. Переваги широкомасштабного розповсюдження інтегрованих ринкових послуг насамперед полягають в наступному:
" широкому розповсюдженні інформації, що пояснюється швидким ростом абонентів комп'ютерних мереж (як організацій, так і окремих фізичних осіб), яким пропонується широкий спектр інформаційних послуг;
" більшою простотою в користуванні інформаційними послугами в порівнянні з традиційними, завдяки автоматизації процесів підбору і формалізації інформації шляхом використання елементів штучного інтелекту та технологій візуального відображення у відповідності з індивідуальними вимогами;
" зменшення витрат на інформацію, яке пояснюється тим, що відносні витрати на інформаційні технології значно менші відносних витрат у випадку застосування традиційних технологій.
" високий рівень координації при управлінні процесами маркетинг - виробництво - збут чи служби досліджень та конструкторських розробок - маркетинг;
" усунення посередників між виробником продукції чи послуг і споживачами;
" повний контроль за просуванням товару (його якістю, технологією обслуговування) і товарною маркою, над способом продаж, що зменшить рівень ризиків неплатежів і число відмов від валютних угод;
" зменшення бар'єрів при проникненні на нові ринки сировини і готової продукції;
" зменшення залежності від коливань курсу валют.
Можливості застосування інтегрованих ринкових послуг насамперед проявлятимуться в таких сферах діяльності, як реклама, придбання товарів та послуг (представлення продукції та підписання угод), навчання, надання різноманітних мережних послуг по комп'ютерній мережі (наприклад, пошук та обробка інформації, забезпечення фінансових послуг - ведення рахунків, страхування, брокерські послуги, тощо).
В цілому можна констатувати, що інтегровані ринкові послуги дозволятимуть реалізувати ті переваги, які в перспективі може дати покупцю та продавцю найновіша інформаційна технологія: закуповувати товари, вести свої фінансові справи, підтримувати ділові і особисті зв'язки, працювати та вчитися - і все це за допомогою деякого інтерактивного пристрою.
Впровадження електронного обміну даними забезпечує можливість безперового документообігу, тобто автоматизованої циркуляції офіційних документів, як всередині підприємства, так і між різноманітними організаціями (банки - клієнти, центри - філії, постачальники - споживачі). Впровадження електронного обміну даними в комерційній діяльності може підняти ефективність постачань між торговими партнерами і зменшити ступінь опрацювання документів оператором-людиною. Оскільки електронний обмін документами передбачає запровадження прямого замовлення в комп'ютер організації-виробника, із його допомогою можна уникнути затримок, викликаних пересилками по пошті, а також повторного введення даних, що дозволяє заставити товар рухатися швидше. Таке прискорене постачання інформації стане принциповим для оперативного виробництва й обліку руху товарів. Оперативне облік товарів приносить великі фінансові переваги за рахунок скорочення товарних запасів і, отже, забезпечить мінімум необхідних грошових позик. Сучасна безпаперова інформаційна технологія базується на міжнародному стандарті EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport).
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...