WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Зв’язок, мережні комунікаційні послуги - Реферат

Зв’язок, мережні комунікаційні послуги - Реферат

агресивнішої політики, яка буде проявлятися в зменшенні норми дивідендів, збільшенні оборотності капіталу, залучення капіталовкладень в інші сфери діяльності; продаж окремих елементів мереж у власність споживачам.
Організаційна структура повинна узгоджуватися з новими напрямками діяльності для чого необхідно активніше проводити підприємницьку діяльність, що пов'язано з певним ризиком, але може принести бажані результати. Разом з цим організація повинна враховувати інтереси співвласників мереж колективного користування і споживачів. Не, так давно була запропонована нова концепція системи управління - "управління прикладними процесами", яка включає та інтегрує традиційні функції: управління проектуванням мереж, ринковою та виробничою діяльністю. Необхідність такої концентрації диктується швидким поширенням високошвидкісних здатних до взаємодії мереж для передачі інформаційних продуктів. У цьому випадку виникає ряд труднощів, пов'язаних з набором і підготовкою кадрів, до яких повинні пред'являтися такі вимоги, як наявність свіжих ідей, майстерність та перспективне мислення.
Стан з наданням послуг зв'язку в Україні.
Розвиток інформаційного ринку в Україні має деякі відмінності від тих процесів, що трохи раніше відбувалися на Заході. В даний час на Заході поступово проводиться процес комерціалізації систем комп'ютерного зв'язку, що раніше використовувалися науковими колами. Це цілком природний процес, оскільки без комерціалізації цих мереж важко уявити, як можна забезпечити доступ до комерційних баз даних користувачу, що під'єднаний до цих мереж. В Україні мережні утворення, що з'являються, інвестуються винятково значним бізнесом, тому вони комерціалізовані від народження. Державні інвестиції занадто малі - більше того величина інвестицій менша від величини податків. Це означає, що в Україні зв'язок розглядається, як галузь, що поповнює бюджет, у той час, як у розвинутих країнах інвестиції в засоби зв'язку вкладають істотну частину бюджетних витрат.
На даний час в Україні послуги телекомунікацій не відіграють значної ролі в інформаційному забезпеченні підприємств внаслідок відсутності повноцінних інформаційних продуктів, незадовільної якості вітчизняних телефонних мереж, високої вартості необхідних технічних засобів, незначного обсягу послуг, недостатньої пропускної здатності та надійності зв'язку. Процес впровадження телекомунікаційних технологій в Україні гальмується державною політикою, яка не створює передумов до збільшення інвестицій у національний інформаційний ринок.
Схеми оплати послуг зв'язку та мережних комунікацій.
Широко поширена схема оплати за надання послуг діалогового доступу до баз даних, що базується на підписці, яка передбачає внесок за початкову реєстрацію й оплату витрат ресурсів часу на під'єднання до серверу баз даних з авансуванням цих затрат. Реєстраційний внесок, як правило, невеликий і призначається швидше для стимулювання своєчасного авансування, оскільки при перевитраті авансу реєстрація анулюється. Інша форма доступу до інформаційних баз даних - разові запити в режимі OFF-LINE (наприклад, через електронну пошту), передбачає дві форми оплати:
" попередню оплату, що видається за надання довідки по результатах інформаційного запиту, але це пов'язано з затримками за часом одержання інформації;
" оплата за схемою "підписка - авансування - витрата авансу".
Такі форми розрахунків за послуги - результат інфляційних запитів у країні, і тільки у випадку зміцнення грошової одиниці, напевне системи оплати інформаційних послуг будуть змінюватися у бік більшої довіри до користувача. На Заході в останні роки перевага починає віддаватися спрощеним варіантам оплати - підписці, тому що витрати на облік і ведення діловодства дуже значні. На думку деяких авторів це чимало сприяло ринковому успіху діалогового доступу до баз даних.
Тенденції розвитку інформаційного ринку в Україні та промислово розвинутих країнах.
Світові тенденції розвитку мереж комп'ютерного зв'язку відображаються на процесі розвитку вітчизняних мережних структур. Зокрема, сьогодні важливою умовою конкурентоспроможності підприємства, що працює в сфері телекомунікаційних послуг, є можливість надання користувачам можливості зв'язку з комп'ютером, що знаходиться в будь-якій точці планети. Цей факт пояснює загальну тенденцію до об'єднання в ті або інші форми різноманітних мережних структур. Цьому процесу також сприяє розвиток архітектури мереж у напрямі об'єднання більшості мереж у національні і міжнародні асоціації. Сучасні інформаційні мережі об'єднують електронні машини, виготовлені різними виробниками з різноманітними операційними системами. Це стало можливим у результаті того, що в основу моделі й архітектури мереж кладуться міжнародні стандарти, які досягають у визначений момент того ступеня повноти, що відчинила можливість їхнього сумісного використання. У результаті цього велике число виробників інформаційних технологій у всіх розвинутих країнах світу розпочали випуск різноманітних технічних і програмних засобів для глобальних та локальних мереж нового виду - відкритих мереж, що задовольняють вимогам міжнародних стандартів.
Цінність будь-якої інформаційної мережі насамперед визначається її інформаційними ресурсами, тобто знаннями, програмами, даними, що мережа надає користувачам. Ці ресурси повинні якомога ширше охоплювати ті ділянки діяльності, в яких працюють користувачі мережі. Все сучасне опрацювання інформації розраховане на використання інформаційних банків, а тому користувачі повинні мати в інформаційній мережі доступ до них.
В Україні головним завданням організацій є виживання і цезумовлює своєрідний інформаційний попит. З становленням вітчизняних підприємств та виходом України з кризи спектр інформаційних послуг охопить всі сфери діяльності організації. В Україні інтерес до інформаційних систем, що дозволяють комплексно вирішувати виробничо-економічні проблеми і здатні спільно функціонувати з технічними і технологічними системами в рамках єдиного інформаційно-економічного простору, пояснюється не в останню чергу економічними складностями перехідного періоду. Для того, щоб привести діяльність будь-якої організації у відповідність з вимогами умов, що динамічно змінюються, щораз більша кількість організацій починає цікавитися ефективними і гнучкими інтегрованими інформаційними системами менеджменту. Керівникам різних рівнів стало очевидно, що у них просто немає достатньої інформації про затрати, про постачальників, про споживачів, тощо. Адже управління підприємством при його сучасній максимально автоматизованій технічній оснащеності і невпинно зростаючих внутрішніх і зовнішніх зв'язках потребує збору, обробки і аналізу великих обсягів різноманітної технічної, технологічної та економічної інформації. Тому багато рішень приймаються швидше на основі досвіду та інтуїції, ніж на основі фактичних і актуальних на момент прийняття рішення даних, а технічне благополуччя підприємств залишається необхідним, але не достатнім фактором успішної роботи.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...