WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги інформаційних технологій до рівня культури організації і персоналу - Реферат

Вимоги інформаційних технологій до рівня культури організації і персоналу - Реферат

недопустимим є порушення етики, негативне ставлення до підлеглих, невміння правильно і раціонально сформулювати їм завдання., як правило, "вузьким місцем" для менеджерів в цьому випадку є нестача вільного часу для ділового спілкування через його втрати на рутинну, малоефективну діяльність по оформленню і підготовці документації або ж на необхідні переміщення для організації зустрічей. Економія часу менеджерів може бути досягнута за рахунок спрощення чи скорочення процесу обслуговування адміністративних завдань, а також шляхом зменшення часу на переміщення і неділове спілкування. Для зменшення затрат часу менеджерів на малоефективну роботу доцільно широко застосовувати технологію електронних офісів з типовим апаратним та програмним забезпеченням. В цьому випадку також можна використати спеціалізоване програмне забезпечення для підтримки роботи менеджера, що базуватиметься на ефективнішому використанні нагромадженої бази знань. Недосконалість спілкування з підлеглими можна компенсувати сучасними інформаційними технологіями, що дозволяють максимально наблизити до ідеального спілкування на віддалі. Це може бути впровадження локальних (або корпоративних) мереж та під'єднання до глобальних комп'ютерних мереж, які можуть надавати певні послуги (наприклад, такі, як мобільний зв'язок, електронна пошта, телеконференції, відеоконференції). В результаті значно спрощується вирішення внутрішніх проблем дисципліни, що раніше обумовлювалися часовими та просторовими бар'єрами. Зокрема така організація роботи дозволяє менеджерам ненав'язливо проводити контроль за станом виконання поставлених завдань чи ходом технологічного процесу.
Нормальне відношення до ризику.
Третім показником рівня культури організації і персоналу приймають нормальне відношення до ризику. Провідні організації заохочують та підтримують готовність менеджерів йти на ризик, якщо рішення логічно обгрунтовані і детально проаналізовані. Такі організації підтримують вдалі рішення, але одночасно не дуже суворо карають за допущені прорахунки. Відношення до ризику, яке висловлюється формулою "ви ризикуєте своїм місцем", як правило, не приносить позитивних результатів. Правильні рішення повинні заохочуватися, в той час, як прорахунки, що виникли незважаючи на достовірність прогнозування, обгрунтування і логічне впровадження заходів, мають розглядатися, як практичний досвід, а не, як привід до пониження в посаді чи звільнення. Цей підхід представляється ефективним поєднанням підприємницького ризику окремих менеджерів організації і певного рівня захисту їх службового положення. Такий принцип сприяє концепції "справи всього життя", яка протистоїть практиці короткотермінових взаємних обов'язків. Для професійної підтримки роботи менеджерів і мінімізації ризику виникає необхідність нагромадження фактів, досвіду, знань на кожній конкретній ділянці управлінської діяльності. На перший план висувається зацікавленість в ретельному дослідженні конкретних економічних, комерційних, виробничих ситуацій з метою оперативного прийняття економічно обгрунтованих і найприйнятливіших рішень. Ця задача може ефективно вирішуватися в результаті удосконалення інтегрованої обробки інформації, коли нові інформаційні технології почнуть використання нагромаджених баз знань. Впровадження інформаційних технологій дозволить відслідковувати події в динаміці їх розвитку та ефективніше управляти ресурсами. В цьому випадку доцільно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для підтримки роботи менеджера, що базується на ефективнішому використанні спеціалізованих інформаційних та експертних систем чи систем підтримки прийняття рішень.
Орієнтація на колективну діяльність.
Найзагальнішим показником рівня культури організації і персоналу є орієнтація на колективну діяльність. Організації, де існує принцип "мої інтереси вищі загальних", ніколи не досягають значних успіхів. Працівники, а особливо менеджери організації, в міру своїх адміністративних обов'язків повинні відчувати та підтримувати процеси стратегічного розвитку, що проходять в організації. Найвірогідніше підвищення значення цього показника можна отримати за рахунок економічно обгрунтованого впровадження інформаційних систем менеджменту, яке приводить до зміни організаційної структури організації. Інформаційна система менеджменту дозволяє спростити ієрархічні зв'язки за рахунок ліквідації узгоджувальних ланок, надання ширших повноважень менеджерам певних рівнів для взаємодії та контролю, що в кінцевому підсумку забезпечує впровадження прогресивнішої матричної структури управління, яка на даний час вважається однією з найефективніших. В той же час процеси управління стають прозорішими і зрозумілішими для персоналу. Ці заходи дозволять підтримувати програму ефективного використання людських ресурсів, яка забезпечуватиме залучення всього персоналу в процес планування і контролю, в доповнення до їх прямих обов'язків, що може бути визнанням ваги працівників, неявною мотивацією для підвищення рівня їх кваліфікації, а також спрощуватиме процес формування загальних близьких поглядів відносно широкого спектру проблем. При дотриманні таких умов працівники, які принесли користь організації, будуть відчувати почуття законної гордості за професійно виконану роботу. З іншої сторони можливість ширшого охоплення ситуації у зовнішньому середовищі дозволить кожному працівникові відчути приналежність до конкретної організації, проявом якої при обговоренні діяльності конкурентів можна вважати протиставлення "ми - вони". Менеджери всіх ланок на новому вищому якісному рівні зможуть відчути свій вклад та діяльність колег в процес управління сумісною діяльністю організації. Віртуальне відчуття поруч ліктя колеги, який може знаходитись за тисячі кілометрів, стимулює роботу, створює моральну підтримку. Таким чином, можна констатувати, що підвищення ефективності колективної праці можна досягнути шляхом використання сучасних інформаційних технологій.
Розглянуті показники рівня культури організації і персоналу та рекомендації для їх покращення за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій можуть стати в пригоді тим організаціям, які відновлюють або переходять в нову сферу діяльності. Впровадженняінформаційних технологій дозволить в декілька разів прискорити формування повноцінного професійно підготовленого колективу завдяки посиленню можливостей комунікаційних засобів для ділового професійного спілкування, сумісному використанню напрацьованої бази знань та програмних засобів інтегрованої обробки даних.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...