WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів - Реферат

Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів - Реферат

службовій ієрархії, видимими проявами є такі зовнішні символи, як розміри кабінету, вигляд меблів та інші.
Думаючи про впровадження інформаційних технологій, багато хто з працівників інтелектуальної сфери бояться, що умови їх роботи погіршаться. Найочевидніші причини страху працівників сфери менеджменту полягають в наступному:
" по-перше, що вони не зможуть навчитися працювати з новими системами;
" по-друге, що зміниться характер їх роботи або коло виконуваних обов'язків;
" по-третє, що зміниться критерій оцінки їх роботи;
" по-четверте, що працівник втратить роботу шляхом передачі виконання його обов'язків інтелектуальній системі.
Передбачаючи впровадження нових інформаційних технологій, потрібно враховувати перечислені причини страху. Разом з тим, потрібно відзначити мотиви, що забезпечують зацікавлення користувачів:
" значна економія часу і зручність;
" забезпечення різних форм контролю і управління;
" розширення досвіду і бази знань;
" деякі економічні переваги;
" самоствердження.
Рекомендації менеджеру для аналізу процесів інформатизації.
Зростання впливу інформаційних технологій визначає такі ключові позиції, які постійно повинні знаходитися в центрі уваги менеджера:
o пошук нових інформаційних технологій, які можуть бути використані для досягнення переваг у конкуренції;
o дослідження можливостей інформаційних технологій для створення абсолютно нового бізнесу,
o аналіз змін продуктивності праці і в діяльності організації вцілому, так, як ці зміни можуть обумовити доцільність перебудови традиційних організаційних структур з метою підвищення сумарного ефекту функціонування за рахунок впровадження інформаційних технологій;
o аналіз досягнень технічного прогресу, які сприяють раціональному управлінню організацією, так, як відповідна інформація стає доступною на всіх рівнях ухвалення рішення.
Процес оцінки інформаційних технологій можна представити такою схемою.
Рисунок 1. Підхід до визначення можливостей інформаційних технологій.
Застосування інформаційних технологій для вдосконалення управління.
Хоча більшість працівників спотворює картину затрат свого робочого часу, але багато з них хотіло б знайти шляхи підвищення продуктивності і якості своєї праці за рахунок позитивних структурних змін у загальному фонді робочого часу. Аналіз використання робочого часу працівників сфери менеджменту показав, що підвищення ефективності праці цієї категорії можна домогтися шляхом реалізації таких заходів:
" прямого своєчасного доступу до інформаційного продукту (точної інформації про продукцію, користувачів, внутрішню діяльність і т.д.);
" ефективної координації внутрішньої діяльності за допомогою широкого використання інформаційних технологій для передачі різноманітних повідомлень;
" ефективнішої взаємодії із замовниками та суміжниками (як внутрішніми, так і зовнішніми по відношенню до організації) за рахунок використання більш інформативних та наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень;
" використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування діяльності організації;
" виділення необхідного і неперервного часу на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок економії малопродуктивної діяльності.
Інформаційні технології, які допомагають працівникам сфери менеджменту ефективно виконувати їхню роботу, повинні мати широкі функціональні можливості та бути придатними для тривалого використання. Нові інформаційні системи повинні створюватися на основі інтерактивної (діалогової) технології спілкування і вимагати скурпульозних досліджень при впровадженні. Вони повинні передбачати можливість адаптації до конкретних вимог користувача та подальшого нарощування за рахунок введення додаткових функцій.
Для нових інформаційних технологій характерні наступні риси:
" робота користувача в режимі маніпулювання (не програмування!) даними. Користувач повинен "бачити" (засоби виводу: екран, принтер) і "діяти" (засоби вводу: клавіатура, мишка, сканер), а не "знати" і "пам'ятати";
" наскрізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження інформації на основі інтегрованої бази даних, яка передбачає єдину уніфіковану форму представлення , збереження, пошуку, відображення, відновлення і захисту даних;
" безпаперовий процес обробки документів, при якому на папері фіксується тільки остаточний варіант документу, а проміжні версії і необхідні дані записані на машинні носії і доводяться до користувача через екран відеомонітора;
" інтерактивний (діалоговий) режим розв'язку задачі з широкими можливостями для користувача;
" можливість колективного виконання документів на основі групи автоматизованих робочих місць, об'єднаних засобами комунікацій;
можливість адаптивної перебудови форми і способу представлення інформації в процесі розв'язку задачі.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...