WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів - Реферат

Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів - Реферат

організації. Говорячи про керівні органи організації, потрібно зазначити, що їх основною ціллю є підвищення прибутку шляхом зменшення витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг. Загальна обстановка, в якій працює будь-яка організація, стає все складнішою. Вартість електроенергії та кредиту за останні кілька років значно зросла. Продуктивність праці робітників практично не збільшується. Крім того, багато організацій поширюють свої операції, звертаючись до нових ринків і глибше проникаючи в існуючі. Це призводить до розширення географічних районів дій організацій, а значить і до збільшення конкуренції, як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках. Нові операції вимагають здійснення керівництва у віддалених районах, що викликає нові проблемикерівництва і контролю. З іншого боку, розширюється масштаб заходів по захисту інтересів споживачів. Тому успішна діяльність організацій залежить від підвищення якості інформації, що представляється керівній ланці для прийняття оптимальних рішень. Це означає, що інформація про операції збуту, конкуренцію і використання ресурсів повинна бути точнішою та актуальнішою. Адміністративний керівник вищої ланки майже 95% робочого часу витрачає на обмін інформацією, при чому найбільша частина часу йде на особисті зустрічі, створення і читання документів. Отже, лише 5% часу йде на прийняття рішень, тобто фактично на основні обов'язки керівника. Основне завдання в цій сфері - це підвищення якості рішень і ефективності управління.
Інтеграція процесів управління організації на основі їх автоматизації.
Проведений аналіз потреб менеджерів та аналіз ходу прийняття рішення дозволяє виділити наступні три напрями впровадження інформаційних технологій:
" по-перше, індивідуальні засоби обробки інформації та можливість доступу до потрібної інформації;
" по-друге, засоби міжособистого зв'язку, в тому числі і через комп'ютерну мережу;
" по-третє, найвагоміше, інформаційні системи менеджменту, які інтегрують можливості різнопрофільних програмних засобів для створення нової інформації та прийняття рішень з використанням елементів штучного інтелекту.
Перші два напрями дозволяють використовувати міжнародні стандартно розроблені засоби, і проблеми їх впровадження в основному виникають лише при адаптації до національної мови та деяких особливостей застосування, викликаних специфікою країни. Адаптацію, як правило, провести неважко, оскільки у використанні інформаційних засобів, з одного боку зацікавлене широке коло користувачів, а з іншого - поширенню даних засобів сприяє виробник. Сьогодні залучення інформаційних технологій в сфері менеджменту в Україні в основному носить вузькоспеціалізований характер і спрямоване на технічну обробку інформації (наприклад для підготовки чи обробки текстових документів чи для роботи з базами даних).
Що ж стосується ведення різноманітного виду ділових переговорів, то і тут зроблені значні та відчутні кроки. За останні роки впроваджено глобальні системи зв'язку та комп'ютерні мережі, високий сервіс обслуговування яких підтримують сучасні потужні програмні засоби. Найскладніша ситуація, і особливо саме в Україні в порівнянні з розвинутими країнами, склалася в сфері впровадження комплексних інформаційних систем менеджменту, які повинні забезпечувати створення нової інформації та підтримку процесів прийняття рішень. В основному це пов'язано з необхідністю використання оригінальної гнучкої інформаційно-дорадчої системи, спеціалізованої для потреб конкретної організації, на розробку якої потрібно цілеспрямовано витрачати значні кошти. Реалії сьогодення переконливо доводять необхідність впровадження саме комплексних інформаційних систем менеджменту, орієнтованих на глобальний інтелектуальний аналіз інформації, а не вузькоспеціалізованих широкотиражованих засобів, які забезпечують лише технічну обробку документації.
Повна інтегрована автоматизація управління організації передбачає охоплення наступних інформаційних управлінських процесів: зв'язок, пересилання, отримання, збір, зберігання та доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної діяльності, програмування та вирішення спеціальних задач. Для створення інформаційного середовища менеджменту необхідне сполучення всіх функцій інформаційної системи менеджменту, як в управлінському апараті центру, так і на кожному робочому місці.
Успішна робота будь-якої організації в індустрії інформаційних технологій неможлива без серйозного відношення до впровадження процесів інформатизації в її діяльність. Інтеграція програмного забезпечення і обладнання в організаційних структурах є тим перспективним напрямком, з яким пов'язують отримання доданої вартості. Хоча багато хто з менеджерів відчувають труднощі, обумовлені процесом зменшення прибутків, який по всій імовірності буде прогресувати, якщо збережеться існуюча структура економічних моделей розподілу доданої вартості. Зокрема, для надання стабільного характеру успішній діяльності можна запропонувати стратегію, яка включає чотири пункти:
" збільшення доданої вартості шляхом інтеграції баз даних і додаткових функціональних модулів;
" підвищення ефективності прямих операцій шляхом паралельного використання цільових засобів зв'язку;
" досягнення гнучкості у виборі апаратних засобів з точки зору вартості і (або) продуктивності за рахунок використання стандартизованих програмних засобів;
" ліквідація відтоку прибутку шляхом вдосконалення внутрішніх систем управління.
Вплив людського фактору на впровадження інформаційних технологій.
Для працівників сфери менеджменту, реально пов'язаних з впровадженням інформаційних технологій в організації особоиво важливі такі фактори:
" задоволення роботою - її можна підвищити, якщо сприяти ефективнішому та продуктивнішому виконанню завдань;
" ознака індивідуальності - люди різні, цю різницю потрібно враховувати та при цьому потрібно залишати кожній людині право вибору;
" стабільність - зміни даються важко, а тому працівники сфери менеджменту, як правило, віддають перевагу усталеному стилю роботи;
" статус - менеджери, як правило, гостро сприймають думку оточуючих про своє місце в

 
 

Цікаве

Загрузка...