WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці - Реферат

Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці - Реферат

інформації, в тому числі до джерел зовнішнього середовища;
" якісний електронний зв'язок, який найкраще і найшвидше наближається до ідеального;
" створення можливостей вертикальної та горизонтальної взаємоув'язки управлінської діяльності всіх ланок менеджерів підприємства;
" функціонуванням єдиного інформаційного середовища організації, що дозволить охопити багатофункціональну діяльність в єдиний комплекс.
Зростання ролі інформаційних технологій в організації.
В міру проникнення інформаційних технологій в різні сфери бізнесу, вони змінюють різні вартісні показники, на яких грунтується рівень конкуренції, що в свою чергу спричиняє фундаментальні структурні зміни в усіх галузях економіки. Впровадження одних засобів інформаційних технологій вносить значні зміни на етапах розробки продукції і виробництва, а впровадження інших - впливає на етапах проведення операцій маркетингу і фізичної реалізації. Ефективність інтегрованого управління на основі інформаційних технологій дозволяє:
" по-перше, зменшити виробничі витрати при більшій різноманітності видів продукції (послуг), хоча і менших обсягах її випуску;
" по-друге, забезпечити більшу економію в сфері забезпечення виробництва за рахунок зменшення накладних витрат.
Таким чином, широке розповсюдження інформаційних технологій в організаціях пов'язується з такими позитивними факторами, як:
1) диференціація відношень "продукція - ринок" на цільових ринках, що веде до повнішого врахування вимог споживачів, і забезпечує окупність затрат виробництва шляхом отримання очікуваних прибутків;
2) зменшення витрат виробництва, які пов'язані з загальним ростом продуктивності виробництва, що забезпечує вищий прибуток і можливість проведення гнучкої цінової політики.
Так, наприклад для туристичної фірми можна таку порівняльну таблицю для виділення переваг впровадження інформаційних технологій.
Таблиця 1
Порівняння традиційних та автоматизованих технологій в туристичній фірмі.
Традиційні (паперові) технології Автоматизовані технології
Набір послуг обмежений можливостями співробітників фірми в сфері пошуку і збору інформації. Доступна інформація про послуги всіх бізнес -партнерів туристичних послуг практично в усіх країнах світу.
Ємні сховища інформації на паперових, аудіо та відеоінформація на магнітних носіях. Компактне збереження інформації на оптико -магнітних носіях.
Складність пошуку і представлення інформації. Простота пошуку та представлення інформації.
Складності при розширенні асортименту послуг. Немає проблем з поширенням асортименту послуг, оскільки фірма представляє широкодоступну інформацію про себе.
Повільна та рутинна технологія праці при обслуговуванні клієнтів. Автоматизовані технології дозволяють працювати одночасно з великим числом клієнтів.
Кількість потенційних клієнтів визначається певними територіальними границями. Клієнтом може стати кожен житель планети.
Часто зустрічаються "накладки " через недостовірність даних. Необхідно контролювати актуальність наявних даних. Інформація більш достовірна і актуальна, оскільки оновлення інформації автоматизоване і відбувається одночасно у всіх прикладних процесах.
Рівень задоволення попиту досить низький. Максимальна можливість задоволення клієнтів в послугах.
Низька конкурентоспроможність. Висока конкурентоспроможність.
Притягнення клієнтів послугами суміжних галузей обмежене. Клієнти можуть ефективно поєднувати послуги фірми з послугами суміжних додаткових послуг.
Очевидні обмеження в розвитку і налагоджуванні можливостей бізнесу. Практично необмежені можливості для розвитку бізнесу у світовій діловій сфері.
Зміни в політиці організацій під впливом інформаційних технологій.
Вагомість кожного з приведених факторів для конкретного підприємства визначається стратегічним положенням організації в конкретній сфері бізнесу. Для одиничного та серійного виробництва основним фактором успіху є диференціація відношень "продукція - ринок", в той час, як для масового - в сфері виробництва товарів широкого вжитку, вирішальним фактором стає загальна продуктивність виробництва. Можна стверджувати, що інформаційні технології дозволяють зменшити виробничі витрати і собівартість продукції, підвищити її якість, а також швидко і в масштабах всієї організації передавати досвід та нагромаджені знання іншим працівникам. Підвищення загальної продуктивності праці та якості продукції дозволяє проводити гнучку цінову політику, а нагромадження досвіду підтримує стратегію розвитку організації, що забезпечує їй високу живучість і дозволяє її менеджерам у цих умовах вести агресивнішу політику на ринку. Вплив розглянутих факторів в підсумку пояснює поступове і неухильне зміщення основних акцентів основної конкуренції з сфери виробництва у сферу маркетингу і фізичного розподілу.
Ефективність інтегрованого на основі інформаційних технологій виробництва і ринку прискорює зсув в площині замовлень в напрямку до ефективнішого виконання потенційних можливостей і ще неусвідомлених бажань споживачів. Цей процес пов'язується із зменшенням виробничих витрат, які можна отримати навіть при менших обсягах виробництва і більшому різноманітті продукції, а також з більшою економією в сфері забезпечення виробництва і зменшення накладних витрат. Це в значній мірі змінює розподіл доданої вартості, що пояснює зміщення основного акценту конкуренції з сфери виробництва в сферу маркетингу і фізичного збуту., як тільки цей зсув пройде, виникнуть нові, спрощені взаємовідношення між виробниками, постачальниками та споживачами. Зокрема, виробники зможуть бачити в інтегрованих ринкових послугах той засіб, що дозволить уникнути різких коливань інтересів покупців, які виникають при спілкуванні з посередниками.
Основна причина перетворення інформаційних технологій в таку потужну силу впливу на діяльність організацій полягає в тому, що інформація часто виступає в ролі основного продукту обміну при здійсненні угод. Це твердження справедливе для взаємовідносин, як всередині підприємства (виробництво - забезпечення), між підприємствами (покупець - продавець), так і між підприємствами і споживачами. Для прикладу можна навести системи телемаркетингу і систему замовлень "комп'ютер-комп'ютер", які дозволяють усунути деякі посередницькі послуги торгових організацій. В цих випадках ліквідація проміжних ланок обумовлюється впровадженням інформаційних технологій, які створюють додаткову вартість інформації за рахунок автоматизації процесів обробки, збереження, передачі і перетворення в зручніші та доступніші широкій аудиторії форми для ефективного і оперативного використання.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...