WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України - Курсова робота

Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України - Курсова робота

76. Ржезач Т., Цуркан В. Прокляті народом. – Львів., 1954. – 260 с.

77. Войцеховськый А.А. Украинское звено общеевропейского коллаборационизма в годы Второй мировой войны // Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції / за ред. Коваля М.. – К., 1995. – С 180–187

78. Карпов И.К. Оун и УПА национал-фашызм // Справжні і міфічні визволителі України. Матеріали науково-практичної конференції / за ред. Хміль С.. – К., 1993. – С 84–100

79. Ткачук А.В. Украинские буржуазные националисты – пособники гитлеровской агрессии // Справжні і міфічні визволителі України. Матеріали науково-практичної конференції / за ред. Хміль С.. – К., 1993. – С 39–47

80. Давиденко В.А. УПА: Шлях ганьби і злочинів. – К.: Товариство Знання УРСР, 1989. – 48 с.

81. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. – 660 с.

82. Литвин В.М. Історія України. – в 3 х т.. – Т. 3 Новітній час. – Кн. 1. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2005. – 832 с.

83. Киричук Ю. Історія УПА. – Тернопіль, 1991. – 55 с.

84. Киричук Ю. Тарас Бульба-Боровець: його друзі і вороги. – Львів, 1997. – 87 с.

85. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50 х років ХХ століття. – Львів, 2000. – 304 с.

86. Кентій А.В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів в 1941–1942 рр.. – К., 1999. – 200 с.

87. Кентій А.В. Українська Повстанська Армія в 1942–1943 рр.. – К., 1999. – 285 с.

88. Лапайдух Р. Українська Повстанська Армія: погляд через півстоліття // Дзвін. – Львів, 2000. – №2. – С 103–111. – №3. – С 113–123

89. Патриляк І. Національний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 року // Український історичний журнал. – 2000. – №4. – С 113–119

90. Лукінюк М. Боротьба УПА з окупантами: поступ до правди // Сучасність. – 2001. – №5. – С 87–102. – №6. – С 94–108

91. Нікольський В.М. Підпілля ОУН на Донбасі. – К., 2001. – 177 с.

92. Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія та правознавство. – 2006. – №7. – С 1–16

93. Бречак І. М., Клоков В. І, Русак А.В. Під прапором інтернаціоналізму. Зарубіжні антифашисти в партизанській боротьбі на Україні 1941–1944 рр.. – К., 1970. – 198 с.

94. Русначенко А. Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні і рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії. – К.: Пульсари, 2002. – 519 с.

95. Сергійчик В. Радянські партизани проти ОУН-УПА. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – 200 с.

96. Старка В. Взаємодія української та польської течій антинациського Руху Опору на території Західних областей України в роки Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія. – №1. – 2004. – С 134–139

97. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Документы и материалы. – в 3 х т.. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1985. – 516 с.

98. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 року: збірник документів і матеріалів / під заг. ред. Шашкевича Я., Кука В.. – Львів-Київ.: Піраміди, 2001. – 556 с.

99. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К.: Дніпро, 1996. – 496 с.

100. ОУН в світлі Постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955 рр. // Причинки до суспільного мислення. – Торонто, 1989. – 160 с.

101. Україна в Другій світовій війні: збірник німецьких архівних матеріалів. – в 3 х т.. – Т. 1. – Львів, 1997. – 384 с.

102. Цілком таємно... Секретні документи Рейху про діяльність ОУН 1941–1944 роках. – Тернопіль.: Рухінформ центр, 1992. – 25 с.

103. Кучер В. Радянський партизанський рух у початковий період війни // Історія України. – 2002. – №19–20. – С 1–2

104. Кучер В. Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр.: погляд з сьогодення // Історія в школах України. – 2004. – №19–20. – С 1–2

105. Історія України: Посібник / за ред. Темка Г.Д., Тупчієнка Л.С.. – К.: "Академія", 2001. – 480 с.

106. Строкач Т.А. Наш позывной. – К.: Свобода, 1975. – 464 с.

107. Кучер В. Радянський партизанський рух у початковий період війни: воєнно-політичний вимір // Історія України. – 2002. – №21–24. – С 49–50

108. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М.: 1952. – 450 с

109. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: "Академія", 1999. – 568 с.

110. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах // Україна крізь віки. – в 15 т. – Т. 12. – К.: "Альтернативи", 1999. – 335 с.

111. Шашко К.М. Партійне підпілля в Криму в роки Великої Вітчизняної війни // Український історичний журнал. – 1960. – №5. – С 16

112. Подвиг партизанів не забуто // Голос України. – 2005. – №17–18

113. Тронько П.Т. Всенародная борьба против фашистких захватчиков на временно окупированной територии Украины. – К.: Общество "Знания" Украинской ССР, 1980. – 48 с

114. Мольченко В., Петров М. Героїчні подвиги молоді в тилу ворога в роки Великої Вітчизняної війни. – К.: 1958. – 35 с

115. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: хроника событий / Ред. Кол. Клоков В.И.. – К.: Политиздат Украина, 1985. – 618 с.

116. Бычков Я.Н. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.. – М.: Мысль, 1965. – 168 с.

117. Попов А.Ю. Организация руководства партизанским движениим в тылу врага в 1941–1943 годах // Вопросы истории. – 2004. – №10. – С 145–151

118. Старожылов И.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне. – К.: Вища школа, 1983. – 239 с.

119. Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта. – М.: Политиздат, 1983. – 302 с.

120. Дедюля И.П. Партизанский фронт. – М.: Молодая гвардия, 1975. – 320 с.

121. Стафийчук И.П. Героический подвиг молодежи / Участие комсомольцев и молодежи Украины во всенародной борьбе в тылу врага 1941–1944 гг.. – К.: Знание, 1979. – 64 с.

122. Молода гвардія. – Донецьк.: Донбас, 1969. – 365 с.

123. Романько В. Знати правду про Молоду Гвардію // Молодь України. – 2004. – 16 листопада

124. Коваль В.С. Все для перемоги. Подвиг трудящих України у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.. – К.: Наукова думка, 1970. – 195 с.

125. Старка В.В. Антинациська боротьба Українського національного підпілля на території Дистрикту "Галичина" в час Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія. – №2. – 2005. – С 214–218

126. Стародубець Г. Внутрішньо-політичні конфлікти в ОУН, як один з гальмівних чинників розвитку антифашиського руху опору в 1942 році // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія. – №7. – 1998. – С 127–137

127. Бондаренко К. Діяльність українських загонів самооборони на Волині, Буковині та Галичині в роки Другої світової війни // Україна-Польща: важкі питання. – Т. 3. – Варшава, 1998. – С 15–32

128. Патриляк І. Внесок ОУН і УПА у справу визволення України від нацистів // Визвольний шлях. – 2004. – №10. – С 80–96

129. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність: українці на полях Другої світової війни. – К.: "Книга пам'яті України", 1997. – 568 с.

130. Полянський О.А. Армія нескорених: до 60 річчя УПА. – Тернопіль.: Підручники і посібники, 2002. – 48 с.

131. Сергійчик В. ОУН.-УПА в роки війни: документи і матеріали // Молодь України. – 1992. – 3 вересня

132. Поліська Січ // Енциклопедія українознавства. – Словникова частина. – в 11 т.. – Т. 6 / Гол. Ред. Професор д-р Кубійович В.. – Париж-Нью-Йорк.: "Молоде життя", 1970. – 2399 с.

133. Довідник з історії України / за заг. ред. Підкови І., Шуста Р.. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

134. Філер В. Розвиток українського самостійницького руху на Волині у 1939–1944 рр. Виникнення УПА // Україна-Польща: важкі питання. – Т 1–2. – Варшава, 1998. – С 89–90

135. Історія ОУН – УПА. 100 найбільших битв проти німецьких і радянських каральних військ / http: // upa 1 free page ru / army 1 uk 1 htm

136. ОУН і УПА в Другій світовій війні // Український історичний журнал. – 1995. – №5. – С 102

137. Патриляк І. К. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нациських окупантів на території України // Український історичний журнал. – 2004. – №5. – С 81–95

138. Потічний П. УПА та німецька адміністрація // Сучасність. – 1993. – №12. – С 67

139. Муковський І., Лисенко О. УПА та збройні формування ОУН у Другій світовій війні // Воєнна історія. – 2002. – №5–6. – С 18

140. Ліпка А. Боротьба УПА з німецьким окупаційним режимом // Воєнна історія. – 2002. – №5–6. – С55

141. Коваль М. ОУН – УПА і третій рейх // Політика і час. – 1991. – №5. – С 72

142. Мірчук П. Українська Повстанська армія 1941–1952 рр. Коротка історія. – Тернопіль, 1993. – 85 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...