WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області - Курсова робота

Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області - Курсова робота

Родючі чорноземні ґрунти становлять велике природне багатство області. Про надзвичайну родючість землі, багатство рослинного і тваринного світу постійно згадували старожили нашого краю, з якими спілкувався наприкінці XIX ст. видатний український історик Д.І. Яворницький. "По запорозьких степах водилося багато звіра й птиці. Перш за все по тих степах цілими косяками бігали дикі коні, що у запорожців звалися тарпанами. Опріч тарпанів, по степах та лісах водилися: вовки, лисиці, дикі коти, олені, зайці, сайгаки, вепри, куниці, видри. Птахів водилася така сила, що, як, було, злякати дичину пострілом, то вона злетівши у повітря, заступала світ сонця. " [32] Таке багатство тваринного світу зумовило ще одне важливе заняття козаків – полювання. А густота рослинного покриву сприяла розвитку скотарства. Землеробством, не дивлячись на родючість ґрунтів, козаки майже не займались, так як вели похідний спосіб життя.

Зрозуміло, що такі благодатні природно-кліматичні умови були однією з важливих причин виникнення козацтва саме на території Придніпров'я. Інші причини носили історичний характер.

Виникнення українського козацтва було викликано цілою низкою причин:

 • економічні (нестача власної орної землі, колонізація вільних земель Придніпров'я та Дикого Поля);

 • соціальні (посилення феодальної експлуатації українського населення з боку литовських та польських магнатів і шляхти, оформлення кріпосної залежності селян);

 • політичні (бажання польської прикордонної адміністрації поставити козацтво на службу з охорони південних рубежів від татарських нападів);

 • національні (політика колонізації українського населення та наступ католицької церкви).

Безумовно сприятливим було і те, що територія Дикого Поля не належала жодній державі. [11]

Січі, як центри вольностей Війська Запорізького Низового завжди розташовувалися у межах Великого Лугу Запорізького, змінюючи лише свої місця, переходячи з одного на інше (на відстань 5-20 км від попередньої Січі). П'ять Січей було у Базавлуцьких плавнях, нині Нікопольський район: Томаківська (на острові Томаківка за 20км від Нікополя на р.Томаківка), Базавлуцька (острів Базавлук у гирлі р. Базавлук), Микитинська (на переправі Микитин Ріг), Чортомлицька (на острові Чортомлик), Нова (Підпільненська) (за 5км від Чортомлицької на річці Підпільній).

Але територія Запорозьких вольностей, яка теж іноді називається Січ, займала значно більшу площу. Точних меж і кордонів цих земель не визначено. Запорозькі Січі завжди були осередком вольності, вони приваблювали усіх незадоволених феодальними порядками, з Січей починались всі антифеодальні та національно-визвольні виступи XVI – XVIII ст., в тому числі і Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького.

Таким чином досить зручне географічне положення Дніпропетровщини, сприятливі природно-кліматичні умови, які наприкінці XVI століття досить вдало поєднались з певними історичними передумовами, викликали до життя унікальне явище – українське козацтво.

Література

 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. [Післямова М.Ф. Слабошпицького; Комент О.Д. Василюк та І.Б. Гирича.] – К.: Дніпро, 1991 – 238с..

 2. Аракс М.М. Історія України – Русі / Вступ і комент. В.Г. Сарбея. – Одеса: Маяк, 1999. – 392с..

 3. Бантиш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – К.: Час, 1993. – 656с..

 4. Братаніч Б.В., Романенко М.І. Історія краю. Дніпропетровшина. Наш край у складі Російської імперії. Друга половина XVIIIст. – 1914р. – Дн.:ВАТ "Дніпрокнига", 2006. – 373с..

 5. Грибовський Владислав. Неопалима купина козацька. До 350-ї річниці заснування Чортомлицької Запорозької Січі: 1652-2002 роки. – Нікополь: видав. центр. газети "Південна зоря", 2006. – 26с..

 6. Дніпропетровщина. Науково-популярне видання. Відп. за випуск

Г.Ф. Губанова. – Дн.: ВАТ "Дніпрокнига", - К.: АТЗТ "Книга", 2005. –

234с..

 1. Іван Сірко: Зб.. Для серед. та ст. шк. віку. / [Упоряд. В.Л. Чуйка; передм. Ю.М. Мушкетика; Приміт. В.І. Сергійчука; Худож.оформл. С.В.Василенка; Упоряд.фотоматеріалів Ю.О.Іванченка]. – К.: Веселка, 1992. – 151 с..

 2. Історико-топонімічний словник. Запоріжжя, 1998.

 3. Історичні постаті України: Іст.нариси: Зб./ Упоряд. та авт. вступ. ст.

О.В. Болдирєв. – Одеса: Маяк, 1993. – 384с..

 1. Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове. / [Перед.слово О.Т.Гончара; Упоряд., текстолог. підгот., передм., приміт. С.П. Пінчука; худ.оформл. Ю.Г. Кудя. – К.: Веселка, 1992. – 127с..

 2. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI ст.; навч.посібник. Вид.четверте . – Х.: ООО "Одісей", 2004. – 480 с..

 3. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Іст.нарис: Для серед. та ст. шк. віку / [Упоряд.і передмов. В.О.Замлинський]; Худ. Л.А. Кацнельсон. – К.: Веселка, 1992. – 93 с..

 4. Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах: Перев.з рос. – К.: Час, 1994. – 328 с..

 5. Матеріали науково-практичної конференції "Історико-культурна спадщина Нікопольського району та проблеми історії запорозького козацтва". – Нікополь, 2001. – 299 с..

 6. М.В. Лапко. Дніпропетровська обл. Географічний нарис. - К.: Вид. "Радянська школа", 1967. – 156 с..

 7. Мицик Ю.А. Козацький край: Нариси з історії Дніпропетровщини XV – XVIIIст. – Дн.: Видав. Дніпропетровського державного університету, 1997. – 176 с..

 8. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Істор.розповіді про запорозьких козаків. – Дн.: Промінь, 1990. – 302 с..

 9. Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ ст.) – Київ – Нікополь – Запоріжжя: РА "Тандем - У", 2002. – 399 с..

 10. Нартов В.В. Історія України з давніх давен до сьогодення. – Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2006. – 352 с..

 11. Павел Богуш "Илья Репин на Никопольщине". – Дн.: "Пороги", 1993. – 40 с..

 12. П.Богуш. Нікопольщина – столиця п'яти Запорозьких Січей: історико-краєзнавчий нарис. Дн.: "Пороги", 1994. – 67 с..

 13. П. Богуш. Записная книга Д.И.Яворницкого. – Никополь, 2000 г.. – 83 с..

 14. П.Ф. Калинина, К.Л. Липка, Л.Е. Маслий. Днепропетровщина. Природа и экономика. – Дн. : обл.издательство, 1959. – 162 с..

 15. П.О.Масляк, П.Г Шищенко. Хрестоматія з географії України: Посібник для вчителя.- К.: Генеза, 1994. – 448 с..

 16. Романенко М.І. Історія України: Навч.посібник. – Дн.: "Дніпрокнига", 2003. – 336 с..

 17. Савур-могила. Легенди і перекази Нижньої Наддніпрянщини. / Упоряд.і авт.приміт. В.А. Чабаненко. – К.: Дніпро, 1990. – 261 с..

 18. Самійло Кішка: Істор. думи, оповідання /Упоряд., передмов., добір іл.матеріалу та примітки В.О. Шевчука. – К.: Веселка, 1993. – 157 с..

 19. Салюк А. Знай, люби, вивчай наш козацький край. – Дн.: Пороги, 2002. – 39 с..

 20. "Тії слави козацької повік не забудем...": Істор. – краєзнав. нариси про пам'ятні місця Дніпропетровщини періоду Визвольної війни укр.народу 1648-1654 рр.. / Ю.А. Мицик, І. С. Стороженко, С.М. Плохій та ін.. - Дн.: Промінь, 1989. – 118 с..

 21. Хрестоматія з географії Дніпропетровщини: Навч.посібник для 5-11кл. загальноосвітньої школи. – Дн.: ВАТ "Дніпрокнига", 2006. – 358 с..

 22. Хрестоматія з історії Дніпропетровщини: Навч.посібник для 5-11кл. загальноосвітньої школи.- Дн.: ВАТ "Дніпрокнига", 2004. – 767 с..

 23. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. тІ. – К.: наукова думка, 1990. – 591 с..

 24. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. тІІ. – К.: наукова думка, 1990. – 560 с..

 25. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. тІІІ. – К.: наукова думка, 1990. – 556 с..

 26. Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Геогр. – істор. нарис. – Дн.: Промінь, 1989. - 141


 
 

Цікаве

Загрузка...