WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії - Курсова робота

Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії - Курсова робота

Державний устрій і суспільний лад Римської імперії розвивається швидкими темпами, що згодом привело до занепаду держави. І згодом Рим припиняє своє існування. Тобто всі ті цивілізовані закони, стали великим прогресом Риму, так і поштовхом до його падіння. Держава як така почала перш за все знищувати себе з середини. Однак Римській імперії потрібно віддати належне, бо основою тієї правової системи користуються багато європейських держав і на сучасному етапі.

Особливістю римського права є його пристосованість до світового обороту, тому що Рим активно підтримував торгово-економічні і політичні відносини із сусідніми країнами. Це сприяло розробці абстрактних фундаментальних юридичних конструкцій у сфері приватного права. Таким чином, римське право пройшло сувору технічну школу.

Джерела та література

Монографічна література

 1. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М. 1989;

 2. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. – М., "Юрист",1999;

 3. Брандт М.Ю. Всеобщая история. – М., "Владос", 1994;

 4. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Изд. 2-е. Берлин 1989;

 5. Всеобщая история государства и права. Под ред. К. И. Батыра. Москва: Былина, 1996;

 6. Всеобщая история государства и права. Под ред. К.И.Батыра. М. 1995;

 7. Всеобщая история государства и права. Под редакцией З.М. Черниловского, - М.: "Юрист", 1995;

 8. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. – М., "Юридическая литература", 1980;

 9. История государства и права зарубежных стран. Под ред. П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. М. 1980;

 10. История государства и права зарубежных стран. Учебник. Под ред. Н.А. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. ч. I. М. 1997; ч. II. М. 1998;

 11. Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993;

 12. Латинская юридическая фразеология / Сост. В.С. Никифоров. - М., 1979;

 13. Машкин Н.А. История Древнего Рима. – М., 1950;

 14. Моммзен Т. История Рима. Спб. 1993;

 15. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М.: "Юристь", 1994;

 16. Новицкий И.Б. Римское право – М.: "ТЕИС", 1996;

 17. Омельченко О.А. Основы римского права. М. 1994;

 18. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Генеза, 1997;

 19. Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002;

 20. Римское частное право: Учебник/под ред. Проф. И.Б.Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция, 1999;

 21. Савельев В.А. Римское частное право: Проблемы истории и теории. - М.: ИНФРА, 1995;

 22. Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. Ч. I. М. – 1998;

 23. Скрипилев Е.А. История государства и права Древнего мира. Учебное пособие. М. 1993;

 24. Харитонов Є.О. Приватне право Стародавнього Риму. - Одеса, 1996;

 25. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права: Теоретичні та історико-правові аспекти. - Одеса, 1997;

 26. Хвостов В.М. История римского права. – М., 1997;

 27. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Под.ред. Черениловского З.М.. Москва: фирма Гардарика, 1996;

 28. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учебное пособие. Под ред. Черниловского З.М. -М.: Юридическая литература, 1994;

 29. Хутыз Мурбек Хаджумарович. Римское частное право: Курс лекций / С.А. Чибиряев (отв.ред.). — М.: Былина, 1994;

 30. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. Москва: Юрист, 1996;

 31. Э. Аннерс. История европейского права. М. 1994.

Інтернет ресурси да збірники документів

 1. http://historic.ru;

 2. http://www.designw.ru/rummag;

 3. Казаков М.М. Римская империя: от принципата к доминату// ihtik.ru;

 4. Памятники римского права: Законы ХІІ таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Справочник. - М., 1997;

Додаток

1 Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Изд. 2-е. Берлин – 1994.

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.37.

1 Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Генеза, 1997. – 262с.

2 Омельченко О.А. Основы римского права. М. 1994.

1 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993. С.186.

2 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993. – с.187.

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – с.170.

1 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993. С.188 – 189.

1 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993. С.190.

2 Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. – М., "Юрист",1999. С.96.

3 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993. С. 191.

1 Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. – М., "Юридическая литература", 1980.С. 162 – 163.

1 Брандт М.Ю. Всеобщая история. – М., "Владос", 1994. С. 26 – 27.

1 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993. С. 192.

1Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. С. 190 – 191.

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. С. 193.

1 Машкин Н.А. История Древнего Рима. – М., 1950. С. 522.

1 Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. – М., "Юридическая литература", 1980.С.167 – 168.

2 Машкин Н.А История Древнего Рима. – М., 1950. С. 523.

1 Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Генеза, 1997. –262с.

2 Моммзен Т. История Рима. Спб. 1993. – С.102.

1 Новицкий И.Б. Римское право –М.: "ТЕИС", 1996. – C.102.

1 Покровский И. А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. С. 192 – 195.

1 Випер П. Очерки по истории Римской империи. – М.: Феникс, 1995. –456с.

2 Всеобщая история государства и права. Под редакцией З.М. Черниловского, - М.: "Юрист", 1995. –344с.

3 Новицкий И.Б. Римское право – М.: "ТЕИС", 1996. –214с.

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002 – С.191

1 Покровский И.А. Там само. – С.191

2 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.192

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.193

1 Кузищин В.И. История Древнего Рима. – М., "Высшая школа", 1993. – С.187

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.214

2 Новицкий И.Б. Римское право – М.: "ТЕИС", 1996. –214с.

3 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.215

1 Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М.: "Юристь", 1994. –273с.

1 Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. – М., "Юрист",1999. - С.96

2 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.217

1 Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. Ч. I. М. – 1998. – С.234

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.218

2 Випер П. Очерки по истории Римской империи. – М.: Феникс, 1995. – 456с.

3 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.220.

1 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учебное пособие. Под ред. Черниловского З.М. -М.: Юридическая литература, 1994. –548с.

1 http://www.designw.ru/rummag.

2 Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. – М., "Юридическая литература", 1980.С.167

1 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.225.

2 Покровский И.А. Там сомо. – С.226.

1 Всеобщая история государства и права. Под ред. К. И. Батыра. Москва: Былина, 1996.

2 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.220.

3 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. Москва: Юрист, 1996.

1 http://historic.ru

2 Новицкий И.Б. Римское право – М.: "ТЕИС", 1996. –214с.

1 Всеобщая история государства и права. Под редакцией З.М. Черниловского, - М.: "Юрист", 1995. –344с.

1 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Под.ред. Черениловского З.М.. Москва: фирма Гардарика, 1996.

2 Покровский И.А. История Римского права. – Минск, "Харвест", 2002. – С.223.

1 Памятники римского права: Законы ХІІ таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Справочник. - М., 1997. –88с.


 
 

Цікаве

Загрузка...