WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні - Курсова робота

Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні - Курсова робота

4. Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників в Україні проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). – К.:Радянська школа, 1958. – 168 с.

5. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – 451 с.

6. Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х років ХІХ ст.. – К.: Наукова думка, 1968. – 190 с.

7. Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризисна феодализма 1825-1860 гг. – М.: Наука, 1981. -214 с.

8. Економічна історія України і світу: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вікар, 2002. – 477 с.

9. Історія господарства: Україна і світ: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вища школа, 1995. – 480 с.

10. Історія УРСР. У 8-ми томах, 10-ти книгах. Ред.. колегія: А.Г. Шевелев та інші. Т.3. – К., Наукова думка, 1978. -608 с.

11. Крестьянское движение в России в 1826-1849 гг. Сборник документов. Подред. А.В. Предтеченского. – М., Соцэкгиз, 1961. – 984 с.

12. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – 530 с.

13. Лазанская Т.І. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепоснической системы. – К.: Наукова думка, 1989. -116 с.

14. Лановик Б.Д., Лазаревич М.В. Історія України. – К., 2006. – 598 с.

15. Линков Я.И. Очерки истории крестьянского движения в России в 1825-1861 гг. – М., Учпедгиз, 1952. – 278 с.

16. Нифонтов А.С. Россия в 1848 году. – М.: Учпедиз, 1949. - 316 с.

17. Огановский Н.И. Закономерность аграрной эволюции. – Ч.2. – Саратов, 1911. – 280 с.

18. Очерки экономической истории России первой половины ХІХ века: Сборник статей. / Под ред.. М. Рожковой. – М., 1959. - 403.

19. Рибалка І.К. Історія України. - Харків, 1994. – 570 с.

20. Сарбей В.Г. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст..- К., 1994. – 456 с.

21. Селянський рух на Україні 1826-1849 рр. Зб. Документів і матеріалів. – К., 1985. – 504 с.

22. Сташевский Е.Д. История докапиталистической ренты на Правобережной Украине в XVIII – первой половине ХІХ века. – М. - Наука, 1968. 483 с.

23. Стеблій Ф.І. Революції 1848-1849 рр. у Європі і Україна. – К., Знання. – 1973. - 46 с.

24. Теличук П.П. Економічні основи аграрної революції на Україні. – К.: Видавництво Київського університету, 1973. – 189 с.

25. Тросецкий И.А. Россия в ХІХ веке. – М.: Высшая школа, 1997. – 413 с.

26. Фадеев А.В. Дореформенная Россия (1800-1861 гг.) – М., 1960. - 181 с.

27. Щепетов К.Н. Из жизни крепостных крестьян России XVIII – XIX вв. – М., 1963. – 100 с.

28. Ястребов Ф.І. Нарис з історії України в першій половині ХІХ ст. – К.: АН УРСР, 1939. – 274 с.

Періодичні видання

1. Баженов Л.В. Участь поляків Правобережної України у Листопадовому повстанні 1830-1831 рр. //Українське слов'янознавство. Респ. міжвід. наук. збірник. – 1974. – Вип.. 10. – С. 105-112.

2. Гордуновський О.М. Поміщицьке землеволодіння у Правобережній Україні у правовому колі Російської імперії ( кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Історія України. – 1990. - №35. – С. 5.

3. Гордуновський О.М. Розвиток промислового виробництва у поміщицьких господарствах Правобережної України в першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал. – 2000. - №1. – С. 61-71.

4. Гримич М.В. Подвірне землеволодіння в Україні у ХІХ ст. // Український історичний журнал. – 2005. - №1. – С. 19-26.

5. Гуржій О.І. Землеволодіння селян і рядових козаків на Лівобережній Україні у другій половині XVII – 60-х р. XVIII ст. // Український історичний журнал. – 1981. - №5. – С. 72-82.

6. Зінченко А.Л. З історії селянського руху на Правобережній Україні у XVIII – першій половині XIX ст. // Український історичний журнал. – 1991. - №1. – С. 36-45.

7. Киевская старина. – 1887. - №12.

8. Киевская старина. – 1906. - №7-8.

9. Кирющенко И.В., Сафонов М.М. Россия на пути реформ // Преподавание истории в школе. – 1990. - №4. – С. 36-45.

10. Крижанівський О.І. Монастирське господарство Правобережної України (XVIII – першої половини XIX ст.) // Український світ. – 1993. - №3. – С. 20-22.

11. Мазурик В.С. Секретні комітети і селянське питання в Україні (др. чверть XIX ст.) // ВДМУ ім. М.Коцюбинського: Наукові записки. Серія Історія. – Вінниця, 2000. – Вип.. ІІ. – С. 47-50.

12. Медушевський І.В. Реформы и контрреформы в истории России XVIII-XIX вв. // Вести высшой школы. – 1990. - №4. – С. 66-73.

13. Молчанов В.І. Рівень життя селян України у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) // Український історичний журнал. – 2007. - №1. – С. 80-94.

14. Реєнт О.С. Українські землі після ліквідації Гетьманщини і поділів Польщі // Історія України. – 2003. - №48. – С. 8-10.

15. Рудакова Ю.К. Основні аспекти земельної політики уряду Павла І на території Правобережної України // Український історичний журнал. – 2005. - №3. – С. 101-111.

16. Філінюк А.Г. Суспільно-політичне становище Правобережної України на межі XVIII-XIX cт. // Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. праць. Вип. 10. – К., 2001. – С. 51-55.

Додаток

1 Ястребов Ф.І. Нарис з історії України в першій половині ХІХ ст. – К.: АН УРСР, 1939.

2 Історія господарства: Україна і світ: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вища школа, 1995.

3 Верига В.Г. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів:Світ, 1996.

4 . Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954.

Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників в Україні проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). – К.:Радянська школа, 1958.

1 Рибалка І.К. Історія України. Харків, 1994. – С. 227.

1 Економічна історія України і світу: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вікар, 2002. – С. 181.

1 Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – С. 55.

1 Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – С. 58.

2 Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – С. 61.

1 Історія господарства: Україна і світ: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вища школа, 1995. – С. 260.

1 ВОДА. Ф 220. - С. № 1053. – А.1.

1 Лановик Б.Д., Лазаревич М.В. Історія України. – К., 2006. – С. 230.

2 Сарбей В.Г. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст..- К., 1994. – С. 85.

1 Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – C. 148.

2 Киевская старина. - 1906. - № 7-8. - С. 264-265

1 Економічна історія України і світу: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вікар, 2002. – С. 246.

2 Баженов Л.В. Участь поляків Правобережної України у листопадовому повстанні 1830-1831 рр.// Укр.. слов'янознавство. Респ. міжвід. наук. збірник. – 1974. – Вип.. 10. – С. 105- 112.

1 Тросецкий И.А. Россия в ХІХ веке. – М.: Высшая школа, 1997. – С. 357.

2 Нифонтов А.С. Россия в 1848 году. – М.,1949. – С. 147.

1 Верига В.Г. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів: "Світ", 1996. – С. 146.

1 Ястребов Ф.И. Нарис з історії України в першій половині ХІХ ст. – К.: АН УРСР, 1939. – С. 89.

2 Стеблій Ф.І. Революції 1848-1849 рр. у Європі і Україна. – К., Знання. – 1973. – С. 25

1 Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – С. 83.

1 Рибалка І.К. Історія України. - Харків, 1994. – С. 456.

2Нифонтов А.С. Россия в 1848 году. – М., 1949 – С. 184.

1 Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К., 1954. – С. 84

2 Киевская старина. – 1887. - №12. – С. 748.

1 Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників в Україні проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). – К.:Радянська школа, 1958. – С. 67.

1 Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К., 1954. – С. 429

1Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників в Україні проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). – К., "Радянська школа", 1958. – С. 65.

1 Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризисна феодализма 1825-1860 гг. – М.: Наука, 1981. – С. 230.


 
 

Цікаве

Загрузка...