WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) - Курсова робота

Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) - Курсова робота

Хоча історія реалізму як художнього методу розпочалася ще в добу Відродження, відсутність чіткої естетичної програми тривалий час не давала йому змоги оформитися в окремий напрям культурного життя, і лише в другій половині ХІХ ст. він поступово завоював міцні позиції в літературі, образотворчому мистецтві, театрі, почасти в музиці. Сам термін "реалізм" входить у науковий обіг з 60-х років ХІХ ст., причому він розумівся лише як відображення дійсності й не відрізнявся від натуралізму. Лише поступово почав складатися погляд на реалізм як на такий напрям художньої культури, що об'єктивно відображає дійсність, що пов'язана зі соціально-історичним підходом до зображення людських характерів та умов життя. В реалістичних творах людина виступає передусім як суспільна істота, дії котрої зумовлені конкретними умовами, тобто соціально детерміновані. Одне з провідних завдань реалізму - виявити типовий взаємозв'язок характерів і життєвих обставин. Герої реалістичних творів були не просто носіями певної пристрасті, як це притаманне, наприклад, героям класичного мистецтва, і не поодинокими романтичними бунтарями, а живими людьми, котрі діяли в реальних типових обставинах.

Реалізм виконував передусім критичну функцію стосовно існуючих суспільних порядків. Приблизно з 40-х років XIX ст. у європейській літературі оформився напрям критичного реалізму. Його представники намагалися довести, що існуючий соціальний устрій суперечить ідеалам дійсного гуманізму. Вони затверджували народні, демократичні духовні принципи та цінності. Провідним літературним жанром критичного реалізму став роман. Він дав змогу відтворити широку панораму суспільного життя, дослідити психологію героїв у різних життєвих ситуаціях. Для багатьох реалістів критичне ставлення до дійсності було засобом поширення революційних ідеалів соціального та національного звільнення. [3, 69]

Група молодих флорентійських художників (Синьоріні, Фатторі, Лега), що боролися за реалістичне, правдиве мистецтво, що відображає життя народу, представляє так званий напрям "маккьяйоли" (назване так за колорит, заснований на контрастах світлих і темних плям).

Главою напряму "маккьяйоли" був Синьоріні, вимагаючий від мистецтва співзвуччя сучасності. Серед його кращих творів - реалістичні полотна, військові епізоди, портрети, картини побутового жанру, пейзажі.

В творчості іншого члена групи "маккьяйоли" - Фатторі - значне місце займають реалістичні батальні полотна ("Після битви при Мадженте" та ін), що зробили художника визнаним главою італійських баталістів; жанрові картини, що відтворюють у вільній ескізній манері вуличні сценки ("Римські візники" тощо), гостро характерні портрети, майстерно виконані офорти. Лега, друг Мадзіні, писав реалістичні полотна, присвячені італійському життю тієї епохи. Вони виконані художником в узагальненій, широкій живописній манері. Одна з кращих робіт Лега - картина "Барсальери, ведучі австрійських полонених", навіяна революційними подіями, в яких безпосередньо брав участь сам художник. [7,156]

Головною задачею театру було виховання громадянської самосвідомості і патріотизму. Його голос був зрозумілішим і ближче безграмотному у величезній більшості італійському населенню, ніж голос друку і літератури. Не дивлячись на гоніння цензури, з сцени лунали заклики до свободи і єдності Італії, до боротьби з іноземним пригнобленням, до подвигу в ім'я батьківщини. Спектаклі часто перетворювалися на революційні маніфестації.

Запитам широкого глядача в епоху Рісорджименто якнайбільше відповідав жанр трагедії, оскільки він особливо підходив для виразу політичних ідей і цивільних відчуттів. Власне, трагедія і визначала обличчя італійського театру XIX в.

Але серед акторів напряму неокласицизму було немало талантів, які, не порушуючи традиційних форм, створювали образи великої емоційної сили: Пелегріно Бланес, Антоніо Моррокезі, Джузеппе Демаріні і ін. Багато акторів уловлювали зміну в смаках глядачів, тягу їх до сильних емоцій, до романтизму. Вони прагнули пристосуватися до нових вимог, але ця задача була їм часто не під силу.

Потреби національно-визвольного руху, а також внутрішнє бродіння в театрі поступово, з середини готували грунт для реформи в області театру, яка була почата в 40-х роках XIX в. чудовим актором і політичним діячем Густаво Моденой (1803-1861). [9, 87]

Модена поставив задачу корінним чином перетворити італійський театр і зробити його зброєю в боротьбі за свободу і незалежність Італії; створити новий національний сценічний стиль, який відповідав би образу думок і відчуттів його сучасника. По суті справи це була та ж задача, яку прагнули дозволити італійські романтики в літературі.

Першим в італійському театрі Модена відкинув співучу декламацію, дотепер прийняту в трагедії, і вивів на сцену людину без якої-небудь театральної умовності. Досягти сценічної правди, з погляду Модени, актор може шляхом перевтілення в образ, створений драматургом, і за умови безпосереднього переживання ролі у момент її створіння. Модена, на противагу пошукам театральних ефектів, поклав початок в італійському акторському мистецтві об'єктивному вивченню психології персонажа і його існування, що представляється як реальне. Він заклав основи нового національного стилю виконання трагедії і сприяв становленню реалізму в італійському акторському мистецтві XIX в.

Видатними представниками школи, створеної Моденой, були італійські трагіки, що заслужили всесвітнє визнання, - Аделаїда Рісторі, Ернесто Росси і Томмазо Сальвіні. Вслід за Моденой вони бачили в театрі суспільну трибуну для виховання в сучасниках найвищого гуманізму, цивільних і патріотичних відчуттів. Кожний з них завжди пам'ятав про високе призначення актора і в мистецтві був перш за все патріотом і громадянином. []

В пору творчої юності в трагедіях Альфьері, Пелліко, Никколіні, Джакометті і інших італійських драматургів актори висували на перший план ті, що звучали у той час гостро сучасно тираноборські волелюбні і патріотичні ідеї. Грі акторів був властивий суспільний пафос, підвищена емоційність, прагнення наблизити трагедію до сучасності.

Таки чином, з епохою рісорджименто пов'язані послідовні зміни трьох художніх напрямів: класицизму, романтизму, реалізму.

Мистецтво класицизму доби буржуазних революцій було вже виразно раціоналістичним. В творчості класицистів кінця XVIII - початку XIX ст. переважали сюжети, які втілювали ідею про необхідність підкорення приватних індивідуальних інтересів окремих осіб інтересам держави, суспільства, політичного або релігійного руху. Проте панівною інтелектуальною та художньою течією в Європі був романтизм, який рішуче витіснив класицизм.

Програма італійського романтизму була тісно пов'язана з філософськими і естетичними положеннями просвітницької ідеології. Центральним органом міланських романтиків був журнал "Кончильяторе", йому належить заслуга відкриття і затвердження ведучої тенденції італійської культури XIX ст. - єдності моменту естетичного і етичного. Використовуючи історичний матеріал, італійські романтики виражали, зрозуміло, своє відношення до сучасності.

1830-е роки знаменують початок другого періоду в розвитку італійського романтизму. Однією з основних відмінностей італійського мистецтва була відповідність його розвитку основним історичним етапам національно-визвольного руху

Реалізм, як напрям виник ще у кінці ХVІІІ, та лише з другої половини ХІХ ст. поступово почав складатися погляд на реалізм як на такий напрям художньої культури, що об'єктивно відображає дійсність, що пов'язана зі соціально-історичним підходом до зображення людських характерів та умов життя. Реалізм виконував передусім критичну функцію стосовно існуючих суспільних порядків.

Отже, розвиток культури Італії епохи рісорджименто знаходився під значним впливом загальноєвропейських культурних процесів. Але специфічні особливості італійської історії відбилися і на відмінностях культурних традицій. Італійська культура епохи Рісорджименто відрізняється не тільки ідейною цілеспрямованістю і демократизмом, але і безпосереднім зв'язком з революційно-визвольною боротьбою. Мистецтво Рісорджименто - величезне, героїко-епічне полотно, яскрава, своєрідна картина довголітньої політичної маніфестації.

ВИСНОВКИ

Огляд історіографії показує: по-перше, що у вітчизняній історичній літературі бракує наявного фактичного матеріалу з теми; по-друге, в архівах та інших джерелознавчих документах наявна база для вивчення проблеми "Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)".

Проаналізоване політичне та економічне становище в Італії, наприкінці ХVІІІ ст. вона залишалася політично-роздробленою країною з нерівномірним політичним і економічним розвитком. Капіталістичні відносини охопили лише центральні та північні промислові райони. На півдні Італії зберігався ремісничий сільський характер виробництва, де сільське господарство носило в основному натуральний характер.


 
 

Цікаве

Загрузка...