WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною - Курсова робота

Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною - Курсова робота

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

"Військово-політичнийблокНАТО:

історіядіяльностісоюзутаспівпрацізУкраїною"

План

Вступ

Розділ І. Історія створення та діяльність НАТО

    1. Історія та структура НАТО

    2. Переваги членства в НАТО

    3. Діяльність США у Північно-Атлантичному союзі

    4. Роль США в системі міжнародних організацій

Розділ ІІ. Історія розвитку відносин України з НАТО

2.1. Стратегічний альянс: Україна – НАТО

2.2. Хартія між Україною та НАТО

2.3. Основні напрями співробітництва

Збройних Сил України з НАТО

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

НАТО - це союз, відданий принципові колективної оборони як основи для збереження миру та забезпечення майбутньої безпеки. Спроможність Альянсу виконувати свої завдання залежить від високого ступеня координації та планування як на політичному рівні, так і в галузі оборони. Ядром НАТО є 19 держав-членів цієї організації. Проте в кожній сфері своєї діяльності Альянс активно налагоджує партнерські зв'язки з багатьма іншими країнами.

Партнерство набуває різних форм. Тридцять країн беруть участь у "Партнерстві заради миру", що ґрунтується на погодженому Рамковому документі та Програмах індивідуального партнерства. Що стосується 46 країн-членів Ради євроатлантичного партнерства, серед яких і 19 держав Альянсу, то в основі їхнього партнерства лежить всеосяжний План дій. Україна-НАТО, а також участь у програмі "Партнерство заради миру" та членство у Ради євроатлантичного партнерства. Співпраця з шістьма середземноморськими країнами, що беруть участь у Середземноморському діалозі НАТО, базується на узгодженій робочій програмі.

Внутрішній устрій НАТО відображає зв'язок між цивільними і політичними складниками співробітництва та військовими структурами, що сприяють їх здійсненню. У сферах політичних консультацій, оборонного планування і політики, співпраці у справах озброєнь, зв'язку, протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення збройних сил створено різні комітети, які відповідають за перспективне планування та надають поради щодо необхідних дій Північноатлантичній раді або Комітетові військового планування НАТО, Відбуваються також консультації з питань економіки, пов'язаних із безпекою. Вони стосуються, зокрема, витрат на оборону та переведення оборонних галузей промисловості на цивільні рейки. При підготовці та проведенні заходів на основі консенсусу, досягнутого країнами-членами, кожен із комітетів, що діють на згаданих вище напрямках, у значній мірі спирається на результати роботи, проведеної відповідними підрозділами Міжнародного секретаріату та Міжнародного військового штабу.

Актуальність теми. Я вважаю що ця тема є досить актуальною в наш час, саме в тій політичній обстановці яка склалася сьогодні в світі.

НАТО є центром врегулювання світових проблем, саме ця організація сприяє налагодженню співробітництва між країнами-членами Північноатлантичного Союзу у політичній, воєнній та економічній, а також науковій та інших невоєнних галузях. Саме тому так багато країн світу прагне до членства в цій організації.

Роль США в НАТО є безперечною - з моменту виникнення Організації Північноатлантичного Договору і до сьогодення.

На сьогодні одним з головних аспектів зовнішньополітичної діяльності США є укріплення лідируючої ролі Сполучених Штатів у світі, їх військової могутності, збереження та посилення НАТО.

Джерельна база стосовно цієї теми досить широка, існує навіть декілька видів праць по цій тематиці.

Серед праць загального характеру слід виділити:

– працю Іванової І.М. "Концепция Атлантического сообщества во внешней политике США", видану у Москві у 1985 році, в якій автор висвітлює основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Сполучених Штатів у післявоєнний період;

– роботу Шеїна В.С. "США и НАТО: Эволюция империалистического партнерства", видану у Москві у 1985 році, що акцентує увагу на особливій ролі США у Північноатлантичному Союзі;

– спільну роботу Караганова С.А., Трофіменко Г.А., Шеїна В.С. "США - диктатор НАТО", видану у Москві в 1985 році, яка визначає позицію Сполучених Штатів Америки в НАТО;

– працю Воронцова Г.А. "Атлантические отношения и современность", що була видана у Москві в 1977 році, і яка висвітлює відносини США і Європи в 1945-1970-ті роки.

До монографій і публікацій по цій тематиці можна віднести:

– статтю Квітки В. "Для чого існує завтра?", надруковану в газеті "Столиця" 10 лютого 1998 року;

– публікацію Гончара Б.М. та Гончар Ю.Б. "Ставлення США до проблем інтеграції країн Центрльно-Східної Європи в Західноєвропейське об'єднання", надрукованій в "Питаннях нової та новітньої історії" у випуску №41 за 1995 рік, присвяченій проблемам нової Європи та ставленню до них Сполучених Штатів;

– статтю Каспрука Б. "НАТО як гарант стабільності та безпеки в Європі", що була надрукована у газеті "Час" за 9 жовтня 1997 року, і роз'яснювала місце та роль НАТО на сучасному етапі;

– статтю Шитова А. "Конференция в США про будущее НАТО", надруковану у журналі "Компас", №17-18 за 1997 рік , яка висвітлює думки американських експертів щодо політики Північноатлантичного Союзу у наступному столітті;

– публікацію Кікіло В. "Американские эксперты о проблемах расширения НАТО", опублікованій в журналі "Компас", №29 за 1997 рік, та присвяченій одному з головних напрямків політики НАТО на сучасному етапі - проблемі розширення Альянсу, та ряд інших праць.

При написанні роботи я використовувала також і праці довідного характеру такі як "НАТО. Довідник", "Організація Північноатлантичного Договору. Статті" та інші.

Серед документів та матеріалів слід виділити: "Зустріч на вищому рівні в Мадриді", "Декларацію сесії Північноатлантичної Ради", програму "Партнерство заради миру".

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексна історична і загальнотеоретична характеристика історії створення НАТО.

На основі вище названої літератури та джерел автор даної роботи ставить перед собою такі завдання:

1. Дослідити історію створення та діяльності НАТО;

2. Висвітлити історію розвитку відносин України з НАТО.

Предмет дослідження становлять причини та фактори, що обумовили становлення НАТО.

Об'єктом дослідження є процес становлення і розвитку НАТО.

Наукова новизна. Проаналізовані різні точки зору на проблему становлення НАТО, визначено провідні напрями, проведена систематизація накопиченого матеріалу. Зроблено аналіз вірогідності окремих джерел, які широко використовувалися при вивченні даного питання. Виявлено недостатньо досліджені питання з історіографії дослідження, а також проблеми, які потребують негайного розроблення на сучасному етапі.

Структура роботи включає в себе два розділи виділені за проблемно-хронологічною ознакою, вступ, висновки і список використаних джерел і літератури.

Практичне значення роботи. Запропонована на захист курсова робота відзначається актуальністю та новизною дослідження. Результати проведених досліджень можуть бути використані: при розробці проблем всесвітньої історії, деякі узагальнення, зроблені автором можуть бути використані для розробки спецкурсів і спецсемінарів.

Розділ І. Історія створення та діяльність НАТО

    1. Історія та структура НАТО

Історія створення НАТО безпосередньо пов'язана з тими подіями, що відбувалися в світі після другої світової війни. Але спробуємо виявити корені НАТО ще глибше. Три рази з часу Французької революції за останні двісті років Європа змогла мирним шляхом змінити основи своєї безпеки. Сьогодні континент знову стоїть на порозі таких змін. Перша постнаполеонівська архітектура європейської безпеки була розроблена на Венському конгресі у 1815 році, що стримувала загрозу великомасштабної європейської війни на протязі 99 років. Молоді США залишились збоку, хоча за сорок років приймали участь у двох війнах з Англією.

У другий раз архітектура європейської безпеки була дещо змінена у Версалі в 1919 році. Центральну роль в цьому процесі відігравав президент Вудро Вільсон, але США поспішили відійти від участі в будь-яких структурах, створених за їх же допомогою. Цей крок сприяв послабленню Америки і призвів до трагічного відновлення загальної війни двадцять років потому. Коли у 1945 році знову настав час перегляду засад європейської безпеки, великі держави спочатку збудували систему, засновану на принципах, проголошених на Ялтинській і Потсдамській конференціях і у Статуті ООН. Але вже у 1947 році, зрозумівши, що вона не здатна стримати радянську експансію, лідери західних країн створили більш ефективну структуру колективної безпеки для мирного часу, в основу якої були покладені "доктрина Трумена", "план Маршала", НАТО, атлантичне партнерство і лідируюча роль Америки.

Ця система відображала головні цілі американської політики в Європі у післявоєнний період. Але в епоху після закінчення "холодної війни" перед Сполученими Штатами в їх європейській політиці поряд із старими постали і нові завдання. На цей раз США повинні були взяти на себе ініціативу європейського архітектора, з тим щоб охопити всі країни континенту і таким чином стабілізувати Європу в цілому. Сюди повинні були входити власно західні країни, країни колишнього соцтабору в Центральній Європі і саме головне Росія і колишні радянські республіки.


 
 

Цікаве

Загрузка...