WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Олександр Карпеко - педагог, учений, державний діяч - Курсова робота

Олександр Карпеко - педагог, учений, державний діяч - Курсова робота

Рішення про звільнення О. О. Карпеки з посади заступника Наркома освіти політбюро ЦК КП(б)У ухвалило 23 лютого 1933 р., хоч він затримався в апараті НКО УРСР до 1 березня [24].

Таким чином, діяльність О. О. Карпеки на посаді заступника Наркома освіти була короткотривалою - неповних два роки. За цей час ним була проведена чимала робота по українізації вищої освіти, перебудові її на комплексну систему навчання, що дало, безумовно, позитивні результати.

О. О. Карпеку відрядили на роботу до Раднаркому УРСР, де він очолював комітет радіофікації та радіомовлення [25]. Входив до складу ЦК МОДР, керував діяльністю ВУТРНТС. Упродовж 1933-1934рр. обіймав посаду відповідального редактора науково-педагогічного часопису НКО "Комуністична освіта". На його сторінках О. О. Карпеко друкував власні статті про систему народної освіти, про її неухильне зростання та зміцнення, про перспективи загальноосвітньої школи [27]. Вони відповідали основним ідеологічним принципам, але траплялися "прориви", коли йшлося про матеріальне становище педагогів. В 1930/31 р. початкову школу закінчили лише 76% дітей, матеріальне забезпечення одного учня становило 25 коп., забезпечення вчителів також було незадовільним - зарплату затримували по декілька місяців [28]. Він розтлумачував суть нової схеми загальноосвітньої школи: поділ на концентри - перший (4 роки навчання), другий - (3 роки навчання), третій (3 роки навчання), що загалом становило - десятирічку [29]. У брошурі "Третій вирішальний", захопившись ідеєю і практикою індустріалізації, О. О. Карпеко закликав піонерів створювати бригади в школах, вербувати з колгоспників майбутніх робітників промислових підприємств, укладати з батьками індивідуальні договори, організовувати виставки, збори прогульників, "червоні валки" хлібозаготівель [30]. Вже згадуваного тут колишнього співробітника С. Єфремова, уже в іншій брошурі він назвав "шовіністом" [31].

Ідеологічна "чистка" НКО, яка розпочалася 19 лютого 1933 р., безпосередньо торкнулася О. О. Карпеки, який вже працював в Радіокомітеті УРСР. Зокрема 26 вересня 1934 р. на загальних зборах партчистки НКО, що тривали декілька днів, дійшли сумного для колишнього чиновника висновку: "З партії виключити за втрату більшовицької пильності, переродження і дворушництво, що до цього часу повністю не роззброївся перед партією" [32]. Отже, тавро поставили.

Присутній на зборах О. О. Карпеко взяв слово 27 березня і змушений був "зізнаватися": "Як зазначив учора тов. Хаїт, треба на 100% переказати свої помилки. Я буду говорити про основні конкретні факти... Я вважаю, що я винен у тому, "що був активним учасником створення основних засад педкорпусу... Скрипник особисто мені доручив написати проекти цих основних засад" [33]. До власних помилок зарахував комплектування бібліотек книгами українською мовою, запровадження "комплексної системи навчання", а також друкування на сторінках "Комуністичної освіти" праць представників "фашистської харківської школи" [34].

Продовжуючи "каяття", О. О. Карпеко визнав, що "зробив велику помилку, що не звертав увагу на сигналізацію низової партійної організації УНДІПу про заняття людей, яких потім було викрито як шкідників, націоналістів, фашистів, контрреволюціонерів. Це Залужний, Соколянський, Протопопов... Я сам прогледів у них ворогів і цим самим зробив погану справу для УНДІПу, залишивши їх там, дав їм змогу проводити свою ганебну шкідницьку роботу на відповідальній педагогічній ділянці" [35].

Його вважали автором "Основних принципів побудови педагогічного процесу", які стосувалися теорії представників "харківської фашистської школи Соколянського". Провиною визнали також "факт" перебування О. О. Карпеки на посаді заступника наркома освіти від липня 1931 р. до березня 1933 р., тому що він поділяв "його націонал-ухильницьку та буржуазно-націоналістичну теорію і практику НКО" [36]. Так, будучи редактором "Комуністичної освіти", йому доводилося розміщувати статті наркома, а також друкувати власні в одному часописі. Влітку 1930 р. М. Скрипник та О. Карпеко захищали українську мову, відхиливши ідею запровадження мови-есперанто [37].

Зашморг на шиї колишнього заступника наркома неухильно затягувався. Петровський райпартком м. Києва, розглянувши 29 вересня колективну заяву партосередку Радіокомітету про "реабілітацію" О. О. Карпеко, тобто про скасування рішення комісії, не відхилив "вироку". Газета "Комуніст" опублікувала 3 жовтня 1934 р. статтю "Під маскою "простачка", виклавши "гріхи" й "недоліки" відповідального "за шкільну справу" в Наркомосі. "Всім відомо, - зазначалося в публікації, - як глибоко і як широко в шкільній практиці викривлялася ленінська національна політика. За ці викривлення пряму відповідальність несе О. О. Карпеко" [38]. Доля була вирішена: він загинув у таборах ГУЛАГу. Праці О. О. Карпеко, опубліковані протягом 30-х рр., Головліт у вересні 1938 р. визнав "шкідливими, націоналістичними, контрреволюційними" [39].

Таким чином, досвід педагогічної та організаційної діяльності у поєднанні з науковою та активною партійною роботою забезпечили Олександру Олександровичу Карпеці визнання керівництва і призначення на посаду першого заступника Наркома освіти України. Проте впровадження реформи освіти та українізація, прихильником якої він був, призвели до того, що О. О. Карпеко потрапив під ідеологічні "чистки" НКО. Не врятувало першого заступника Наркома освіти навіть "зізнання", і він розділив долю багатьох представників інтелігенції того часу, загинувши в таборах ГУЛАГу.

Література:

1. Даниленко В. М., Касьянов Г. В. Сталінізм і українська інтелігенція - К.: Наукова думка, 1991. - 96 с.

2. Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні. 20 - 30-ті роки. - К.: Либідь, 1991 - С. 149 - 288.

3. Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки. - Донецьк, 2000. - 247 с.

4. Солдатенков В. Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. - К.: Книга пам'яті України. - 2002. - 352 с.

5. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). - Ф. 166. - Оп. 12. - Спр. 3145. - Арк.3.

6. Державний архів Харківської області (далі ДАХО). - Ф. 99. - Оп. 3. - Спр. 318. - Арк. 31 -52.

7. ЦДАВО України. - Ф. 166. - Оп. 12. - Спр. 3145. - Арк. 4; ДАХО. - Пф.99. - Оп.3. - Спр. 318. - Арк. 52.

8. ЦДАВО України. - Ф. 166. - Оп. 12. - Спр. 3145. - Арк.2.

9. Там само, арк. 6.

10. ДАХО. - Пф. 99 - Оп. 3. - Спр. 318. - Арк. 56.

11. ЦДАВО України. - Ф. 166. - Оп. 12. - Спр. 3145. - Арк. 3.

12. Записки Ніжинського ІНО. - Кн.VІ. (1926). - Ніжин: Нове село, 1926. - С.264-266.

13. Записки Ніжинського ІНО та науково-дослідної катедри історії культури й мови при інституті. - Кн.VIII(1928). - Ніжин, 1928. - С. 183.

14. Записки Ніжинського ІНО та науково-дослідної кафедри історії культури й мови при інституті. Кн.IV (1929). - Ніжин, 1929. - С. 294.

15. ДАХО. - Пф.99. - Оп. 3. - Спр. 318. - Арк. 56.

16. ЦДАВО України. - Ф. 166. - Оп. 12. - Спр. 3145. - Арк. 3-4.

17. ДАХО. - Пф. 99. - Оп. 3. - Спр. 318. - Арк. 56.

18. Єфремов Сергій. Щоденники. - Київ. 1997. - С. 295.

19. ДАХО. - Пф. 99. - Оп. 3. - Спр. 318. - Арк. 56.

20. ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 6. - Спр. 205. - Арк. 148.

21. Карпеко О. За свою, пролетарську виробничо-технічну інтелігенцію // Більшовик України. - 1931. - №20.-С.41.

22. ЦДАГО України. - Ф. 166. - Оп. 11. - Спр. 4. - Арк. 23-26.

23. Карпеко О. До підсумків першого триместру в політехнічній школі // Вісті ВУЦВК. - 1933. - 6 січня. - С. 2.

24. ДАХО. - Пф. 99. - Оп. 3. - Спр. 318. - Арк. 52-56.

25. Там само, арк. 56.

26. Там само, арк. 53.

27. Карпеко О. Постанова ЦК ВКП(б) про початкову та середню школу - бойова програма у боротьбі за політехнічну школу // Комуністична освіта. - 1931. - №9. - С. 12-17; Його ж. Факти вперта річ // Там само. - 1932. -№10. - С.5-8; Його ж. До підсумків триместру в політехнічній школі // Там само. - 1933. -№1. С.ЗІ-41; На підступах до 2-ої культурної п'ятирічки // Там само. - 1932. - №6. - С.46-53.

28. Див.: Комуністична освіта. - 1931. - № 9. - С. 14; Там само. - 1933. - №1. - С.31.

29. Карпеко О. До питання культурноосвітнього будівництва на Україні в другу п'ятирічку. Вип.1, - Xарків, 1932. - 32 с.

30. Карпеко О. Третій вирішальний. - Xарків, 1931. - 15 с.

31. Карпеко О. Похід триває (Похід робітничої сталінщини за опанування української культури). - Xарків-Київ: ДВУ, І930. - С. 58-666.

32. ДАХО. - Пф.99. - Оп.3. - Спр.318. - Арк.62.

33. Там само. - Оп. 4. - Спр.299. - Арк. 8-9.

34. Там само, арк. 12.

35. Там само, арк. 8-9.

36. Там само. - Оп. 3. - Спр.318. - Арк. 62.

37. Скрипник М. Експерантизація чи українізація // Комуніст. - 1930. - 19 червня.

38. Орехов М. Під машкарою "простачка" // Комуніст. - 1934. - 3 жовтня.

39. ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 16. - Спр. 15. - Арк. 219-224.


 
 

Цікаве

Загрузка...