WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Нові риси світового розвитку в 70-ті—середині 80-х років - Реферат

Нові риси світового розвитку в 70-ті—середині 80-х років - Реферат

Реферат на тему:

Нові риси світового розвитку в 70-ті—середині 80-х років

Звертаємо увагу студентів на особливість даної теми, яка хронологічно збігається з другим етапом науково-технічної революції, що розгорнулась у другій половині 40-х років. Саме ця обставина обумовила нові тенденції в перебігу як соціально-політичних процесів усередині країн обох світових систем, так і процесу політичного розвитку світу загалом. Ці тенденції проявилися насамперед у розумінні політичних лідерів провідних держав, зокрема США і СРСР, необхідності пошуків шляхів пом'якшення міжнародної напруженості, здійснення повороту від конфронтації до співробітництва, а також у здійсненні ними практичних кроків у реалізації нової політики.

Вивчення теми, при її різноплановості і насиченості низкою важливих проблем, вимагає від студентів необхідності зосередитися на з'ясуванні найважливіших із них, зокрема, на особливостях прояву НТР в протилежних політичних системах, її впливі на соціально-політичний розвиток країн; на політичному діалозі керівників США та СРСР і його впливі на пом'якшення міжнародного клімату; на позитивних тенденціях у відносинах європейських держав, "новій східній політиці" В. Брандта; на політиці розрядки, її суті та суперечливому характері.

Окреслені проблеми практично охоплюють положення всієї теми, тому їх засвоєння дасть можливість студентам повністю опанувати програмний матеріал.

Розпочинаючи вивчення проблем, пов'язаних із науково-технічною революцією на її другому етапі, студентам слід узяти до уваги, що найпереконливішою ілюстрацією впливу досягнень НТР на цьому етапі на всі сторони життя, в тому числі й на політику країн капіталістичної і соціалістичної систем, є соціально-економічний і політичний розвиток США та СРСР.

Щодо соціально-економічного і політичного розвитку капіталістичних країн на другому етапі НТР, студенти повинні звернути увагу на його особливість, яка полягає в тому, що він розпочався в умовах найважчої за всі повоєнні роки кризи 1974—75 рр., причинами якої було значне зростання цін на нафту на світовому ринку, надвиробництво товарів, звуження ринків збуту, непомірно великі витрати на потреби оборони, великі соціальні витрати. Наслідком кризи став суттєвий спад виробництва. У США, наприклад, виробництво скоротилося майже на 14%. На тлі кризових явищ відбувалися бурхливі інфляційні процеси. Економічна криза, окрім того, супроводжувалася зростанням безробіття. Все це поставило розвинені капіталістичні країни перед реальною загрозою політичної та соціальної дестабілізації.

Криза 1974—1975 рр. виявила, таким чином, необхідність кардинальних змін у структурі економіки західних країн, створення нового технологічного рівня, що відповідав би новому етапові НТР, шляхом упровадження праце-, енерго- та сировиннозберігаючих технологій.

Саме тому в другій половині 70-х років у США і більшості країн вільного світу спостерігається форсоване оновлення виробничих потужностей.

У цей період НТР викликала в розвинутих капіталістичних країнах тенденцію до концентрації та централізації виробництва і капіталу. Новим явищем для економіки США й інших країн стало утворення надмонополій-конгломератів, транснаціональних корпорацій (ТНК), які надали нового динамізму розвиткові конкуренції, стимулювали розвиток світового капіталістичного виробництва і розширення ринку послуг та товарів.

У ці роки (70-ті—перша пол. 80-х рр.) у країнах Заходу швидкими темпами розвиваються галузі, безпосередньо пов'язані з НТР, наприклад, виробництво комп'ютерів, інформаційні технології, кібернетика та ін., які охопили не лише виробниче середовище, а й побут.

Економічне піднесення на Заході дозволило буржуазним урядам проводити досить гнучку політику маневрування у розв'язанні соціальних проблем, постійно збільшувати витрати на потреби пенсіонерів, інвалідів, безробітних.

Разом із тим, відзначаючи серйозні зміни, що відбулися в капіталістичних країнах на другому етапі НТР, було б неправильно ідеалізувати загальну картину їхнього розвитку. Ці зміни не були позбавлені суперечностей, характерних для капіталізму, які в свою чергу суттєво трансформувалися в нових історичних умовах. У цей період капіталістична система неодноразово зазнавала різних криз, із яких особливо відчутною для країн Заходу була криза 1980—82 рр., а також енергетична криза, яка змусила чимало країн додатково витрачати значні кошти на пошуки й використання внутрішніх енергетичних ресурсів.

Вище зазначалося, що НТР впливала навсі сфери життя буржуазного суспільства. Тому рекомендуємо студентам, з'ясувавши вплив результатів НТР на соціально-економічні процеси, зосередити увагу на аналізі їхнього впливу на розвиток політичної ситуації в різних країнах Європи та США, на розстановку політичних сил. Аналіз розвитку сучасного капіталізму дозволить зробити висновок, що ті сили, які сформувалися в 50-ті роки — консервативні, реформаторські та ліві і відрізнялися за своїми поглядами, продовжували діяти й у 70—80-ті роки, але під впливом НТР їхні позиції зазнали певних позитивних зрушень. Щодо цього передусім слід мати на увазі реалістичнішу оцінку співвідношення сил як у самих капіталістичних країнах, так і на міжнародній арені. По-друге, на ці роки припадає посилення впливу на політичне життя соціал-демократії, яка в цей час очолювала уряди або входила до складу урядів 15 європейських держав; по-третє, в 70 — 80-ті роки в капіталістичних країнах розгорнулися різні демократичні рухи, що помітно впливали на політику урядів. Нарешті, у цей період спостерігається посилена орієнтація на демократичні, загальнолюдські цінності, що позитивно позначилося на міжнародних відносинах.

Всебічне з'ясування проблеми, пов'язаної з соціально-політичним розвитком світу на другому етапі НТР, зобов'язує студентів проаналізувати вплив її результатів на країни соціалістичного табору. Вивчаючи матеріал, студенти прийдуть до розуміння причин відсталості обраної країнами Східної Європи моделі екстенсивного виробництва, яка вимагала дедалі більшого залучення матеріальних, енергетичних і трудових затрат. Новий виток НТР з її винаходом міні-процесорів, комп'ютерів, систем управління створював основи нової матеріально-технічної бази виробництва й іншого, інтенсивного шляху економічного розвитку, але через орієнтацію на застарілі моделі розвитку та консервативність командно-адміністративної розподільчої системи СРСР і його сателіти виявилися несприйнятливими до нових економічних реалій.

Малопотужна інвестиційна політика не дозволила СРСР й іншим соціалістичним країнам ліквідувати глибокі диспропорції в економіці, провести необхідні структурні зміни, технічну реконструкцію та модернізацію виробництва, як цього вимагав другий етап НТР.

Труднощі економічного розвитку обумовили різке падіння (за винятком Чехословаччини та НДР) життєвого рівня й серйозні ускладнення в соціальній сфері. У результаті цього в усіх соціалістичних країнах загострилась соціально-політична ситуація, що виявилося в дедалі частіших страйках, мітингах, масових демонстраціях, а також послабленні довіри до владоможних комуністичних і т. зв. робітничих партій.

Студентам слід усвідомити, що соціально-економічна ситуація, яка склалася в 70—80-ті роки в кожній соціалістичній країні, не могла не вплинути й на сферу їхнього співробітництва в рамках Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), створеної в 1949 р. під диктовку Радянського Союзу. Модель господарських взаємозв'язків, що ґрунтувалася на вивезенні з СРСР палива й сировини і поставках до Радянського Союзу продукції обробної промисловості з інших країн РЕВ, як показала практика, вичерпала себе.

Криза охопила й сферу політичних відносин. Загострилися конфліктні ситуації у стосунках між Угорщиною і Румунією через дискримінаційне становище етнічних угорців у румунській Трансільванії, на етнічному ґрунті загострилися непорозуміння між Югославією і Болгарією, Югославією та Албанією. Збройний конфлікт між Китаєм і В'єтнамом у кінці 70-х рр. призвів до напруженості у відносинах між ними на тривалий час.

Тож порівняльний аналіз розвитку капіталістичних і соціалістичних країн у 70—80-ті роки дозволяє зробити висновок, що результатами досягнень НТР на її другому етапі повною мірою скористалися розвинуті капіталістичні країни Західної Європи та США.

Однією з важливих проблем теми, пов'язаних із другим етапом НТР, на вивчення якої студентам необхідно звернути серйозну увагу, є проблема пом'якшення міжнародного клімату, досягнення розрядки напруженості в Європі.


 
 

Цікаве

Загрузка...