WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Післявоєнний устрій світу. протиборство двох світових систем. Вступ людства в епоху науково-технічної революції (1945—1960-ті рр.) - Реферат

Післявоєнний устрій світу. протиборство двох світових систем. Вступ людства в епоху науково-технічної революції (1945—1960-ті рр.) - Реферат

Така імперіалістична зовнішня політика СРСР об'єктивно не могла залишатися без відповідної реакції з боку провідних Західних держав, зокрема США. 12 березня 1947 р., виступаючи в конгресі, Г. Трумен проголосив основоположні засади зовнішньої політики США, відомі в історіографії як "доктрина Трумена". Вона стала першим офіційним викладом стратегії "стримування комунізму", політики об'єднання сил всіх капіталістичних країн під егідою США для боротьби проти світової системи соціалізму, що почала складатися.

Результатом втілення в життя такої політики стало оформлення воєнно-політичних союзів, що протистояли один одному. У вересні 1947 р. на конференції американських держав у Бразилії був підписаний договір про захист Західної Півкулі від загрози комунізму. В березні 1948 р. для колективного захисту був створений "Західний Союз" у складі п'яти західноєвропейських держав. 4 квітня 1949 р. 12 держав Заходу підписали договір про створення воєнно-політичного блоку НАТО, в якому провідну роль відіграють США. У першій половині 50-х років із ініціативи США були створені військово-політичні блоки в Азії — СЕАТО і СЕНТО. У травні 1955 р. країни соціалістичного табору на конференції у Варшаві створили військово-політичний блок, у якому домінувала Москва, — організацію Варшавського Договору (ОВД).

Так "холодна війна" вилилася в жорстке протистояння військово-політичних блоків. При цьому, воно поширилося не лише на Європу, а й на інші реґіони світу, зумовлюючи створення біполярної системи міжнародних відносин.

Для глибшого і повнішого з'ясування окремих аспектів проблеми післявоєнного розвитку світу рекомендуємо ознайомитися з додатковими джерелами: Тренвілл Дж. История XX века. Люди. События. Факты. Пер. с англ. — М., 1999; Киссинджер Генри. Дипломатия. — Л., 1997; Сторінки історії радянського суспільства; факти, проблеми, люди. — К., 1990.

Щодо проблеми вступу людства в епоху науково-технічної революції та її впливу на соціально-політичний розвиток світу, рекомендуємо взяти до уваги, що її потужним каталізатором слід вважати другу світову війну, в ході якої були створені принципово нові системи зброї і військової техніки — реактивний міномет, реактивний літак, перші тактичні ракети, атомна бомба і т. ін. Ці та інші результати прикладних наукових розробок в основному й визначили головні напрямки НТР, хоча передумови для неї були створені науковими відкриттями першої половини XX ст., зокрема, в галузі ядерної фізики, досягненнями кібернетики, біохімії, хімії полімерів тощо.

Таким чином, наука почала перетворюватися на безпосередню продуктивну силу, що є характерною рисою НТР другої половини XX ст. Науково-технічна революція має всеосяжний характер, впливаючи на всі сфери не тільки економічного життя, а й на політику, ідеологію, побут, психологію людей.

Студенти мають збагнути, що НТР пройшла через два етапи: перший — із середини 40-х по 60-ті роки, другий — із 70-х по цей час.

На першому етапі, про який ідеться в даній темі, НТР дала людству такі відкриття й винаходи:

у 40-ві роки — телебачення, транзистори, комп'ютери, радари, ракети, атомну бомбу, синтетичні волокна, пеніцилін;

у 50-ті роки — водневу бомбу, штучні супутники землі, верстати з числовим програмним управлінням, атомні електростанції;

у 60-ті роки — лазери, інтегральні схеми, супутники зв'язку та ін.

Студентам необхідно знати, які ж фактори стимулювали прискорення науково-технічного прогресу для протилежних систем. Одним із них, притаманним переважно капіталістичним країнам, було прагнення національних корпорацій у повоєнних умовах міжнародної і внутрішньої конкуренції забезпечити стійке зростання прибутковості виробництва.

Для обох систем важливу роль у розвитку НТР відіграли імперські амбіції двох світових наддержав, тривале протистояння двох військових блоків у період "холодної війни". У безпрецедентній за масштабами гонитві озброєнь була зроблена ставка на технологічну перевагу, створення і вдосконалення нових видів зброї масового знищення. Отже, НТР із перших кроків поставила перед людством питання про сферу використання її результатів, якою стала переважно військова сфера.

На відміну від країн із вільною ринковою економікою, в СРСР із його надцентралізованою, а тому затратною, інертною до науково-технічного прогресу економікою, НТР більшою мірою розвивалася під дією зовнішньополітичних факторів: спочатку мілітарної конфронтації з Заходом, а потім у відповідності з доктриною "мирного змагання двох систем". Тому застосування досягнень НТР відбувалося переважно у військовій галузі.

Далі радимо студентам зосередитися на змінах у соціальній структурі суспільства, які відбувалися під впливом НТР. Щоправда, вони головним чином стосувалися капіталістичних країн і полягали в тому, що на противагу зайнятим у промисловості й на транспорті, швидкими темпами зростала частка зайнятих у сфері обслуговування й торгівлі, яка на кінець 60-х років досягла 44% від усього працюючого населення країн вільного світу. Разом із тим зазнавало змін і обличчя робітництва, зростала його кваліфікація, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки, рівень оплати праці, а разом із цим і рівень та стиль життя. Суспільне становище промислових робітників стрімко наближалося до показників життя службовців і спеціалістів.

На початок 70-х років чисельність середніх верств населення коливалася від 25 до 35 відсотків працюючого населення, відбувалося зростання частки дрібних і середніх власників.

Спираючись на досягнення НТР, західні країни все більше орієнтували свою економіку на здійснення соціальних програм, що позитивно позначилося на поліпшенні технічної оснащеності та якості праці, зростанні середніх доходів, зростанні споживання на душу населення.

Подібні зміни найменшою мірою торкнулися країн соціалістичного табору, для урядовців яких соціальні проблеми трудящих посідали другорядне місце.

Повне уявлення про проблеми, пов'язані з розгортанням НТР у період 40—60-х років, студенти можуть скласти, ознайомившись із матеріалом, викладеним у 8-й темі навчального посібника "Політична історія XX ст.", а також зі статтями Ю. А. Васильчука "Отношения и права собственности в эпоху НТР" та "Гражданское общество эпохи НТР", опублікованих у журналі "Политические исследования" за 1991 р. (відповідно № 2, с. 4—16, № 4, с. 4—20).

Література

  1. Політична історія XX століття. Видання 2-ге, доповнене й перероблене. — К.: КНЕУ, 2001.

  2. Современный капитализм и проблемы альтернативы // Рабочий класс и современный мир. — 1990. — № 3. — С. 173—179.

  3. Современный капитализм: социально-политические проблемы и противоречия НТР. — М., 1989.

  4. Война в Афганистане. — М.: Воениздат, 1992.

  5. Партии и движения Западной и Восточной Европы, теория и практика, пробл. — тема. Сб / Отв. ред. В.П. Любешин. — М., ИНИОН, 1997.

 Болгарія і Югославія взяли курс на соціалістичні перетворення відразу після звільнення від фашистської окупації.


 
 

Цікаве

Загрузка...