WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

1.4.Суть соціальних проблем у країнах Заходу в умовах НТР.

В соц плані НТР відіграла негативну роль в посиленні тенденції росту безробіття капіталістичних країн. Надлишок робітників, який утворився в результаті запровадження нової технікиі ресурсозберігаючих технологій, капітал виштовхував із сфери вир-ва. Це створювало певну загрозу політ. і соц. стабільності, що змушувало капіталізм включати механізми соц. регулювання. Використовуючи досягнення НТР, капіталістичні держави шляхом безпосереднього втручання сприяли зростанню зайнятості робітників, розвиваючи старі і створюючи нові галузі економіки. Держава і приватний капітал у 60-ті рр досить успішно вирішували соц. завдання, забезпечуючи зростаючі потреби пенсіонерів, безробітних, багатодітних сімей та інвалідів. Цьому сприяло постійне піднесення екон. і фінансових можливостей капіталізму, який сповна використовував досягнення НТР.

1.5.Еволюція ідеологічних і політичних позицій провідних політичних партій в країнах Заходу.

Результати НТР впливали і на політичну ситуацію в капіталістичних країнах, що складалась в залежності від розстановки політичних сил. Були три основні політичні сили, які змінювали одна одну : праві (консервативні), центристські (реформістсько-буржуазні) і ліві. Щодо правих, то вони відображали інтереси найреакційнішої частини монополістичної буржуазії. Внутрішні проблеми вони прагнули розв'язати за рахунок трудящих, а у зовнішній політиці займали агресивну щодо соціалізму позицію і намагалися відновити довоєнне становище капіталізму в світі.

Центристські сили, що відображали погляди ліберальних кіл великої буржуазії, проявляли поміркованість, більшу гнучкість і маневреність у вирішенні внутрішньо- і зовнішньополітичних проблем.

Ліві були представлені різноманітною палітрою політ. партій і організацій – від комуністичних до лівих соц – демократіві різних лише цілями, які вони ставили перед собою. Так на поч. 60-х рр адміністрація США, очолювана демократами, почала здійснювати політику нових рубежів. Ця політика, підтримана лібералами, деякими профспілками, негритянським населенням, мала на меті здійснення реформ з метою послаблення мілітаризації та посилення соц заходів.

Несвоєчасна оцінка цих завдань консервативною партією в Англії призвела до її заміни при владі лейбористською партією у другій половині 60-х рр. Не витримав випробувань часом певний консерватизм панівних кіл у Франції та ФРН щодо інтересів трудящих. У Швеції, Норвегії, Данії при владі стояли соц –демократи. У середині 509-х рр з ініціативи Данії було створено регіональну орг-цію, до складу якої входили депутати парламентів і урядів Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії. Більшість цих країн, крім Фінляндії, вступила до НАТО.

1.6.НТР і наростання ядерної загрози для людства.

У великих країнах світу, зокрема в США, в повоєнний час біля державного керма опинились праві сили, що відчутно позначилось на характері й змістові як внутрішньої, так і міжнародної політики, особливістю якої був різний перехід від співробітництва до конфронтації між капіталістичними держ. і Радянським Союзом. Загроза нового світового конфлікту змусила керівників СРСР і країн соціалістичного табору шукати засоби для нарощування озброєнь за рахунок соц-екон програм. У 60-х рр США переглянули своє ставлення до соц табору, бо усвідлмлювали, що економ. і військовий потенціал соц держав , що значно зріс, унеможливлює відкриту військову сутичку. Витверезвлюючим фактором для обох сторін стала "карибська криза", що поставила світ на грань ядерної катастрофи. Під її впливом керівники СРСР, США та інших країн проявили здоровий глузд, зрозуміли, що гострі міжнародні проблеми необхідно вирішувати не військовими, а політичними засобами.

1.7.Особливості розвитку НТР в країнах соціалізму. НТР і соціальні проблеми в країнах соц. співдружності.

Складності були характерні рад. системі. У 40 -ві рр головним тягарем для НТР була тоталітарна система, яка перешкоджала розвитку новітнім галузям науки і впровадженню їх у життя. Окрім того, досягнення у галузі науки мали дещо однобічний характер і були спрямовані переважно на подолання відставання в галузі якості озброєння. Певні зміни в СРСР у 50-і рр були пов'язані з відходом суспільства від найбільш жорстких засобів і форм управління. Це познач. і на роз-ку НТР. Значна увага приділялась роз-ку хімії, електроніки і кібернетики, освоєнню космічного простору, автоматизації промислового вир-ва. Вже в 60-х рр НТР зітк з труднощами об'єктивного і суб'єктивного характеру. Суть їх полягала в тому, що роз-ток науки значно випереджав зростання вир-тва. Виникав певний розрив між результатами науки і їх впровадженням в реальну практику.60-70рр з більшості соц країн менше усього викор. досягнення НТР СРСР. Внаслідок цього знижувались темпи зростання продуктивності праці, погіршувалвсь якість продукції, уповільнювався НТП. На відміну від передових країн, в СРСР йшли по шляху збільшення капітальних вкладень в будови підприємств з індустр. екон. В ек. прод. ствердж. екстенсивний шлях розвитку. З одного боку це обмежувало можливості інтенсифікації вир-ва, з іншого – став серйозною загрозою для навкол середовища. Суперечливість в роз-ку в СРСР виявила себе в недооцінці соц або людського фактору. В керівництві привелювала технократична політика (йшлося про досягнення показників економіки, а не вирішення соціальних проблем), яка привела до серйозних втрат в галузі забезпечення трудящих житлом, в галузі охорони здоров'я, зміцнення матеріальної бази освіти і культури, поліпшенні умов праці й соціального страхування, забезпеченні населення споживчими товарами. Сталими явищами виявили себе скорочення нац. прибутку, падіння рівня життя.

1.9.Причини відставання соціалістичних країн від Західних держав у науково-технічній сфері.

Водночас поряд з досягненнями мали місце прорахунки й помилки, що надавало процесові НТР суперечливий, непослідовний характер. Це проявилося в тому, що, по-перше, в 60-ті рр в соціалістичних країнах розвиток науки значно випереджав зростання вир-тва. Наслідки цього стали відчутними на початку 70-х рр, коли в країнах соціалізму стала помітно падати ефективність вир-тва, темпи зростання продуктивності праці і якість промислової продукції. По-друге, на відміну від передових країн, де здійснювалися рішучі кроки до використання новітніх технологій, в СРСР продовжували йти шляхом подальшого збільшення капіталовкладень, будівництва підприємств з індустріальною технологією.

ТЕМА 8. НОВІ РИСИ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ У 70-ТІ - СЕРЕДИНІ 80-Х РР.

1. Вкажіть на базові напрямки другого етапу НТР.

Поглиблення і прискорення розгортання НТР на другому її етапі, тобто у 70-ті роки і наступні десятиріччя, позначені подальшими швидкими позитивними змінами у матеріальному та духовному житті народів світу. Разом з чим саме у ці роки політичне зріс вплив HTР на стратегію, політику й тактику правлячих політичних партій різних країн світу, на їх внутрішню і міжнародну діяльність, що призвело до зайвої ідеологізації процесу використання досягнень НТР.

2. Розкрійте якісні зміни в економічній структурі та соціально-політичній сфері країн Заходу в умовах другого етапу НТР.

Якісні зміни в економіці та фінансовій структурі, які стались під впливом НТР в 60-х і особливо на початку 70-х рр., значно посилили і роль державно-монополістичного капіта-лізму. Він став активно втручатись у соціально-економічні процеси . Під його тиском здійснено, хоч і в різній мірі, одержавлення приватної власності в Англії, Швеції, Франції, Італії, США та інших країнах.

3. Причини економічних потрясінь 70-х - поч. 80-х рр. у провідних державах світу, їх особливості.

Хоча в 70-ті pp. перебіг економічних процесів у капіталістичних країнах здійснювався більш-менш позитивно, податкова та бюджетна політика державно-монополістичного капіталізму стала однією з причин циклічної кризи 1974 p. Вона супроводжувалась зростанням безробіття, виникненням та розвитком інфляційних процесів, підвищенням цін на товари та послуги.

4. Посилення впливу держави на реалізацію соціальних програм у капіталістичному світі.

Наростання труднощів у капіталістичній економіці на початку 70-х pp. змусило буржуазію переглянути своє ставлення до системи державного регулювання. Керівні кола багатьох капіталістичних держав вдалися до проведення приватизаційних кампаній та ослаблення контролю за крупним капіталом. Це стосувалося США, Англії, ФРН, Японії, Італії та деяких інших держав, що на початку 80-х р. здійснили ряд заходів (скасування податків з доходів корпорацій, збільшення ставок банкового кредиту, скорочення витрат на страхування, пенсії тощо), які надавали більшої свободи транснаціональним корпораціям та банкам.

Під впливом НТР на якісно нову основу перейшло в цілому капіталістичне виробництво, що сприяло проведенню досить гнучкої політики маневрування у вирішенні соціальних проблем. У ці роки постійно зростали витрати на потреби пенсіонерів, безробітних, інвалідів. За даними статистики у 1967 —1982 pp. витрати на реалізацію соціальних програм у капіталістичному світі зросли на 300%.


 
 

Цікаве

Загрузка...