WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Новітні педагогічні технології як засіб активізації і пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури - Реферат

Новітні педагогічні технології як засіб активізації і пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури - Реферат


Реферат на тему:
на тему:
Новітні педагогічні технології як засіб активізації і пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури
Відомо, що освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. Незадоволення багатьох країн результатами системи шкільної освіти сьогодні привело до необхідності її реформування. Для цього важливо розробити стратегічний напрям розвитку на перспективу. Якщо сьогодні запитати ділових людей в будь-якій країні: "Чого ви очікуєте від школи?", то і політичні діячі, і бізнесмени, і просто керівники відповідають: "Треба виховувати дитину так, щоб вона могла спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно та творчо працювати і жити".
Отже, сучасна школа повинна готувати учнів до життя. Для того, щоб знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями:
o вміти адаптуватися у складних життєвих ситуаціях;
o вміти бачити проблему та знаходити шляхи раціонального її вирішення;
o самостійно та критично мислити;
o грамотно працювати з інформацією;
o усвідомлювати, де здобуті знання можуть бути використані в житті;
o вміти самостійно працювати з різними документами, робити аргументовані висновки.
Тому, в основу сучасної освіти покладені гуманні ідеї особистісно-орієнтованої освіти, мета якої полягає не в тому, щоб сформувати чи виховати, а знайти, підтримати та розвинути Людину в людині. Або іншими словами можна сказати так, що особистісно-орієнтоване навчання - це таке навчання, центром якого є особистість дитини. Дитина в житті дорослих людей - це початкова точка відліку в різних життєвих ситуаціях.
? "Чи подумали ви про дітей?" - запитуємо ми батьків, що розлучаються.
? "Чи подумали ви про дітей?" - запитуємо ми вчителів, які проводять різні заходи для власного заспокоєння і самоствердження.
? "Чи подумали ви про дітей?" - хотілося б запитати керівників нашої держави, які протягом багатьох років свідомо, сплановано погіршували становище наших дітей.
? Отже, "Чи думаю я про дітей?" - це запитання із запитань, яке повинно виникати у кожного вчителя, перш ніж він починає справу, якою б хорошою і доброю вона не здавалась на перший погляд. Сучасне життя вимагає більш витонченішого, більш професійного підходу до освіти. Тому в сучасній педагогічній освіті і розробляються нові сучасні технології. Слово "технологія" грецького походження і означає "знання про майстерність".
Творення нової освітньої моделі особистісно-орієнтованої освіти спонукає педагогів до пошуку нових методичних ідей. Однією з таких перспективних педагогічних технологій можна вважати методичну систему "Розвиток критичного мислення".
Сьогодні серед невпинного потоку інформації дуже важливо вміти вибрати головне, вміти критично перевірити отриману інформацію і виробити власний план щодо її практичної реалізації. Це можуть зробити ті люди, які здатні критично мислити. Уміння критично мислити необхідне людині у всі часи. Але це особливо актуально сьогодні в наш час швидких змін.
Зміст технології - це складний процес отримання інформації, її осмислення, переробки, який закінчується прийняттям рішень.
Серед методик, які допомагають сформувати і розвинути критичне мислення можна назвати такі, які найчастіше використовуються мною на уроках зарубіжної літератури:
o інтерв'ю;
o гронування;
o коло Вена;
o п'ятихвилинне есе;
o круглий стіл;
o сенкан та інші.
Уроки критичного мислення мають свою структуру. Це:
1. Актуалізація.
Тут треба націлити учнів на мету, допомогти усвідомити важливість теми.
2. Усвідомлення.
На цьому етапі уроку вчителю необхідно залучити знання і досвід учнів до процесу самостійно-пошукового здобуття нових знань.
3. Рефлексія.
Етап, де проходить творче і критичне перетворення нових знань у власні переконання.
Уроки критичного мислення - це активна пошуково-пізнавальна діяльність школяра, в процесі якої діти вчаться мислити критично, виважувати значимість прочитаного.
А тепер хочу дещо детальніше зупинитися на інтерактивних технологіях навчання. В першу чергу хочу зупинитись на питанні - "Що ж це таке "інтерактивне навчання"? Щоб краще зрозуміти суть цього навчання, треба охарактеризувати три основні моделі навчання, які існують в сучасній школі.
1. Пасивна модель навчання.
Учень виступає тут в ролі "об'єкта" навчання, він повинен засвоїти і відтворити матеріал, переданий йому вчителем чи текстом підручника. На таких уроках учні, як правило, лише слухають і дивляться. Учні, як правило, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань.
2. Активна модель навчання.
Ця модель передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учня. Тут учень виступає "суб'єктом" навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основними методами такого уроку є:
o самостійна робота;
o проблемні та творчі завдання учнів;
o запитання,, від учня до вчителя і навпаки.
Треба сказати, що саме така модель переважала-в освіті протягом багатьох років. Але сьогодні життя вносить певні поправки. І до цієї класифікації додамо інтерактивне навчання, як певний різновид активного навчання, який має свої закономірності та особливості, методи якого я постійно використовую на своїх уроках.
Слово "інтерактив" прийшло до нас з англійської і походить від слова "interact", де "inter" означає, a "act" - "дія". Таким чином, інтерактивний - це здатний до взаємодії, до діалогу. Інтерактивне навчання має конкретну мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це - спів навчання, взаємо навчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання.
Інтерактивна взаємодія виключає перевагу одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. На таких уроках учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично

 
 

Цікаве

Загрузка...