WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Лібералізм в Росії ХІХ ст. - Курсова робота

Лібералізм в Росії ХІХ ст. - Курсова робота

своєї діяльності Чаадаєв вважав Росію відсталою країною, що нічого не дала світу. Протягом 1830-х років погляди на історичне місце Росії значно змінилися: Чаадаєв більше не розглядав Захід як прогресивне суспільство, а вважав Росію саме тією країною, що займе місце Заходу у світі.
Ідеї Чаадаєва привели до складання 2 напрямків лібералізму - західництву і слов'янофільству. І західники і слов'янофіли знаходилися в опозиції до режиму Миколи 1 і люто боролися з теорією офіційної народності. І ті й інші були прихильниками свободи особи, совісті, думки і слова. І ті й інші заперечували революцію, вони сходилися на тім, що розвиток суспільства повинен йти поступово, за допомогою реформ.
Західники (Огарьов, Герцен, Бєлінський, Бакунін) були переконані, що Росія йде тим же шляхом, що і Захід, але в силу історичних причин відстала і повинна використовувати успіх європейської цивілізації, щоб стати з Європою в один рівень. Сильним гальмом для Росії стала громада, тому щовона сковувала свободу особи і тому її потрібно було знищити в Росії. Західники виступали за звільнення селян з невеликим наділом землі за викуп поміщикам.
Програма західників була програмою остаточної європеїзації політичної й адміністративної системи. Так як змінити законодавство, виробити по європейських принципах судову, політичну, релігійну організацію, створити умови для розвитку приватної власності і на її основі створити нову промисловість. Кінцевою метою було перетворення самодержавства в конституційну монархію.
Слов'янофіли(брати Аксаков, Тютчев, Гоголь) вважали, що розвиток Росії повинен спиратися винятково на національний ґрунт, традиції і звичаї народу. Для Росії неприйнятний шлях Заходу. Найважливішим елементом концепції була громада, що пропонувала перевагу загальнонародного над особистим. Церква відігравала величезну роль у житті народу і держави. Державний устрій представлявся слов'янофілам у виді монархії, обмеженої Земським Собором. Слов'янофіли виступали за звільнення селян із землею, при збереженні громади і вотчинного суду поміщика.
В кінці 1850-х - 1880-их роки - російський лібералізм переживає новий етап. Ліберали впливали на внутрішню політику Росії. Пропонуючи лібералізацію соціальних і економічних відносин, західники і слов'янофіли не прагнули змінити політичний лад. Вони вважали, що економічні і соціальні перетворення повинні значно випереджати перетворення в політичній сфері.
Проведення реформ у 60-70-тих роки сприяло впровадженню лібералізму в провінції, але незабаром ідеї радикалізму завоювали велику популярність у населення країни.
Список літератури
1. Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX - начала XX века // Вопросы философии. 1991. № 8; Замалеев А. Ф., Осипов И. Д. Русская политология: обзор основных направлений. СПб., 1994. Гл. 5; Новикова Л., Сиземская И. Либеральные традиции в культурно-историческом опыте России // Свободная мысль. 1993. № 15.
2. Чичерін Б. Н. Несколько современных вопросов. М., 1862. С. 189 - 197, 199 - 200.
3. Чичерін Б. Н. Философия права. М., 1900. С. 50, 54 - 55, 60, 190.
4. Чичерін Б. Н. 1) Там же. С. 229 - 230; 2) Вопросы философии. М., 1904. С. 370; 3) Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 368 - 369.
5. Cм.: Чичерін Б. Н. 1) Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 г. СПб., 1906. С. 8; 2) Курс государственной науки. Ч. III. Политика. М., 1898. С. 223 - 268; 3) Курс государственной науки. Ч. I. Общее государственное право. М., 1894. С. 161 - 182.
6. Козловский В. В. Социологические альтернативы в дореволюционной России // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 6. 1993. Вып. 4 (№ 27). С. 51.
7. Струве П. Б. Г. Чичерін и его обращение к прошлому // Струве П. На разные темы (1893 - 1901): Сб. ст. СПб., 1902. С. 89 - 92.
8. Чичерін Б. Н. 1) Что такое среднее сословие? // Чичерін Б. Н. Несколько современных вопросов. С. 135 - 138; 2) Вопросы политики, 2-е изд. М., 1905. С. 16, 28.
9. Чичерін Б. Н. Что такое охранительные начала? // Чичерін Б. Н. Несколько современных вопросов. С 164 - 178.
10. Струве П. Б. Б. Н. Чичерін и его место в истории русской образованности и общественности // Россия и славянство. 1929. 26 января, № 9. С. 3, 4.
11. Струве П. Б. 1) Основной дуализм общественно-экономического процесса и идея естественного закона // Вопросы философии и психологии. 1910. Кн. IV. С. 548; 2) Социальная и экономическая история России с древнейших времен и до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности. Париж, 1952. С. 7, 15, 44 - 46.
12. Струве П. Б. 1) Материалы для хрестоматии русской мысли: 1. О либеральном консерватизме в нашем прошлом // Русская мысль. Париж, 1927. Кн. 1. С. 68; 2) Б. Н. Чичерін и его место в истории русской образованности и общественности // Россия и славянство. 1929. № 9. С. 3, 4; 3) Оздоровление власти. Посвящается С. Л. Франку // Русская мысль. 1914. Кн. 1. С. 155 - 156.
13. Струве П. Б. Именем Пушкина // Струве П. Б. Дух и Слово. Статьи о русской и западноевропейской литературе. Париж, 1981. С, 9 - 10.
14. Струве П. Б. О мере и границах либерального консерватизма // Полис. 1994. № 3. С. 133.
15. Струве П. Б. 1) Patriotica. Политика, культура, религия, социализм: Сб. статей за пять лет (1905 - 1910). СПб., 1911. С. 116; 2) Экономическая проблема "Великой России". Заметки экономиста о войне и народном хозяйстве // Великая Россия: Сб. ст. по военным и общественным вопросам. М., 1911. Кн. 2. С. 153 - 154.
16. Гнатюк О. Л. Русская политическая мысль начала XX века: Н. И. Кареев, П. Б. Струве, И. А. Ильин. СПб., 1994. С. 80 - 88; Ермичев А. А. П. Б. Струве и русский духовный ренессанс // Вече. Альманах русской философии и культуры. 1995. Вып. 3. С. 39 - 45.
17. Розмозер Г. 1) К вопросу о будущем России // Вопросы философии 1993. № 4. С. 22; 2) Пути либерализма в России // Полис. 1993. № 1. С. 35.
18. Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762 - 1914. М., 1995. С. 22; Возможности либерализма в осмыслении современного мира (Обзор коллоквиума) // Полис. 1994. № 3. С. 125 - 130; Консерватизм в России ("Круглый стол") // Социс. 1993. № 1. С. 57 - 58, 60.
19. Капустин Б. Г. 1) Кризис ценностей и шансы российского либерализма // Полис. 1992. № 5 - 6. С. 80 - 83; 2) Начало российского либерализма як проблема политической философии // Полис. 1994. № 5. С. 23 - 25; Сиземская И., Новикова Л. Новый либерализм в России // Общественные науки и современность. 1993. № 5. С. 132 - 140.
План
1. Вступ
2. Розділ І "Розвиток лібералізму в Росії"
3. Розділ ІІ "Консервативний лібералізм в Росії XIX століття"
4. Розділ ІІІ "Слав'янофіли і західники в Росії ХІХ століття"

 
 

Цікаве

Загрузка...