WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Лібералізм в Росії ХІХ ст. - Курсова робота

Лібералізм в Росії ХІХ ст. - Курсова робота

закону, пошук "гармонійної угоди духовних основ суспільства" (вільно-розумної особистості) і "суспільних взаємодій" чотирьох основних союзів людського гуртожитку - сімейства, цивільного суспільства, церкви і держави. Головна проблема громадського життя - угода двох протилежних елементів - особистості і суспільства, оскільки духовна природа особистості складається у волі, а суспільнийпочаток як обмеження волі виражається в законі.
На думку Чичеріна, особистість є корінь і визначальне початок усіх суспільних стосунків; "особистість є постійно перебувачою сутністю... сутність одинична і духовна, тобто обдарована розумом і волею. Сутність людини - це її воля: воля внутрішня, прагнуча до здійснення абсолютного закону в людській діяльності, тобто воля моральна, сутністю якої є совість як "саме вільне, що існує в світі", оскільки вона не підкоряється ніяким зовнішнім обмеженням, і воля зовнішня, границею якої є "право, як обмеження волі законом"". [3] Для Чичеріна двома сторонами волі були моральність ("внутрішня" воля) і право ("зовнішня" воля): воля волі не існує без морального закону. Наслідуючи в цілому метафізику і філософію права Гегеля, Чичерін не згідний з його тезою про розчинення особистості в Абсолюті, тому що це позбавляє її внутрішньої волі, знімаючи відповідальність за вчинене; джерело і зміст волі в усвідомленні людиною своєї безумовної сутності і незалежності, у тім, що людина як носій абсолютного початку сама по собі має абсолютне значення і тому може бути визнана вільною особою.
Для неогегел'янця Чичерина закон і воля, у свою чергу, протилежні: де немає волі, там немає суб'єктивного права, а де немає закону, там немає об'єктивного права. Особиста воля, нерозривно зв'язана зі свободою інших, обмежена їхньою волею, підкоряється цивільному закону і кориться влади, тому "влада і воля... також нероздільні, як нероздільна воля і моральний закон". Влада покликана охороняти закон і стримувати волю, а "право є воля, визначена законом". Відношення волі і закону може бути двояке: добровільне чи примусове; перше визначається моральністю ("внутрішньою" волею), а друге - правом: правом визначається воля "зовнішня". Держава же є вища форма гуртожитку - спільність, що панує над всіма іншими, тому що всі елементи людського гуртожитку сполучаються в державі як у спільноті. [4] Влада, на його думку, по своїй природі повинна бути єдиною й зодягнута вимушеною силою, а подібною владою є тільки державна влада.
Таким чином, на думку Чичеріна, з позиції "вищої" ступіні розвитку лібералізму - "охоронного", чи консервативного, - усякий громадянин, не схиляючись безумовно перед владою, в ім'я власної волі зобов'язаний поважати сутність самої державної влади. Для філософії права і соціології "охоронного" лібералізму Чичеріна, заснованих на триєдності трьох основних початків гуртожитку - волі, влади і закону, рівноцінних і нероздільних, їхня гармонійна угода припускає суспільну єдність, а для цього необхідна єдність у державному житті; останнє можливо при єдності влади, а не її поділі. Найкраще це досягається при такій "змішаній" формі правління, як конституційна монархія, що є політичним ідеалом для мислителя. Перевага їй він віддавав тому, що: 1) монарх, будучи представником інтересів цілого (суспільства), коштує вище станових поділів, вище партій; він є "примиритель" і посередник між протилежними елементами: народом і аристократією (дворянством). Монарх представляє начало влади, аристократію, аристократичні збори - начало закону, "почуття права, волі і людського достоїнства", а представники народу - начало волі; 2) монархічна влада відігравала величезну роль в історії Росії, і "ще протягом сторіч вона залишиться вищим символом її єдності, прапором для народу". [5]
У "охоронному" лібералізмі Чичеріна духовні основи (в особі вільно-розумної особистості) з'єднуються із суспільними взаємодіями, які регулюються правом; принцип особистої волі і прав людини в суспільстві може бути здійснений лише за умови обмеження "внутрішньо" (морально і релігіозно) і "зовні" (правом, законом, сильною владою). [6]
Носієм, соціальним суб'єктом здійснення свого політичного ідеалу Чичерін вважав дворянство - "головний стан у державі", . утворення, що має ценз і, " загальногромадянського порядку" (за що його критикував молодий Струве, відзначаючи, однак, г в 1897 р. наявність у Чичериіа "реалістичного, консервативного світогляду" і засвоєння їм " лібералізму" [7]), і "середній стан". Воно представляє одне з "горизонтальних" поділів суспільства (на відміну від партійного - "вертикального"), і є поняття кількісне (воно займає середнє положення в суспільстві між вищими і нижчими станами) і якісне (воно містить у собі приватні професії, що вимагають як багатства, так і освіченості; у ньому "утворення з'єднується з багатством"). [8] Середній стан стане опорою Російської держави тільки за умови зміцнення особистих і вільних елементів суспільства, розширення місцевого самоврядування, "поділу справ на губернські і повітові" у земстві.
На відміну від класичного лібералізму, що відстоює пріоритет особистої волі і розглядає державу переважно як "нічного сторожа", зводячи до мінімуму межі його втручання в життя цивільного суспільства, а влада - має сугубо функціональний зміст, консервативний лібералізм однаково коштовними вважав волю і "охоронні начала", традиції державності, сильної влади, релігії, національної культури. У цьому змісті "помірний" лібералізм Чичеріна (у нього є стаття за назвою "Міри і границі") "однаково чарівними" вважав ідеї порядку і волі, почуття міри і границь по відношенню і до волі, і " влади - почуття, так "потрібні освіченому суспільству" і так необхідні "російському розуму", припускаючи також "обмеження" меж влади і волі законом чи звичаєм. Чичерін особливу увагу приділяв "охоронним началам", що і розкривають зміст традиції, наступності, "зістиковуючи" дві тенденції в розвитку суспільства - тенденцію збереження (стабілізації) і тенденцію .перетворення (реформування). "Охоронні начала" є мірою першої і другої, виражають тенденції наступності і розвитку як у политиці, так і в національних державних і культурних особливостях історії Росії. "Охоронні начала" свідчать про суперечливість історичного прогресу і процесу, що складаються не тільки в споконвічному русі вперед, ний у розвитку "внутрішніх сил", у "поглибленні в себе" тих начал, що лежать в суті людського духу, у боротьбі старого з новим, тому що рух заради руху - це загибель для суспільства: одна лише воля приводить до анархії. Такими "охоронними началам", на думку Чичеріна, є:
1. "несвідомий інстинкт народних мас", їхні безпосередні почуття і звички; але духовною силою, що рухає історію, служить свідомість, тому на чолі суспільства повинні стояти вищі класи;
2. наявність охоронної

 
 

Цікаве

Загрузка...