WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Економічний підйом США у другій половині ХХ століття, реформи 1861 року на Україні - Контрольна робота

Економічний підйом США у другій половині ХХ століття, реформи 1861 року на Україні - Контрольна робота

зменшилися. У правобережних губерніях наділ був нижчий, ніж встановлювали "Бібіковські інвентарі" 1848 року. В наслідку реформи наділи на ревізійну душу, себто на селянина, що був записаний по ревізії і платив податок державі, зменшилися.
Наслідком реформи було катастрофічне збільшення числа малоземельних селянських господарств, що мали до 3-х десятин. На Лівобережній Україні таких господарств було 43,3%, на Південній Україні- 27,6%.
Нагляд над сільськими та волостними управами був переданий "мировим посередникам", яких губернатор призначав із місцевих дідичів. Це була посада тимчасова - до введення "уставних грамот", що встановлювали відносини між дідичами і селянами.
Селянська реформа була першою в ряді інших реформ. 1862-го року зреформовано фінансове господарство держави й зосереджено все управління фінансами в руках міністра фінансів.
Того ж 1862 року розпочато військову реформу: проведено переозброєння армії, вдосконалено постачання, управління - вади, що їх виявила з такою силою катастрофа Кримської кампанії. Військову реформу завершено 1874 року запровадженням загальної військової повинності для всіх чоловіків у віці 21 року. Реченець військової служби зменшено з 25 років до 6-ти.
В 1864 р. проведено судову реформу. Суд встановлений був 3-ох ступенів: мирові суди, що їх обирало населення, та державні .(окружний суд і судова палата). Державний суд поділявся на цивільний і кримінальний, в якому питання вини підсудного вирішували присяжні судді, обрані населенням. Судові засідання були відкриті, і в них брали участь сторони, прокурор та оборонці.
1864-го року впроваджено земське самоуправління. Один із найкращих знавців земства в Україні, О. Моргун, писав так: "Земське самоврядування було одним із найвидатніших явищ у суспільному, економічному й культурному житті України кінця XIX ст." Земське самоуправління охоплювало все економічне та культурне життя губерній. У ньому брало участь все населення, що мало земельну власність: дворянство, духовенство, міщанство таселяни. Ця вимога обмежувала участь у самоуправлінні постійних мешканців повіту. Раз на рік на загальних зборах депутатів обирали земську повітову управу, яка діяла постійно. Повітові земські управи обирали губерніальну управу. Функції земств були дуже широкі, а їх кошти складалися з "самообкладання" населення з кожної десятини. Земства дбали про санітарію та гігієну, утримували шпиталі, лікарів, фельдшерів, акушерок. Медична допомога була безкоштовною : для всієї людності, незалежно від того, чи пацієнт платив земські податки, чи ні. Протягом майже 50-літнього існування земства зразково поставили справу медичної обслуги в українських губерніях.
Другою великою галуззю діяльності земств була освіта. Земства організували школи: чотирирічні, початкові, гімназії, професійні, технічні, курси для підвищення освіти вчителів, курси українознавства. Земські школи користувалися доброю славою. Земства поставили своїм завданням повністю охопили освітою молодь, і в багатьох повітах, напередодні революції, це було досягненням. Треба додати, що в справі шкільної освіти з фінансовою допомогою земству, приходило міністерство освіти, яке властиво передало земству все шкільництво на селі.
Але була ще дуже важлива риса. Протягом 50-ти років діяльності земств у різних їх установах влаштовувались люди, які з причини "політичної неблагонадійності" не могли знайти роботи в державних установах: лікарі, вчителі, ветеринари і т. п. Земства були тісно пов'язані з українськими громадами. Видатними земськими діячами були: проф. І.Лучицький, родина Дорошенків, В.Тарновський, О.Русов (земський статистик), І.Піраг, Б.Грінченко, В.Самійленко, М.Коцюбинський, О.Лашкевич та сотні інших. Земську роботу головним чином вели середні землевласники-дворяни, серед яких наприкінці XIX ст. було багато революційно настроєних свідомих українців. Кращий історик земств, Б.Веселовський підкреслив, що "тут не було місця для злісної боротьби клас".
Треба зауважити також, що найбільші податки на земство платили великі землевласники, бо податки, як згадано вище, йшли з десятини, але користь від земських установ мали передусім селяни та дрібні землевласники.
Була ще одна важлива заслуга земств: з одного боку вони сприяли піднесенню національної свідомості, а з другого боку - стали тією школою, яка привчала людство до самоуправління.
З початком революції це виразно виявилося, бо саме із земських вийшло багато громадських і політичних діячів.
В 1864-му році земства були засновані тільки на Лівобережній та Південній Україні. На Правобережжі, яке тільки пережило польське повстання, земства поширились у 1911 році, бо уряд боявся дати можливість польському шляхетству впливати на самоуправління цього краю. До існування земства, протягом 37-ми років, освіта та економіка України, занепадала.
Останньою реформою була міська - у 1870 році. У містах встановлювалися міські ради - "думи", членів яких обирало все населення, що платило податки, себто власники будинків, крамниць, підприємств і т. п. Виконавчим органом ради була управа з міським головою на чолі.
Компетенція міської ради була дуже широка: вона повинна була стежити за господарством міста, станом ринків, міської торгівлі, промисловістю, охороною здоров'я, санітарією, школами.
Список використаної літератури
1. В.И. ЛАН США в военные и послевоенные годы.
2. А.А. Громыко История внешней политики СССР
3. И.С. Галкин "Историография новой и новейшей
истории Стран Европы и Америки"
4. Сивачева Н. "Новая история США, 1917-1972 г."
Язькова Е.
Будзіновський А. Аграрні відносини Галичини // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. 1894. Кн. 4.
Виішичепко В. Відродження нації. Київ; Відень, 1920. Витанович 1. Історія Українського кооперативного руху. Нью-Йорк, 1964.
Волощечко А. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років XIX ст. К., 1974.

 
 

Цікаве

Загрузка...