WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Зовнішня політика Польської держави в 1933-1939 рр. - Дипломна робота

Зовнішня політика Польської держави в 1933-1939 рр. - Дипломна робота

Польщею, пояснювалося тимчасовою тактичною причиною: Гітлерівській Німеччині необхідно було забезпечити нейтральне ставлення польського уряду на початковій стадії підготовки до війни. Питання про подальшу долю Польщі (чи буде вона "слухняним" виконавцем планів Німеччини, чи ж доведеться силою придушити її опір) для гітлерівців принципового значення це не мало. До того ж німецький уряд докладав максимум зусиль для того, щоб не допустити утворення антинімецького блоку держав. Вереснева катастрофа була викликана й політикою "невтручання", "умиротворення" західних держав (в тому числі й союзниці Польщі Франції), що сприяла озброєнню Німеччини та підготовки їх до агресії. Західна країна намагалися направити німецьку агресію на схід, проти СРСР та фактично, проти Польщі. Гарантії, надані Англією та Францією Польщі в березні-квітні 1939 р. були фікцією, яка не змогла врятувати польську державу від її краху.
Такий зовнішньополітичний курс "санаційного" уряду впродовж 1933-1939 рр. і привів до краху польської держави.
Чи могла Польща уникнути вересневої катастрофи? На мою думку напевне ні. В "німецькому поході на схід" Польща була однією з перших країн, що підлягала загарбанню німцями. Однак, ця агресія не обов'язково повинна була закінчитися втратою Польщею державної незалежності. При інакшому курсі зовнішньої політики польських правлячих кіл країна не була б приречена на те, щоб у трагічні дні початку вересня 1939 р. залишитися сам на сам з Німеччиною. Достатньо було оцінити і зважити долю Чехословаччини 1938 - 1939 рр. для того, щоб зрозуміти фіктивність гарантії з боку Англії та Франції від нападу агресора, оманливість угод з Німеччиною. Однак, навіть загострення у польсько-німецьких відносинах 1938 р. не вплинуло на зміну зовнішньополітичного курсу "санаційного" уряду. Така позиція Польщі і привела до її краху 1939 р.
Як бачимо, шлях до національної катастрофи Польщі прокладала її зовнішня політика, яка спиралася на концепцію "двох ворогів", що об'єктивно вимагало від польської дипломатії лавірування між СРСР та Німеччиною. Однак, Польщу на загибель привели не лише помилки та вагання "санаційного" уряду, а й складні перипетії історичного процесу, в якому зовнішні фактори відіграли вагомішу роль ніж внутрішні - це безумовно політика великих держав Англії, Франції, Німеччини, Радянського Союзу. По великому рахунку Польща для них була "розмінною монетою", яку вони використовували в своїх цілях в необхідний для себе час.
СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Документы внешней политики СССР: в 21 т. - М.: Политиздат, 1970. - Т.XVI-XVII. - 920 с. - 718 с.
2. Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937-1939: В 2 т. - М.: Политиздат, 1981. - Т.І,ІІ - 302 с. - 416 с.
3. Документы и материалы по истории советско-польских отношений: В 12 т. - М.: Наука, 1961. - Т.VI - 432 с.
4. Безыменский Л. Альтернативы 1939 г. // Архивы раскрывают тайны… - М.: Политиздат, 1991. - с. 76 - 79.
5. Беляева В. Британские гарантии Польше (март-апрель 1939 г.)// Политический кризис 1939г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. - М.: 1989.- с.31.
6. Гибнанский Л. Гитлеровские планы в отношениях Польши и советско-германские переговоры летом 1939 г. // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. - М., 1989. - с. 91
7. Григорьянс Т. Гитлеровские планы в отношении Польши и советско-германские переговоры летом 1939 г.// Политический кризис 1939 г и страны Центральной и Юго-восточной Европы. - М.: 1989. - с.71.
8. История Польши : В- 3.т.-Т.ІІІ-М.:Издательство АН СССР, 1958.-с.427
9. Европа в международних отношениях 1917-1939г. - М.: Наука 1979г. - 438с.
10. Европа между миром и войной. 1918-1939г. М.: 1992. - 534с.
11. Ионова Г. Борьба СССР против фашисткой агрессии и позиция Польши на кануне второй мировой войны// Дипломатические отношения Западноевропейских стран между двумя войнами. - Ярославль: Ярос.гос.унив., 1977. - с.35
12. Климовский Д. Германо-польское сближение в 1933 г. / "Дранг нах Остен", и история развития стран Центральной, Восточной и Юго -Восточной Европы. - М.: Наука, 1967г. - с. 157-172.
13. Климовский Д. Зловещий пакт. - Минск: Из-во БГУ им. В. Ленина, 1968. - с.10
14. Лазько Г. Польша и Франко-советский договор о взаимной помощи // Вопросы истории. -1979. №6. - С. 139-147.
15. Ляптер К. О польско-германском соглашении 1934г. // Вопросы истории. - 1962. - №10. - С. 100-108.
16. Манулевич О. На пути к катастрофе (из истории внешней политики Польши в 1938-1939 гг.) // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. - М., 1989. - с. 37-49
17. Михутина И. Польша и конвенция об определении агрессора // Советское славяноведение. - 1968 г. - №5. - с. 23 - 31
18. Михутина И. СССР и польско-германское соглашение на рубеже 1933-1934 г.// Советское словяноведение, 1973. - №6. - с.14
19. Мюнхен - поворот к войне (материалы "круглого стола") // История и историки. - М., 1990. - с. 6-64
20. Мюнхен - преддверие войны. - М.: Наука, 1988. - с. 312
21. Начало второй мировой войны (1939г.) и современное состояние проблемы //славяноведение.- 2000.№6-с.61.
22. Парсаданова В. Трагедия Польши// Актуальные проблемы новейшей истории.- М.: Просвещение 1991. - с.77.
23. Парсаданова В. Советско - Польские отношения накануне 1 сентября 1939г. //Политический кризис 1939г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. - М.: 1989. - с. 50 - 57
24. Сиполс В. О тайнах второй мировой // Актуальные проблемы новейшей истории. - М.: Просвещение, 1991. - с. 39-56
25. Сиполс В. Советский союз в борьбе за мир и безопасность 1933-1939 гг. - М.: Мысль. 1974. - с. 428
26. Сироткин В. Рижский мир // Международная жизнь. - 1988. -№8. - С. 128 - 143.
27. Скшипек А. Польско-советские переговоры 1934 г. по вопросу о балтийской декларации // Советское словяноведение. - 1976. - № 2 . - с. 34
28. Случ С. О некоторых проблемах дипломатической борьбы в канун второй мировой войны // Политический кризис 1939 г. и страны центральной и юго-восточной Европы. - М.: 1989. - с.96
29. Случ С. Советско-германские отношения в ходе польской кампании и вопрос о вступлении СССР во вторую мировою войну // Словяноведение. - 1999. - № 6 . - с. 34
30. СССР в борьбе против фашисткой агрессии 1933-1945. - М.: Наука, 1986. - с. 349
31. Чубарьян А. В преддверии второй мировой войны // Открывая новые страницы… - М.: Политиздат, 1989. - с.60
32. Чугаев В. В борьбе против фашизма и угрозы войны. - К.: Наукова думка, 1980. - с.355
33. Цвєтков. Міжнародні відносини і зовнішня політика в 1917-1945 роках. - К.: Либідь1997. - С.121.

 
 

Цікаве

Загрузка...