WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Зовнішня політика Польської держави в 1933-1939 рр. - Дипломна робота

Зовнішня політика Польської держави в 1933-1939 рр. - Дипломна робота


Дипломна робота з світової історії
Зовнішня політика Польської держави в 1933-1939 рр.
Вступ
Проблема зовнішньої політики Польської держави в 1933-1939 рр. займає одне з чільних місць в європейській структурі міжнародних відносин першої половини 20 століття. В значній мірі польська дипломатія сприяла втраті польською державою незалежності в 1939 р. Опираючись на концепцію "балансування" між Німеччиною і Радянським Союзом, польські керівні кола були впевнені що завжди отримають всебічну допомогу з боку Англії і Франції. Ала західні країни проводили свою політику "умиротворення" і "невтручання" і тому намагання Польщі створити і очолити блок Східноєвропейських країн викликало в них неоднозначну оцінку.
Таким чином, Польська держава напередодні другої світової війни опинилася у непростій зовнішньополітичній ситуації, яка ускладнилась помилками і самого "санаційного режиму". В кінцевому підсумку це привело до поразки Польщі у другій світовій війні.
Оцінка дослідниками зовнішньої політики Польщі напередодні війни досить неоднозначна. Весь цей комплекс проблем і зумовлює актуальність обраної теми бакалаврської роботи. Її дослідження дозволяють виявити прорахунки в політиці керівництва Польської держави, з'ясувати причини, що призвели до катастрофи 1939 р. Це, у свою чергу, дає можливість пояснювати сучасні суспільні процеси, проблеми у стосунках поміж Польщею і сусідніми державами тощо.
Проблемі зовнішньої політики відродженої Польщі у міжвоєнне двадцятиліття і особливо напередодні другої світової війни, присвячено багато монографій, колективних праць, наукових статей з окремих питань. Необхідно зазначити, що частина з них висвітлює дане питання з марксистських позицій. І як результат, в працях таких авторів як Д. Климовський , І. Міхутіна , В. Парсаданова , оцінка польсько-радянських відносин базується на таких постулатах як "класова ненависть керівництва Польщі до СРСР", "його політичній короткозорості". Однак позитивом є те, що ті дослідження подають документи та матеріали зовнішньої політики СРСР, висвітлюючи в цьому контексті польсько-радянські відносини, публікації радянської та іноземної преси, подають та коментують думки з даного питання державних діячів.
Однією з ґрунтовних, комплексних робіт, в якій досліджуються проблеми міжнародних відносин напередодні другої світової війни, зокрема, зовнішня політика Польської держави в 1938-1939рр., є збірка наукових статей "Політична криза 1939р. та країни Центральної та Південно-Східної Європи" . Цей збірник підготовлений на основі матеріалів "круглого столу", проведеного 15 лютого 1988 року в Інституті слав'янознавства та балканістики АН СРСР. Робота насичена архівними матеріалами, витримками з офіційних зарубіжних публікацій. Досить цікавими є аналітичні матеріали дослідників В. Бєляєва, А. Чібіанського, Т.Григорьянца та інших. Автори розглядають деякі аспекти передвоєнної політичної кризи 1939року в Європі, етапи дипломатичної боротьби напередодні другої світової війни, висвітлюють польсько-радянські, польсько-німецькі відносини, ставлення західних держав до зовнішньополітичного курсу "санаційного" уряду.
Науковий інтерес представляє собою збірка "Відкриваючи нові сторінки..."1. Автори матеріалів намагаються не лише прослідкувати загальний розвиток міжнародних стосунків у передвоєнний період, але аналізують альтернативні напрямки, які існували в 30-ті рр., роблять спроби виявити об'єктивні умови і суб'єктивні фактори, що впливали на можливості реалізації тієї чи іншої альтернативи.
Проблемі міжнародних відносин 1939р. присвячена збірка "Архіви розкривають таємниці..."2. В ній висвітлюються польсько-радянські та польсько-німецькі стосунки. Робота насичена архівними документами та матеріалами витримками з публікацій радянської та зарубіжної преси.
Ґрунтовний аналіз зовнішньої політики Польської держави в продовж 1933-1939рр. подається в наукових дослідженнях "Європа в міжнародних відносинах 1917-1939рр."3, "Европа 1918-1939рр."4, "Історія та історики"5. В роботах подані нові трактовки питань міжнародних відносин міжвоєнного періоду, оригінальні вирішення та підходи до досліджуваних подій.
Серед наукових робіт, присвячених вказаній тематиці, особливе місце займають праці, що розглядають окремі аспекти цієї проблеми. До них можна віднести такі роботи, як "Мюн-хен - предверие войны"6, В. Сироткина "Ризький мир"7,
В.Сиполса "Радянський союз в боротьбі за мир та безпеку"1, Г. Лазько "Польша і Франко-радянський договір про взаємну допомогу"2, К. Ляптера "Про польсько-німецьку угоду 1934р."3, В. Чугаєва "У боротьбі проти фашизму та загрози війни".
Однак, недоліком є те, що серед опрацьованої нами літератури фактично відсутнє комплексне ґрунтовне дослідження з питання зовнішньої політики Польщі саме 1933 -1939рр., в якому б подавалися аналітичні матеріали з даної тематики, висвітлювалися всі напрямки зовнішньополітичного курсу польської держави із застосуванням архівних документів, робилися грунтовні висновки.
Джерельна база даної роботи досить обширна. При написанні автор використовував архівні матеріали, документи, дипломатичну переписку, витримки з офіційних зарубіжних та радянських друкованих видань, які подані в збірках "Документи з історії радянсько-польських відносин"4, "Документи зовнішньої політики СРСР"5, "Документи і матеріали кануна другої світової війни. 1937-1939"6.
Видання "Документи і матеріали кануна другої світової війни. 1937-1939" найбільш повно висвітлює міжнародну обстановку наприкінці 30-х років. В збірці подані документи іноземних архівів, матеріали офіційних зарубіжних публікацій, які дають можливість прослідкувати відносини Польщі з СРСР та Німеччиною.
Збірка "Документи і матеріали з історії радянсько-польських відносин" та "Документи зовнішньої політики СРСР" висвітлюють зв'язки Польщі із Радянським Союзом, реагування західних країн на польсько-радянських відносин. Опубліковані матеріали іноземних архівів дають можливість прослідкувати зв'язки Польщі з Англією та Францією.
Хронологічні рамки данного дослідження охоплюють 1933-1939рр. Верхня дата обумовлена встановленням гітлерівського режиму в Німеччині та загостренням міжнародної обстановки. Вона вплинула на зміни зовнішньополітичного курсу "санаційного" уряду Польщі - його зближенню з Німеччиною, що в кінцевому результаті привело до національної катастрофи. Нижня - пов'язана із втратою Польщею державної незалежності, вторгненням на її територію 1 вересня 1939 року німецьких та радянських військ.
Об'єктом дослідження є міжнародні відносини міжвоєнного періоду. Предмет вивчення складає зовнішня політика Польщі в 1933 - 1939рр.
На підставі вивчених опублікованих джерел та наукової літератури автор роботи становить мету висвітлити основні напрямки зовнішньої політики

 
 

Цікаве

Загрузка...