WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → ООН - Курсова робота

ООН - Курсова робота

устаткування, призначені для мирного використання, не були вжиті для військових цілей.
Контроль здійснюється на місці інспекторами МАГАТЕ. У добровільному порядку під гарантії Агенства поставили деякі свої мирні ядерні установки Росія, США, Великобританія, Франція і Китай. У зв'язку із санкціями за рішенням Ради Безпеки проти Іраку МАГАТЕ, починаючи з 1992 р. проводило інспекції військових об'єктів Іраку на предмет недопущення виготовлення ядерної зброї.
Конференція ООН по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)
Створена резолюцією Генеральної Асамблеї від 30 грудня 1964 року.
Ціллю ЮНКТАД є сприяння розвитку світової торгівлі.
Програма розвитку ООН (ПРООН)
Створена на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 року шляхом об'єднання Розширеної програми технічної допомоги ООН і Спеціального фонду.
Ціллю Програми є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку.
Програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП)
Створена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 15 грудня 1972 року.
Ціль Програми - налагодження співробітництво в справі захисту і поліпшення навколишнього середовища.
Висновок
Таким чином ми розглянули ООН як складний багатоступінчатий механізм, поява якої була зумовлена зростанням взаємозв'язків і взаємозалежності країн і народів, що особливо відчутно почало проявлятися вже у роки бурхливого розвитку капіталізму в другій половині XIX ст. Формування світових економічних відносин, технічний прогрес, розвиток залізничного і морського транспорту та міжнародних контактів породили проблему регулювання і стандартизації міжнародних зв'язків.
Питання про необхідність утворення спеціалізованих установ вперше обговорювалося на конференції в Думбартон-Оксі (1944 р.). Тут було вирішено, що ООН сприятиме розв'язанню міжнародних економічних, соціальних та інших гуманітарних проблем через певні міжурядові організації.
На цьому грунті між 1944 і 1948 рр. виникли міжнародні фінансові організації, які почали відігравати важливу роль у міжнародних економічних відносинах: Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), який очолив фінансову групу, куди увійшли Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК).Важливе місце у світовій торгівлі посіла також Генеральна угода про тарифи й торгівлю (ГАТТ). Ця міжнародна організація, утворена 1948 р., не вважається формально Спеціалізованою установою, хоча за своїми рисами і цілями дуже схожа зі спеціалізованими установами ООН.
Хоча спеціалізовані установи ООН функціонують у певних сферах, діапазон деяких із них достатньо широкий і багатоплановий, що ускладнив завдання їх чіткої класифікації. І все ж щодо сфер діяльності можна виділити такі основні групи:
1. Фінансові: МВФ, МБРР, МФК, МАР, БАГІ, МФСР.
2. Економічні: ФАО, ЮНІДО.
3. Технічні: ІКАО, МСЕ, ІМО, ВПС, ВМО.
4. Соціальні: МОП, ВООЗ.
5.Гуманітарні: ЮНЕСКО, ВОІВ.
МОП, ФАО, ВООЗ та ЮНЕСКО умовно називали "Великою четвіркою". Після надання статусу спеціалізованої установи ЮНЇДО її також включили в цю групу провідних міжнародних організацій.
Я визничив, що основними принципами ООН є:
- суверенна рівність усіх її членів;
- сумлінне виконання зобов'язань за Статутом;
- розв'язання міжнародних суперечок мирними засобами;
- відмова від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави;
- забезпечення того, щоб держави, що не є членами ООН, діяли відповідно до принципів ООН, коли це необхідно для підтримки міжнародного миру і безпеки;
- невтручання у внутрішні справи держав;
- поваги основних прав і свобод людини;
- рівноправністі і самовизначення народів;
- співробітництва і роззброєння.
Також, прийом до членів Організації відкритий для всіх миролюбних держав, що приймуть на себе зобов'язання за Статутом і який можуть і бажають ці зобов'язання виконувати. Прийом здійснюється постановою Генеральної Асамблеї за рекомендацією Ради Безпеки.
Що до України то із 1994 p. почала реалізовуватися Програма економічних реформ в Україні, що прискорило налагодження співпраці з Світовим Банком. Світовий Банк зможе надавати Україні фінансову допомогу у розмірі 1 млрд.дол. США щорічно.
Нині фінансова допомога Україні здійснюється за такими на-прямками:
1.Реабілітаційна позика. Кошти спрямовуються на здійснення основних економічних реформ, включаючи лібералізацію цін і торгівлі; приватизацію державних підприємств; реформи сільського господарства та енергетики; підтримку макроекономічної стабілізації, а також фінансування потреб імпорту української економіки.
2.Позики на розвиток виробництва. Кошти спрямовуюгься на фінансування критичного імпорту, поточні затрати органів влади при передачі їм підприємств об'єктів соціальної інфраструктури.
3.Проекти інституційної перебудови. Кошти спрямовуються на підготовку спеціалістів, придбання обладнання, надання консультацій ключовим державним установам, включаючи - Міністерство фінансів, Національний банк, Фонду державного майна та Антимонопольному комітетові.
4.Проект фінансування фінансових установ. Кошти спрямовуються у вигляді кредиту окремим фінансовим установам для перекредитування приватним підприємствам, яким необхідні кошти, орієнтовані на експорт та інші види першочергової діяльності, поліпшення законодавства у цій сфері.
Резюмуючи вищевикладене, стає зрозумілим, що ООН - є дійсно найвпливовішою організацію у світі. Її механізм та численні органи є "регуляторам" економічних, соціальних, військових та ін. відносин без яких неможливо, на сьогодні, гармонійний розвиток усіх держав світу.
Список використаної літератури
1. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. Видавництво "Юридическая литература", М., 1995.
2. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. ООН: организация, цели, практика. Москва, вид. Международные отношения, 1971 г.
3. Крылов С.Б. ООН. Москва, Госюриздат, 1958 г.
4. Международные суды и международное право (сборник обзоров). Москва, изд. Академии Наук СССР, 1986 г.
5. Международный Суд. Нью-Йорк, издание ООН, Департамент общественной информации.
6. Полянский Н.Н. Международный Суд. Москва, изд. Академии Наук СССР, 1951 г.
7. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. Москва, изд. Международные отношения, 1984 г.
8. Внешняя политика Советского Союза в период отечественной войны. Т.1 М.1970

 
 

Цікаве

Загрузка...