WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → ООН - Курсова робота

ООН - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
ООН
ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………………………2
1. Історія створення ООН як універсальної міжнароднародної
організації ……………………………………………………………………3
2. Напрямки діяльності ООН, її органів та їх структура ………………….13
3. Спеціалізовані установи ООН …………………………………………….24
Висновок ……………………………………………………………………...31
Список використаної літератури ……………………………………………34
Вступ
У сучасних міжнародних відносинах міжнародним організаціям приділяється значна роль. Починаючи з 19 сторіччя, прагнення до інтернаціоналізації багатьох сторін життя товариства викликало необхідність створення нової форми міжнародного співробітництва. Новим етапом у розвитку світового співтовариства явилося установи перших міжнародних універсальних організацій - Всесвітньої телеграфної спілки в 1865 р. і Всесвітньої поштової спілки в 1874 р. В даний час нараховується більш 4 тисяч міжнародних організацій, що мають різноманітний правовий статус. Це дозволяє говорити про систему міжнародних організацій, центром якої є ООН (Організація Об'єднаних Націй).
ООН - універсальна міжнародна організація, створена з метою підтримки миру і міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між державами.
Статут ООН обов'язковий для всіх держав і в його преамбули записано: "Ми, народи об'єднаних націй, сповнені рішучості позбути прийдешні покоління від лиха війни, знову затвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і малих націй, створити умови, при яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань і в цих цілях виявляти толератність і жити разом, у світі один з одним, як добрі сусіди, об'єднати наші сили для підтримки міжнародного миру і безпеки, забезпечити, щоб збройні сили застосовувалися не інакше, як у загальних інтересах, вирішили об'єднати наші зусилля для досягнення цих цілей."
У даній курсові роботі я розгляну історію створення ООН як універсальної міжнародної організації, напрямки діяльності ООН, її органів та їх структуру.
1. Історія створення ООН як універсальної міжнароднародної організації
Система Організації Об'єднаних Націй (далі ООН) у її сучасному виді укладалася протягом тривалого часу.
Система ООН зародилася більш 100 років тому як механізм керування світовим співтовариством. У середині дев'ятнадцятого сторіччя з'явилися перші міжнародні міжурядові організації. Поява цих організацій було викликано двома взаємовиключними причинами.
По-перше, утворенням у результаті буржуазно-демократичних революцій, прагнення суверенних держав до національної незалежності, і, по-друге, успіхами науково-технічної революції, що породили тенденцію до взаємозалежності і взаємопов'язаності держав.
Як відомо, гасло невід'ємності і непорушності суверенітету народу і держави був одним із найбільше значимих у часи буржуазно-демократичних революцій у багатьох європейських країнах. Новий правлячий клас ринувся закріпити своє панування за допомогою сильної, незалежного держави. У той же час розвиток ринкових відносин стимулювало прискорення науково-технічного прогресу, у тому числі в сфері знарядь виробництва.
Науково-технічний прогрес, у свою чергу, призвів до того, що інтеграційні процеси проникнули в економіку всіх розвитих країн Європи і викликали всебічний зв'язок націй один з одним. Бажання розвиватися в рамках суверенної держави і неможливість робити це без широкого співробітництва з іншими незалежними державами - і призвела до появи такої форми міждержавних взаємозв'язків, як міжнародні міжурядові організації.
Спочатку, головною ціллю міждержавного співробітництва в рамках міжнародних організацій можна було вважати контроль над інтеграційними процесами. На першому етапі за міжурядовими організаціями закріплювалася скоріше технічно-організаційна, чим політична функція. Вони були покликані розвивати інтеграційні тенденції з метою залучення держав-членів.
Звичайна сфера співробітництва - зв'язок, транспорт, відносини з колоніями.
Питання про виникнення першої міжнародної організації дотепер залишається спірним. Правознавці - міждународники частіше усього називають таку Центральну комісію судноплавства по Рейну, що виникнула в 1815 році. Крім європейських і американських комісій із міжнародних рік, що характеризуються строго спеціальною компетенцією, у 19 сторіччі створювалися так звані квазаколоніальні організації, такі як наприклад Західний Іран, що проіснував недовго, а також адміністративні спілки.
Саме адміністративні спілки виявилися найбільше підхожою формою розвитку міжурядових організацій.
По уяві і подобі адміністративних спілок, головною задачею яких було співробітництво держав у спеціальних областях, міжурядові організації розвивалися в плині цілого сторіччя. [3, ст.52]
Початок двадцятого сторіччя ознаменувало кінець спокійного розвитку багатьох держав. Протиріччя властивому початку розвитку капіталізму породили світову війну. Перша світова війна не тільки затримала розвиток міжнародних організацій, але і призвела до розпуску багатьох із них. У той же час усвідомлення згубності світових війн для всієї людської цивілізації вплинуло на на появу проектів створення міжнародних організацій політичної орієнтації з метою запобігання війн.
Ідея створення глобальної міжурядової організації для запобігання війн і підтримки миру займала розуми людства віддавна.
Один із таких проектів ліг в основу Ліги Націй (1919) так і не ставши ефективним інструментом політичного і міжнародного співробітництва.
У цілому за час від першої то другої світової війни розробка проблем організації міжнародного миру і безпеки рухався дуже повільно.
Друга світова війна в силу її масштабів, методів терору, застосовуваних фашистськими арміями, дала потужний поштовх урядовій і суспільній ініціативі по організації миру і безпеки.
На урядовому рівні питання створення організації міжнародної безпеки виник, по суті справи, із перших днів війни.
У науковій літературі існують розбіжності про те, хто із союзників і в якому документі першим запропонував створення Організації Об'єднаних Націй. Західні вчені таким документом назвали Атлантичну хартію Рузвельта і Черчілля від 14 серпня 1941 року. Радянські дослідники цілком обоснованно посилалися на Радянсько-польську декларацію від 04 грудня 1941 року.
Проте,14 серпня 1941 р. президент США Франклин Делано Рузвельт і прем'єр-міністр Сполученого Королевства Уинстон Черчиль підписали документ, де зобов'язалися "працювати разом з іншими вільними народами, як у

 
 

Цікаве

Загрузка...