WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Становлення та організація державних інституцій в московській державі в хііі – хvi ст (дирломна) - Реферат

Становлення та організація державних інституцій в московській державі в хііі – хvi ст (дирломна) - Реферат

централізованої держави сприяло уніфікації загальнодержавної системи управління. Великими князями, а згодом царями, проводиться політика щодо ліквідації удільно-вотчинної системи, яка не сприяла процесу консолідації розрізненних земель. В результаті створюється помісна система земелевлодіння, яка сприяла формуванню російського дворянства.
В ХV ст. остаточно сформовується державний апарат управління. В цей же час утворюється приказна система - система певних галузевих відомств. Поява приказів вплинула на процес становлення російського дрібного і середнього бюрократичного чиновництва - приказних дяків.
Значні зміни в системі управління відбуваються в другій половині ХVІ ст. у зв'язку з реформами в галузі державного управління, а також із запровадженям опричнини Іваном ІV Грозним. Фактично, на думку дослідників, опричнина стала свого роду царським двором, який здійснював управління країною. Панування опричнини підірвало соціально-економічні та політичні позиції боярської аристократії, це сприяло формуванню в ХVІІ ст. російського середнього та дрібного дворянства - майбутньої опори російського самодержавства.
Таким чином становлення та розвиток державних інституцій Московської держави - процес який ростягнувся на два з половиною століття. Боротьба Московського князівства за право на княжіння в Північно-Східній Русі, сприяла піднесенню Москви як політичного центру Росії. Централізація та уніфікація державного управління, поява нових соціальних верств та державних інституцій сприяли утворенню самодержавної Росії.
Список використаниж джерел та літератури
Джерела
1. Акты русского государства 1505 - 1526 гг. - М.: Наука, 1975. - 435 с.
2. Галицько-Волинський літопис. - Львів: Червона калина, 1994. - 253 с.
3. Літопис руський. - К: Днiпро, 1989. - 591 с.
4. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. - М.: Наука, 1981. - 429 с.
5. Повесть временных лет. - М.: АНСССР, 1950. - 403 с.
Монографії та наукові статті
6. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного. - Л.: Наука, 1988. - 248 с.
7. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV - XV вв. - М.: МГУ, 1986. - 205 с.
8. Бычков М.Е. Состав класа феодалов в России XIV в. - М.: Наука, 1986. - 219 с.
9. Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. - М.: АНСССР, 1963. - 537 с.
10. Головко А.В. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х - ХІІІ вв. - К.: Наукова думка, 1988. - 134 с.
11. Государственный строй России периода феодализма (XV - XIХ в). - М.:: ИНИОН. 1986. - 61 с.
12. Греков Б.Д. Киевская Русь. - М.: Госполитиздат, 1953. - 567 с.
13. Грицак П. Галицько-Волинська держава. - Нью-Йорк: Обнова, 1958. - 174 с.
14. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 12т. - Т.3. - К: Наукова думка, 1993. - 633с.
15. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 кн. - Кн1. - Мюнхен-Київ: Дніпрова хзвиля-Глобус, 1991. - 324 с.
16. Ждан М. До питання про залежність Галицько-Волинської Русі від Золотої Орди. - Мюнхен: Українське історичне товариство, 1968. - 37 с.
17. Закупи // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136. - С.249.
18. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-економической и политической истории Росии середины XVI ст. - М.: Соцекгиз, 1960. - 324 с.
19. Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. Очерки политической истории Росии первой трети XVI ст. - М.: Мысль, 1972. - 452 с.
20. Зимин А.А. Россия на рубеже ХV - XVI ст. Очерки социально-политическкой истории. - М.: Місль, 1982. - 333 с.
21. Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в Росиии XV в. - М.: Мысль, 1991. - 286 с.
22. Золота Орда // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136. - С.262 - 263.
23. Історія УРСР: у 8т, 10кн. - Т.1, Кн.2. - К.: Наукова думка. - 344 с.
24. Історія України / кер.авт. кол. Ю.Зайцев. - Львів: Світ, 1998. - 486 с.
25. Історія України / під ред. В.А.Смолія. - К.: Альтернативи, 1997. - 424 с.
26. Карамзін Н.М. История государства Российского: В 3 кн. - Кн1. - М.: Книга, 1988. - 570 с.
27. Ключевский В.О. Сочинения : В 9т. - Т.1. - М.:Мысль, 1987. - 430 с.
28. Ключевский В.О. Сочинения : В 9т. - Т.2. - М.:Мысль, 1987. - 442 с.
29. Князь // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136. - С.315 - 316.
30. Костомаров М. Історія України в життеписах її діячів. - К.:Україна. - 494 с.
31. Нсосв Н.Е.Становление сословно-представительных учереждений в Рссии. Изыскания о земскойреформе Ивана Грозного. - Л.: Наука, 1969. - 272 с.
32. Оглоблин О. Люди старої України. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1959. - 326 с.
33. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волинской Руси. - М.: АНСССР, 1950. - 327 с.
34. Полосин И.И. Социально-политическаяистория России XVI - начала XVII в. - М.: АНСССР, 1963. - 382 с.
35. Посадник // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136. - С.613.
36. Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. - К.: Основа, 2000. - 284 с.
37. Рядовичі // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136. - С.703.
38. Сахаров А.М. Образование и развитие росийсского государства XVI - XVII в. - М.:Высшая школа, 1969. - 224 с.
39. Скрінников Р.Г. Россия на кануне "смутного времени". - М.: Мысль, 1980. - 205 с.
40. Скрінников Р.Г. Иван Грозный и его время. - М.: Знание, 1975. - 247 с.
41. Смирнов И.И. Очерки политической истории русского государства 30 -50-х гг. XVI в. - М.-Л.: АНСССР, 1958. - 515 с.
42. Соловйов С.М. Сочинения : В 18 кн. - Кн 1. - М.: Мысль, 1988. - 797 с.
43. Соловйов С.М. Сочинения : В 18 кн. - Кн 2. - М.: Мысль, 1988. - 762 с.
44. Соловйов С.М. Сочинения : В 18 кн. - Кн 3. - М.: Мысль, 1988. - 688 с.
45. Соцький // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136. - С.803.
46. Субтельний Й.О. Україна: Історія. - К.: Либідь, 1991. - 512 с.
47. Татищев В.Н. История Российская : В 7т. - Т.3. - М-Л: АНСССР, 1962. - 672 с.
48. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. - М.: Наука, 1975. - 429 с.
49. Тивун // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136. - С.863.
50. Толочко П.П. Древняя Русь : Очерки социально-политической истории. - К.: Наукова думка, 1987. - 284 с.
51. Черепнин Л.В Образование русского централизованого государства в XIV - XV вв. - М.: Соцекгиз, 1960. - 899 с.
52. Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI в. : Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. - М.: Наука,1984. - 277 с.
53. Яковенко Н . Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. - К.: Генеза, 1997. - 312 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...