WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Влодимирове хрещення - Курсова робота

Влодимирове хрещення - Курсова робота

Тому вже у 988 році відбувається охрещення Русі.

Це дало можливiсть Киiвськiй державi як рiвноправнiй увiйти до кола наймогутніших держав Європи, активiзувати полiтичнi, економiчнi, вiйськовi, культурнi зв'язки з ними; — сприяло бурхливому розвитковi торгiвлi, кам'яного будiвництва, а також культурним зв'язкам iз християнським свiтом.

Утвердження християнства зачіпало усі прояви соціального життя. Насамперед відповіло на одвічне питання про першопричину світу, перевернуло погляд на життя, переоцінку цінностей, людина вчиться систематизувати власні уявлення про дійсність, духовне життя людини займає нове місце.

Безглуздість кривавих жертвоприношень, подолання страху над силами природи, розкриває людину як боже створіння, потрібне суспільству.

Християнська церква не спромоглася остаточно викоренити язичницькі вірування, вони продовжували жити в повір'ях, обрядових піснях, самих обрядах, звичаях та побутовій символіці, що дійшли до нашого часу. Зокрема найбільш поширені язичницькі свята були максимально наближені до християнських, тому в наш час вони стали невід'ємною частиною християнської релігійної обрядовості.

Церква суттєво розширила межi великокнязiвської влади, витворивши iдеальний образ християнського володаря та пов'язану з цим систему поглядiв на прерогативи монарха, засоби i форми здiйснення його влади. Розвиваючи схiднохристиянську концепцiю верховної державної влади, вона сприяла утвердженню в давньоруському суспiльствi нової полiтичної моралi.

Освячуючи приватне володіння і приватні багатства християнство через церкву активно сприяло майновому розшаруванню давньоруського суспільства та загальному утвердженню влади імущіх.

Християнство вплинуло на мораль i культуру, сприяло їх гуманiзацii, оскiльки в центрi вчення християнства стоїть людина, її особистiсть, виступало проти невiльництва, навчало милосердю, пошанi та любовi до ближнього. Християнство пов'язало Русь з надбаннями європейсъкої та свiтової культури: вiдкривалися новi школи, розвиток писемності, літератури, мистецтва, архітектури. Засновувались монастирi, де перекладали й переписували книжки; досвiд слов'янських майстрiв збагачувався завдяки запозиченням архiтектурного та малярського мистецтва розвинутих краiн, насамперед Вiзантiї. Розвиток зодчества і образотворчого мистецтва, муровані споруди, храми, що щедро прикрашені монументальним та іконописним живописом.

Зміцнення і зростання могутності та уся велич християнства має і негативну оцінку: по-перше, нова релігія стверджувала феодальний лад, що вкорінило експлуатацію однієї частини населення іншою. По-друге, християнство спотворило образ навколишнього світу, переконало у безнадійності і непотрібності боротьби за покращення життєвих умов, знову ж таки на перевагу "розумного і потрібного" феодального ладу. Так християнська ідеологія трактує земне життя як тимчасове, ефімерне. У світі земному покірливість і непротиставлення можновладцям гарантувало блага у потойбічному раю, від яких нібито і відмовляються ці ж можновладці, аби зберегти земні цінності.

Використані джерела та література

 1. Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі.-К.,2004 р.-700с.

 2. Брайчевский М.Ю. Утверждение християнства на Руси.-К.,1989 г.-205с.

 3. Горелов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивіліцаційна історія України.-К.,2005 р.-630с.

 4. Іванченко М.Г. Дивосвіт.-К.,1991 р.-200с.

 5. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство.-К.,2007 р.-636с.

 6. Козаченко А. Українська культура: її минувшина і сучасність.-Х.,1931 р.-100с.

 7. Коляда А.І. Історія України.-К.,1997 р.-160с.

 8. Концевич Н.М. Стяжания духа святого в путях Древней Руси.-К.,1990 г.-180с.

 9. Кузьмин А. Падение Перуна.Становление християнства на Руси.-М.,1988 г.-240с.

 10. Лозко Г.С. Коло Свароже.-К.,2004 р.-230с.

 11. Любимов Л.Д. Исскуство Древней Руси.-М.,1981 г.-335с.

 12. Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства.-К.,1996 р.-224с.

 13. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу.-К.,2003 р.-90с.

 14. Носова Г.А. Язычество в православии.-М.,1975 г.-150с.

 15. Павлюк С.П. Українське народознавство.-К.,2006 р.-568с.

 16. Пархоменко В. Начало християнства на Руси.Очерк из истории Руси ІХ-Х вв.-П.,1913 г.-260с.

 17. Рыбаков Б.А. Язычество древних словян.-М.,1981 г.-608с.

 18. Толочко П.П. Древняя Русь.Очерки соц-пол. Истории.-К.,1987 г.-245с.

 19. Толочко П.П. Від Русі до України.-К.,1997 р.-393с.

 20. Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культурию-К.,2007 р.-445с.

 21. Яковенко Н. Нарис історії України.-К.,2006 р.-582с.

 22. Ямпольская Т. История русской культуры.-М.,2007 г.-832с.

1 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі., К-2004 р., с.605.

2 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р., с.3.

3 Коляда А.І. Історія України., К.1997 р.,с.57-58.

1 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р., с.10.

2 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р., с.7.

1 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі .,К-2004 р.,с.137.

1 Толочко П.П. Древня Русь. Очеркі соц.-пол. історії., К.-1987 р., с.48-49.

2 Горелов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія Україна.,К-2005 р. Додатки: с.568.

1 Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі., К-1989 р.,с.90-94.

2 Яковенко Н. Нарис історії України.,К.-2006 р., с.39-40.

3 Толочко П.П. Від Русі до України., К.-1997 р., с.60-68.

1 Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі., К-1989 р.,с.160-165.

2 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі .,К-2004 р.,с.157-163.

1 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі., К-2004 р.,с.162.

1 Яковенко Н. Нарис історії України., К.-2006 р., с.39-40.

1 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна.Становлення християнства на Русі.,М.-1988р.,с151-170.

2 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі .,К-2004 р., с.170-172.

3 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р., с.25-30.

4 Носова Г.А. Язичництво у православ'ї., М.-1975 р., с.3-19.

1 Лозко Г.С. Коло Свароже., К.-2004 р., с.33-36.

2 Павлюк С.П. Українське народознавство., К.-2006 р., с.99.

3 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р., с.31.

1 Іванченко М.Г. Дивосвіт., К.-1991 р., с.125.

1Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі., К-1989 р.,с.165-166.

1 Горелов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія Україна.,К-2005 р. Додатки: с.568-570.

2 Ямпольска Т. Історія руської культури., М.-2007 р.,с.17-24.

1 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі., К-2004 р., с.171.

1 Брайчевський М.Ю. Утвердженя християнства на Русі., К-1989 р.,с.41-42.

2 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна.Становлення християнства на Русі.,М.-1988р.,с.191.

3 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна.Становлення християнства на Русі.,М.-1988р.,с.67-95.

1 Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство., К.-2007 р., с. 347.

2 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р., с.66.

1 Іванченко М.Г. Дивосвіт., К.-1991 р., с.118.

1 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства., К.-1996 р., с.67-69.

2 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна.Становлення християнства на Русі.,М.-1988р.,с.42-50.

1 Любимов Л.Д. Мистецтво древньої Русі., М.-1981 р.,с.168-175.

2 Концевич Н.М. Стяжання духа святого у шляху древньої Русі.,К.-1990 р.,с.41-44.

1 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна.Становлення християнства на Русі.,М.-1988р.,с.230-235.

1 Любимов Л.Д. Мистецтво древньої Русі., М.-1981 р.,с.99-100.


 
 

Цікаве

Загрузка...