WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. - Курсова робота

Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. - Курсова робота

До початку XVII століття маєток піддався такому ж дробленню, як і боярські вотчини в XV столітті. Чисельність феодалів знову збільшилася, тоді як фонди помісних земель залишилися колишніми. Цього разу криза набрала більш глибокий характер. Найбільш численні прошарки помісного дворянства виявилися втягнутими в процес соціальної деградації. Збіднілі поміщики не могли більше служити в кінних полках і переходили в розряд дітей боярських — пищальників. Багато з них не мали кріпаків, а часто й холопів, самі обробляли землю, тобто фактично вибували з феодального стану. Не випадково головними вогнищами громадянської війни на першому її етапі стала Рязанська й Путивльська земля, де процес дроблення маєтків протікав досить інтенсивно. У знову приєднаних південних повітах (Єлець, Бєлгород, Валуйки й ін.) влади поспішала організувати помісну систему, щоб створити собі опору в особі степових поміщиків. Поряд з безземельними дітьми боярськими маєтки в "дикім полі" одержували козаки, селянські діти та інші різночинці. На півдні не було ні оброблених під ріллю земель, ні кріпаків, і тому до початку громадянської війни помісна система не встигнула пустити тут глибоке коріння. Нові поміщики змушені були самі розорювати степ. У ряді повітів їх залучали до відбування панщини на государевій десятинній ріллі. Як і багато рязанських дітей боярських, більшість південних поміщиків служили в місцевих гарнізонах.

Криза феодального стану стала одним з головних факторів громадянської війни в Росії. Але значення її й дотепер недостатньо вивчене.

Вторгнення самозванця, що прийняв ім'я молодшого сина Грозного — Дмитра, поклало початок новому етапу в розвитку Смути.

Список використаних джерел та літератури

Збірники документів:

 1. Востание И. Болотникова. Документы и материалы. – М., 1959. - 455 с.

 2. Епифанов П. П. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861года. – М., 1980.

 3. Сборник документов по истории СССР. Ч. 3 ХVI век ( под ред. Сахарова А. М. ). – М., 1972

Періодичні видання:

 1. Воробьев Б. Кем же был Лжедмитрий? // Техника молодежи. - 2000. - №1. - С.34 – 35; 62.

 2. Даннинг Ч. Была ли в России в начале XVII века крестьянская война? // Вопросы истории – 1994 - №9. – С.21 – 35

 3. Забелин И.Е. Общий очерк Смутного времени; Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях // Родина. – 1990 - №1 – С. 18 – 22

 4. Коваленко Г.М. Договор между Новгородом и Швецией 1611 года // Вопросы истории. – 1988. - №11. – С. 131 – 134

 5. Лаврентьев А. Смерть пришла майским утром // Знание – сила. – 1998 - №2. - С.84 – 93.

 6. Скрынников Р.Г. Смута в Русском государстве // Нева. – 1988. - №6. – с. 195 – 203; №11. – С. 195 – 204

 7. Скрынников Р.Г. Спорные проблемы востания Болотникова // История СССР – 1989 - №5. - С. 92 – 110

 8. Скрынников Р.Г. В то смутное время... // Наука и религия. – 1988. - №1. – С.44 – 48

 9. Скрынников Р.Г. Народные выступления в 1602-1603 годах // История СССР. – 1984 – № 2. – С. 57 – 70

 10. Фролов Б.П. Героическая оборона Смоленска в 1609-1611 гг. // Военно-исторический журнал. – 1987 - №6. – С. 73 – 78

ІІІ. Монографії:

 1. Базилевич К.В. Борьба русского народа с польско – шведской интервенцией в начале ХVІІ века. Минин и Пожарський. – М., 1946. - 31с.

 2. Березов П.И. Минин и Пожарський. – М., 1957. - 343 с.

 3. Бугайов В.И. Крестьянская война в России в начале ХVІІ века. – М. 1976. - 144с.

 4. Валишевский К. Смутное время. - М., 1993. - 318 с.

 5. Валишевский К. Смутное время: Репринтное воспроизведение изд. 1911 г. – М., 1989. - 434 с.

 6. Великое дело Минина и Пожарского. Сборник./ Под ред. Н.М. Добротвора. – Горький 1943. - 144 с.

 7. Воробьев В.М., Дегтярев А.Я. Русское феодальное землевладение от "Смутного времени" до кануна Петровских реформ. – Л., 1986. - 198 с.

 8. Горсей Д. Записки о России ХVI – нач. ХVII в. – М., 1990. - 287 с.

 9. Долинин Н.П. Подмосковные полки ( казацкие "таборы" ) в национально – освободительном движении 1611 – 1612 годов. – Харьков. - 137 с.

 10. Козаченко А.И. Разгром польской интервенции в начале ХVII века. – М., 1939. - 176 с.

 11. Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. – М., 1975. - 390 с.

 12. Масса И. Петрей П. О начале войн и смут в Московии. – М., 1997. – 560 с.

 13. Морозова Л.Е. Смутное время в России ( коней ХVI – нач. ХVII в.) – М., 1990. - 63 с.

 14. Накануне смуты. – М., 1990

 15. Нечаев В.Н. Болотников. – М., 1931. – 80 с.

 16. Нечаев В.Н. Болотников. Эпизод крестьянского восстания начала ХVІІ века. – М., 1931. – 16 с.

 17. Осипов К. Минин и Пожарский. Национальная борьба русского народа в начале ХVII в. – М., 1948. - 88 с.

 18. Осіпов К. Мінін і Пожарський. Національна боротьба російського народу на початку ХVII ст. – К., 1950. - 87 с.

 19. Оськин Г.И., Карасев А.В. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. – М., 1951. - 89 с.

 20. Панеях В.М. Холопство в ХVI – начале ХVII века. – Л., 1975. - 265 с.

 21. Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве ХVI – ХVII в. – М., 1937. – 500 с.

 22. Подорожный Н. Минин и Пожарский. – М., 1939. - 48 с.

 23. Подорожный Н. Разгром польских интервентов в Московском государстве в начале ХVII в. – М., 1938. - 47 с.

 24. Проезжая по Московии: ( Россия ХVI – ХVII вв. глазами дипломатов ). – М., 1991. - 365 с.

 25. Самсонов Г., Солом'янська Л. Іван Болотніков. – К., 1949. - 64 с.

 26. Самсонов Г., Соломянская Л. Иван Болотников. – М., 1948. - 63 с.

 27. Скрынников Р.Г. Борис Годунов. – М., 1978. - 192 с.

 28. Скрынников Р.Г. Борис Годунов. – М., 2002. - 416 с.

 29. Скрынников Р.Г. Василий Шуйский. – М., 2002. - 400 с.

 30. Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени. – М., 1981. - 352 с.

 31. Скрынников Р.Г. Россия в начале ХVII в. "Смута". – М., 1988. - 283 с.

 32. Скрынников Р.Г. Россия накануне "смутного времени". – М., 1985. - 206 с.

 33. Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. – Новосибирск, 1990. - 238 с.

 34. Скрынников Р.Г. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников. – Л., 1988. - 255 с.

 35. Скрынников Р.Г. Социально – политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. – Л., 1985. - 325 с.

 36. Смирнов И.И. Восстание Болотникова 1606 – 1607. - Л., 1951. - 588 с.

 37. Смирнов И.И. Краткий очерк истории востания Болотникова. – М., 1953. - 151 с.

 38. Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках современников. – М., 1989. - 462 с.

 39. Ульяновский В. Смутное время. – М., 2006. - 456 с.

 40. Флоря Б. Н. Руско – польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. – М., 1978. - 301 с.

 41. Шишов А. Минин и Пожарский. – М., 1990. - 158 с.

Підручники та посібники:

 1. Базилевич К.В. История СССР. От древнейших времен до конца ХVII века. – М., 1950

 2. Бущик Л.П. Иллюстрованная история СССР ХV – ХVII вв. – М., 1971

 3. Вернадский Г.В. Русская история. – М., 2001

 4. Деревянко А.П. История России с древнейших времен до конца ХХ века. – М., 2001

 5. Дядиченко В. А. Нариси з історії СРСР ( Епоха феодалізму ). – К., 1971

 6. История России в 3-х частях. – М., 1994

 7. История СССР / под ред. Нечкиной М. В. – М., 1955 т.1

 8. История СССР с древнейших времен до конца ХVІІІ века ( под ред. Рыбакова Б. А. ). – М., 1975

 9. Історія СРСР / за ред. проф. Кабанова П. І. – Ч.1 – К., 1969

 10. Копанев А. И. Очерки истории СССР. Конец ХV – начало ХVII вв. – Л., 1957

 11. Лебедєв В.І. Хрестоматія з історії СРСР т.1. З найдавніших часів до кінця ХVІІ ст. – К., 1950

 12. Очерки истории СССР ( под ред. Дружинина Н. М. ). – М., 1956

 13. Павленко Н.И. История СССР с древнейших времен до 1861 года. – М., 1989

 14. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. – СПб., 2002 Т 1.


 
 

Цікаве

Загрузка...