WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя - Курсова робота

Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя - Курсова робота

Відмову від роботи визнавали за поважну, коли місце запропонованої роботи знаходилося від місця проживання безробітного на відстані більше, п'яти кілометрів, і не було загальнодоступних засобів сполучення (трамваї, автобуси і та ін). За поважну вважалася також відмова від тимчасової роботи одинокої жінки, що мала дитину до 8-річного віку, якщо не було особи, яка могла б доглядати за нею.

За відмову від роботи й неявку на відмітку без поважних причин безробітний в перший раз позбавлявся допомоги на один місяць, а за повторної відмови чи неявки - на весь період даного безробіття і, крім того, знімався з обліку біржі праці. В разі позбавлення безробітного допомоги на один місяць, безробітному не видавалася найближча місячна допомога й число місячних видач за даний період безробіття скорочувалося на одну. В разі позбавлення допомоги, безробітний позбавлявся як основної допомоги, так і сімейної надбавки47.

За подачу безробітним свідомо неправдивих відомостей з метою отримати допомогу страхові каси притягали безробітних до кримінальної відповідальності за відповідними нормами Кримінального кодексу48. При цьому позбавлення допомоги безробітного було можливе тільки при наявності судового вироку, що вступив в законну силу, про визнання безробітного винним в подаванні свідомо невірних відомостей, щоб незаконно одержати допомогу. Однак до розв'язання справи в суді видача допомоги припинялася. Правила, що передбачали випадки й порядок позбавлення безробітних права на одержання допомоги з причини безробіття, цілком поширювалися також і на демобілізованих червоноармійців49.

Підсумовуючи аналіз нормативних актів, які регулювали соціальне страхування від безробіття у 20-ті рр. ХХ ст., зазначимо, що започатковане радянською владою страхування було прогресивним кроком вперед на шляху встановлення відповідних гарантій для безробітних. Разом з тим, таке страхування навіть в період тимчасового вимушеного переходу до ринкових відносин в умовах НЕПу, носило класовий характер. Страхове законодавство спрямовувалося переважно на забезпечення пролетарських кадрів й дотримувалося чіткої класової лінії. В більшості випадків при відмові у призначенні допомог керувалися не принципом свободи праці, а обов'язком трудової повинності на користь радянської держави. Розміри допомог по безробіттю не диференціювалися в залежності від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати працівника. Проте розмір допомог залежав від території проживання безробітних та належність їх за професіями до певних категорій працівників. Найбільші розміри допомоги отримували мешканці східних областей України, більш лояльних до радянської влади, та особи розумової праці, вищої кваліфікації в тому числі політичні працівники.

Продовжуючи подальші розвідки у даному напрямку, на наш погляд, слід звернути увагу на законодавче регулювання проведення громадських робіт для безробітних та участь їх у створенні трудових колективів безробітних.

Джерела та література

1. Про страхування на випадок безробіття. Положення ВЦВК і РНК від 11 грудня 1917 р.; Про біржі праці. Положення ВЦВК і РНК від 27 січня 1918 р.; Кодекс законів про працю Російської Федерації 1918 р.; Кодекс законів про працю УСРР 1922 р. та ін.;

2. Лившиц А. Трудовые коллективы безработных на Украине. - Х., 1929; Шатан Е.О. Проблема безработицы на Украине. - Х., 1929; Фрейман І.І. Збірка правил про забезпечення застрахованих порядком соціяльного страхування з причини безробіття. - Х., 1930 тощо;

3. Шатан Е.О. Проблема безработицы на Украине. Выпуск Х. - Харьков, 1929. - С.14.;

4. Шатан Е.О. Вказана праця. - С.16;

5. Про страхування на випадок безробіття. Положення ВЦВК і РНК від 11 грудня 1917 р. - Ст.2 // Декреты Советской власти. - Т.1. - М., 1957. - С. 201;

6. Про страхування на випадок безробіття. Положення ВЦВК і РНК від 11 грудня 1917 р. - Ст.5;

7. Там само. - Ст.6-7;

8. Там само. - Ст.11;

9. Там само. - Ст.13;

10. Там само. - Ст.17-18;

11. Там само. - Ст. 20-22;

12. Там само. - Ст.24;

13. Про біржі праці. Положення ВЦВК і РНК від 27 січня 1918 р. - Ст.1 // Декреты Советской власти. - Т.1. - М., 1957. - С.424;

14. Систематический сборник важнейших декретов 1917-1920. - М., 1920. - С.73;

15. Там само. - С.79;

16. Там само. - С.80;

17. Кодекс законов о труде 1922 г. - Харьков, 1923. - Ст.175;

18. Там само. - Ст.178;

19. Там само. - Ст.185;

20. Там само. - Ст.186;

21. Пост ЦВК і РНК СРСР від 28 грудня 1927 р. і Тимчасова устава про допомоги, що видають органи соцстрах // 36. Зак. СРСР. - 1928. - № 4; Обіжник НКП УСРР від 23 лютого 1928 р., № 44; Постанова союзної ради соціального страхування (далі - СРСС) від 14 грудня 1927 р., № 407; Правила про призначення і видачу допомог з причин безробіття в порядку соціального страхування, № 406;

22. Про вибори в ради. Інструкція ЦВК СРСР від 28 вересня 1926 р. - Арт.11. - П. „і" // 3б. Зак. СРСР. - 1926. - № 66. - Арт.501;

23. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - № 406. - Арт.2.; Постанова СРСС від 6 лютого 1928 р. - № 76; 0біжник НКП УСРР від 20 травня 1926 р. - № 207/379; Постанова СРСС від 1 квітня 1926 р. - №91/908. - Арт.7;

24. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - № 406. - Арт. З;

25. Там само. - Арт.4;

26. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - № 406. - Арт.6. Пояснення УРСС від 6 березня 1929 р. - № 2;

27. Обіжник НКП УСРР від 11 лютого 1928 р. - № 31; Постанова СРСС від 5 січня 1928 р. - № ЗО. - П.1;

28. Постанова СРСС від 21 березня 1929 р. - № 130. - Арт.2;

29. Обіжник НКП УСРР від 18 травня 1928 р. - № 112; Постанова СРСС від 5 квітня 1928 р. - № 250. - Арт.5;

30. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - № 406. - Арт.9;

31. Обіжник НКП УСРР від 29 липня 1925 р. - № 170/304. - П. П.1,4, 5;

32. Обіжник НКП УСРР від 29 березня 1928 р. - № 83; Постанова СРСС від 5 березня 1928 р. - №178; Норми основних допомог з причини безробіття. Затверджені СРСС 5 березня 1928 р. за № 179. - Арт.1;

33. Норми основних допомог з причини безробіття. Затверджені СРСС 5 березня 1928 р за № 179. - Увага до Арт.1;

34. Норми основних допомог з причини безробіття. Затверджені СРСС 5 березня 1928 р за № 179. - Арт.11; Обіжник НКП УСРР від 29 березня 1928 р. - №126; Постанова СРСС від 10 травня 1928 р. - №321; Постанова СРСС від 1 листопада 1928 р. - №756;

35. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - № 406. - Арт.15, 17;

36. Там само. - Арт.18;

37. Там само. - Арт. 19-20;

38. Там само. - Арт.21-22;

39. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - № 406. - Арт.26 в редакції. Постанови СРСС від 1 листопада 1928 р. - № 755;

40. Обіжник НКП УСРР від 20 травня 1926 р. - № 207/379; Постанова СРСС від 1 квітня 1926 р. - № 91/908. - Арт.4.; Обіжник НКП УСРР від 31 березня 1927 р. - № 47/463;

41. Обіжник НКП УСРР від 9 червня 1925 р. - № 110/279; Обіжник НКП СРСР від 12 травня 1925 р. - № 146/628. - Арт. З, 4 і 7;

42. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - №406. - Арт.32,33;

43. Там само. - Арт.35-37;

44. Обіжник НКП УСРР від 25 липня 1927 р. - № 116/493;

Обіжник НКП СРСР від 14 червня 1927 р. - № 135. - П. П.1-5;

45. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 14 травня 1926 р // 36. зак. СРСР 1926 р - № 36. - Арт.264. - П. З; Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - № 406. - Арт.40;

46. Постанова НКП СРСР від 16 лютого 1927 р. - №39; Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - №406. - Арт.41;

47. Постанова НКП СРСР від 16 лютого 1927 р. - № 39;

48. Правила СРСС від 14 грудня 1927 р. - №406. - Арт.42;

49. Роз'яснення НКП УСРР від 31 грудня 1926 р. - № 363/443.


 
 

Цікаве

Загрузка...