WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля) - Курсова робота

Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля) - Курсова робота

4. Суровий А. Освітні заклади національних меншин на Поділлі в 1920-х роках // Культура Поділля: історія і сучасність. - Хмельницький, 1993. - С.285-287;

5. Боголюбова І. Освітні заклади Проскурова у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Поділля і Волинь в контексті історії українського національного відродження. - Хмельницький, 1995. - С.82-86;

6. Геровська О. Польські школи на Кам'янеччині в 20-ті рр. // Поділля і Волинь в контексті історії українського національного відродження. - Хмельницький, 1995. - С.161-164;

7. Журбельна Г. Єврейські школи на Поділлі в контексті політики коренізації // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність. - Житомир, 1999. - С.82-84;

8. Винокурова Ф. Діяльність єврейських органів місцевого самоврядування у 20-30-ті рр. ХХ ст. на Поділлі // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність. - Житомир, 1999. - С.95-97;

9. Натикач П. Політика "коренізації" на Волині // Волинь - Житомирщина: Іст. - філол. зб. з регіональних проблем. - Житомир, 1998. - Вип.3. - С.72-83;

10. "Українізація" 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. - С.6-7;

11. Там само. - С.11;

12. Архірейський Д., Ченцов В. Антирадянська національна опозиція в УСРР в 20-ті рр.: погляд на проблему крізь архівні джерела // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2000. - №2-4. - С.21-24;

13. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі - ЦДАГО). - Ф.1. - Оп. 20. - Спр. 2007. - Арк.63;

14. "Українізація" 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. - С.61;

15. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб. документів і матеріалів. - К., 1994. - С.131-132;

16. Нестеренко В. Українізація на Поділлі у 20-30-х роках ХХ ст. - С.33;

17. Національні відносини в Україні у ХХ ст. - С.136-137;

18. Відчит Черкаського округового Виконавчого комітету за 1925 рік Х-му округовому з'їзду рад Черкащини. - Черкаси, 1926. - С.12;

19. Національні відносини в Україні у ХХ ст. - С.142;

20. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.2248. - Арк.70;

21. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.2250. - Арк.66-67;

22. Матеріали до звіту Уманського Округового виконавчого комітету на ІІІ-й сесії Всеукраїнського Виконавчого Комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Х-го скликання. - березень 1928 р. - Умань, 1928. - С.72;

23. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.2253. - Арк.81;

24. "Українізація" 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. - С.66-67;

25. Культурное строительство в Черкасской области (1917-1980 гг.): Сборник документов и материалов. - Днепропетровск, 1989. - С.42, 60-61;

26. Державний архів Київської області (далі - ДАКО). - Ф.112. - Оп.1. - Спр.1147. - Арк.1зв.;

27. Прилуцький В. Опір молоді політиці більшовицькому режиму та репресивні заходи проти неї в УСРР (1928-1936 рр) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2000. - №2-4. - С.85;

28. Там само. - С.83;

29. Там само. - С.84; Архірейський Д., Ченцов В. Вказана праця. - С.47;

30. Бондар О. Розвиток дошкільної системи виховання УСРР у 20-ті рр. на основі статистичних матеріалів // Історичні і політологічні дослідження. - 2004. - №2 (20). - С.26;

31. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.2251. - Арк.90;

32. Марчук М. Освіта в Україні в роки національного відродження (1917-поч. 1930-х рр.): Автореф. дис... докт. іст. наук / Івано-Франківськ, 2003. - С.13;

33. Державний архів Вінницької області (далі - ДАВО). - Ф.254. - Оп.1. - Спр. 195. - Арк.1;

34. Нестеренко В. Українське вчительство Поділля в 1920-1930-ті роки: суспільно-політичний портрет. - С.158;

35. ЦДАГО УКРАЇНИ. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1854. - Арк.25.;

36. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1844. - Арк.2;

37. Очеретянко В. Обмеження інтелектуальної свободи як один із засобів формування і функціонування тоталітарної системи в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст): Автореф. дис... канд. іст. наук / Харків, 1999. - С.11;

38. ЦДАГО УКРАЇНИ. - Ф.1. - Оп.1. - Спр.422. - Арк.60;

39. Авдієнко М. Народна освіта на Україні. - Харків, 1927. - С.74;

40. Культурне будівництво в Українській РСР: 1928 - червень 1941. Збірник документів і матеріалів. - К., 1986. - С.111;

41. Кузьмінський А. Національно-духовне відродження 20-х років на Черкащині // Тези обласної науково-практичної конференції "Українське національно-духовне відродження 20-х років: освітній, літературний та історичний аспекти". - Черкаси, 1993. - С.6; Нестеренко В. Українізація на Поділлі у 20-30-х роках ХХ ст. - С.44;

42. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр. 2018. - Арк.15.;

43. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1671. - Арк.120.;

44. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.2268. - Арк.12-15;

45. Культурне будівництво в Українській РСР: 1928 - червень 1941. Збірник документів і матеріалів. - К., 1986. - С.152;

46. Нестеренко В. Українізація на Поділлі у 20-30-х роках ХХ ст. - С.43-44;

47. Костюкова О. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках ХХ ст.: Автореф. дис... докт. іст. наук / Харків, 2003. - С.11;

48. Культурне будівництво в Українській РСР: 1928 - червень 1941. Збірник документів і матеріалів. - К., 1986. - С.46; Культурное строительство в Черкасской области (1917-1980 гг.): Сборник документов и материалов. - Днепропетровск, 1989. - С.45;

49. Костюкова О. Вказана праця. - С.14-15; 50. ДАВО. - Ф.254. - Оп.1. - Спр. 195. - Арк.2зв. - 3;

50. Черкаська округа. Матеріали до опису УСРР. - Харків, 1926. - С.6;

51. Нестеренко В. Українізація на Поділлі у 20-30-х роках ХХ ст. - С.44;

52. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1647. - Арк.49-50.;

53. Там само. - Арк.52, 80;

54. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1841. - Арк.40;

55. ДАВО. - Ф.254. - Оп.1. - Спр. 195. - Арк.11.;

56. Там само. - Арк.12, 28зв.;

57. До історії міжнаціональних процесів на Україні // Укр. іст. журн. - 1990. - № 11. - С.118;

58. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1841. - Арк.41;

59. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр. 2010. - Арк.74;

60. До історії міжнаціональних процесів на Україні // Укр. іст. журн. - 1990. - № 8. - С.91.;

61. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі - ЦДАВО). - Ф.166. - Оп.4. - Спр.974. - Арк.47.;

62. До історії міжнаціональних процесів на Україні // Укр. іст. журн. - 1991. - №2. - С.97.;

63. До історії міжнаціональних процесів на Україні // Укр. іст. журн. - 1992. - №12. - С.101;

64. ЦДАВО - Ф.166. - Оп.4. - Спр.974. - Арк.39, 47;

65. ДАКО. - Ф.112. - Оп.1. - Спр.1155. - Арк.7зв., 11.;

66. Там само. - Арк. 20;

67. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб. документів і матеріалів. - К., 1994. - С.186-187;

68. ДАКО. - Ф.112. - Оп.1. - Спр.2226. - Арк.15;

69. Рябошапко Л. Позбавлення представників національних меншин виборчих прав в УСРР (1920 - середина 1930-х років) // Право України. - 2000. - №5. - С.102;

70. Второе Всеукраинское совещание по работе среди национальных меньшинств: 27-30 ноября 1930 года: Стенографический отчёт и постановления. - М. - Х. - Минск, Б. г. - С.26, 37, 100, 109;

71. Мазур В. Кооперативний рух у національних районах Української СРР (1921-1929 рр): Автореф. дис... канд. іст. наук / Харків, 1999. - С.12;

72. ДАКО. - Ф.112. - Оп.1. - Спр.1147. - Арк.18;

73. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.16. - Спр.12. - Арк.276-280зв.;

74. Там само. - Арк.278-278зв.;

75. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.6453. - Арк.1, 4-10;

76. Там само. - Арк.38;

77. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.7. - Спр.328. - Арк.49;

78. Докладніше див.: ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.7089. - Арк.12-14;

79. Черкаська округа. Матеріали до опису УСРР. - Харків, 1926. - С.2-3;

80. Звіт про роботу Уманської Міської Ради 5-го склику за 1929 й 1930 рр. - Умань, 1930. - С.46;

81. Второе Всеукраинское совещание по работе среди национальных меньшинств. - С.55;

82. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.2253. - Арк.69;

83. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1772. - Арк.28;

84. Там само. - Арк.37-39, 78, 80-80зв.;

85. Там само. - Арк.63;

86. Там само. - Арк.47зв.;

87. Державний архів Черкаської області (далі - ДАЧО). - Ф. Р.314. - Оп.1. - Спр.2. - Арк.7.;

88. ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр.1772. - Арк.27-28;

89. ДАЧО. - Ф. Р.314. - Оп.1. - Спр.9. - Арк.24, 25-25зв.;

90. Рубльова Н. Ліквідація в Україні ієрархії Римо-Католицької Церкви (кінець 1917-1937 рр) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2000. - №2-4. - С.311-330;

91. Лаврик Г. Правові аспекти вирішення релігійного питання в УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) // Український селянин. Збірник наукових праць. - 2003. - Вип.7. - С.46.


 
 

Цікаве

Загрузка...