WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → " Петро Могила та ""могилянська доба""" - Курсова робота

" Петро Могила та ""могилянська доба""" - Курсова робота

Постать Петра Могили ніколи не переставала цікавити як його сучасників, так і пізніше істориків, викликаючи при тому полярні думки й судження. Але на яких би рисах характеру чи особливостях діяльності вони не зупинялися, всі одностайні в тому, що це був вольовий, авторитетний, твердий керівник, покликаний своєю добою та її звичаями. В той же час неодмінно відзначаються і його здібності досвідченого організатора, доброго порадника, мудрого наставника.

Член-кореспондент НАН України, визначний філософ Мирослав Попович має всі підстави стверджувати, що втрата П.Могили мала згубні наслідки для подальшої історії України, оскільки запропонована митрополитом ненасильницька альтернатива захисту православ'я реалізована не була... [33, 12]

Історик церкви, єпископ Сильвестр Гаєвський писав про Могилу: "Не просто український патріот, а велетень-патріот, що запліднив українську культуру на цілі віки вперед". [1, 14] Тут немає перебільшень. А найкраще, мабуть, сказав про нашого героя його послідовник, відомий письменник і проповідник Лазар Баранович: "Могила скрила од нас Могилу. При тому пастирю прийнялась у нас добра нива. Не можна досить оплакати Могилу: був він нам отець і пастир любий". [12, 45]

Список використаної літератури

 1. Білодід О. Загадка Петра Могили // Київська Старовина. — 1993. — №3. — С.5-39;

 2. Бобынэ Г. О. Гуманизм в философии и общественной мысли Молдавии в XVII — начале XVIII веков. — Кишинев, 1988;

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.: Ірпінь; ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.;

 4. Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети/ В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев та ін. — К.: Вища шк., 2002. — 358 с.;

 5. Возняк М. С. Історія української літератури: У 2 кн. — Львів, 1992;

 6. Головащенко С. І. Образ Христа в богословсько-катехітичній, літургійній та моралістичній творчості митрополита Київського Петра Могили // Образ Христа в українській культурі. — К., 2001;

 7. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (Опыт ист. исследования). — Т. 1. — Киев, 1883, Т. 2. — Киев, 1898;

 8. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. — К.: Освіта, 1992. — С.94-102;

 9. Грушевський М. Історія української літератури. — Київ, 1995. — Т. 6;

 10. Жиленко І. Історія знайдення мощей святого рівноапостольного князя Володимира святителем Петром Могилою за різними джерелами // Жиленко І.В. Синопсис Київський. Лаврський альманах . — Київ, — 2002;

 11. Житецький П. Петр Могила // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона, — СПб., 1898. — Полутом 46;

 12. Жуковський А.П. Могила й питання єдності церков. – К.: Мистецтво, 1997. – 429 с.;

 13. Зеньковский В. Основы христианской философии. — Москва, 1992. — Т. 1;

 14. Ісаєвич Я. Освітній рух в Україні XVII ст.: східна традиція і західні впливи // Київська старовина. — 1995. — №1;

 15. Історія України в особах ІХ-ХVІІ ст. —К.: Вид-во Укр., 1993. — С. 255-265;

 16. Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. — Львів, 1918, — 493 с. К.: Україна (репринт) — С. 193-234;

 17. Костомаров М. Київський митрополит Петро Могила // Хроніка 2000. — 2004. — Вип.60. — С. 10-49;

 18. Костомаров Н. И. Киевский митрополит Петр Могила // Костомаров Н, И. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1989;

 19. Краснов О. Неизвестный святой // Кишиневский обозреватель. – 2004. – № 29 (29 июля). — С.9-15;

 20. Крижанівський О. П., Плохій С. М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. — Київ, 1994. — Кн. 3;

 21. Левицький І. Унія і Петро Могила, Київський митрополит. – К.: М.П. Фриц, 1875. – 40 с.;

 22. Липинський В. Релігія і церква в історії України. — Нью-Йорк, 1956;

 23. Лупейко В. Великий митрополит // Освіта. – 1997. – 8-15 січня. — С.5-8;

 24. Матковська І. Я., Козачинська В. В. В. М. Нічик. Петро Могила в духовній історії України //Український історичний журнал. — №5. —2000;

 25. Нічик В. М. Гуманістичні тенденції в творах членів гуртка друкарні Києво-Печерської лаври // Нічик В. М., Литвинов В.Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. — Київ. — 1991;

 26. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. — К.: Укр.центр духовн. культури, 1997. — 321с.;

 27. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. – Т. 2 / Укладачі: проф. В.В. Яременко, к.філол.н. О.М. Сліпушко. – К.: Вид-во "Аконіт", 2000. – 911 с.;

 28. Острозька давнина: Дослідження і матеріали. — Львів, 1995.- Т.І;

 29. Острозькі просвітники XVI- XX ст. — Острог, 2000;

 30. Панасюк В.В. Митрополит Петро Могила – фундатор національно-культурного відродження в Україні / Авт. кол. Панасюк В.В. та ін. – Львів, 1995. – 29 с.;

 31. Перетц В. H. "Книга души, нарыцаемая злото". Неизданное сочиение митрополита Петра Могилы // Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI — XVII вв. — Москва-Ленинград, 1962;

 32. Садовяк Д. Петро Могила – митрополит Київський. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – 160 с.;

 33. Семчинський С. Петро Могила — митрополит, учений // Пам'ять століть. —1997. — № 3. — С. 114-159;

 34. Слабошницький М. З голосу нашої Кліо. — К.: Фірма "Довіра"; 1993. — С. 202-205;

 35. Толочко П. Феномен Петра Могили: (Із виступу на Міжнародному колоквіумі в Парижі) // Київська старовина. – 1996. – № 6. – 77 с.;

 36. Феномен Петра Могили. Біографія. Діяльність. Позиція. — Київ., 1996;

 37. Флоровский Г. Пути русского богословия. — К., 1991;

 38. Франко І. Історія української літературири // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — Київ, 1976. — Т. 40;

 39. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Вища школа, 1981 — С. 39-53;

 40. Хижняк З. Освіта в релігійних, культурних, політичних діяннях П. Могили // Україна: людина, суспільство, природа. — К., 23-24 січня, 1997. — 84 с.

 41. Чижевський Д. Історія української літератури. — Тернопіль, 1994;

 42. Шевченко В. Петро Могила: Штрихи до портрета людини, діяча, богослова: (Дворіччю канонізації присвячується) // Українська мова та література. — 1999. — 14 квітня. — С. 3-4;

 43. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської Академії (XYII-XYIII сторіччя): Могила Петро // Філософська думка. — 2000. — № 5. — С. 123-135;

 44. Яковенко Н. М. Розтятий світ: культура України-Руси в добу Хмельниччини // Сучасність. — 1994. — №10.


 
 

Цікаве

Загрузка...