WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення - Курсова робота

Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення - Курсова робота

Таким чином, на наш погляд, косовська проблема залишається невирішеною і потребує виважених дій світової спільноти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

 1. Центрально-Східна Європа: релігійні зміни та релігійний плюралізм Нотатки з 5-ої конференції Міжнародної асоціації з вивчення релігії у Центральній та Східній Європі (Львів, 11-14 грудня 2003 р.) Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ . http://www.pravoslavie.ru/arhiv/.

 2. " Сувернитет предстанет пере судом ". 22.04.2009 16:32 Айя Куге (Белград). http://www.pravoslavie.ru.

 3. Страдание сербського народа в Косово и Метохии в наше время / Выступление на ХІ всемирном Руском Народном Соборе. Иероманх Петр Драгойлович. http://www.pravoslavye.org.ua.

 4. Обращение Священного Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви о Косово и Метохии. Принято на заседании Священного Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, проходившего с 14 мая по 25 мая 2007 г. в Белграде. http://www.pravmir.ru/article_3064.html.

 5. Геноцид сербського население Косово и Метохии в годы Второй мировой войны. http://osdea.ru/?cat=50.

 6. Резолюцію союзу сербів Косово і Метохії. http://www.pravoslavye.org.ua

 7. Резолюция 1244 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4011-м заседании.http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1999/res1244.htm

Література

 1. Александров М. Порохова діжка Європа: Югославський аспект // Українське слово. – 2000. № 46 – С. 9 – 11.

 2. Бобицький Н. Косово – Висновки для України. Міжнародно - правовий аспект. // Дзеркало тижня. – 2008. – 23- 29 лютого. – С. 5.

 3. Бовин А . Россия и НАТО: отдаляющиеся планеты // Известия. 1999. - 29 апреля. С. 12.

 4. Герасимов Е. Косово. Пять лет спустя // Международная жизнь . – 2004 - № 4-5 – С. 183 – 191.

 5. Головинський К. Фактор особистості та криза – портрет Слободана Мілошевича на тлі конфліктів в колишній Югославії // Людина і політика. – 2002. - № 3. – С. 144 – 155.

 6. Губенко Д. Причина для ненависті : сербо – албанський конфлікт в Косові. // Коментар. Додаток до часопису критика. – 2004. - №3. – С. 4 -8.

 7. Гуськова Е. Прецедент: Тероризм как метод достижения независимости: ( Переговорній процес на Косово ) // Литературная газета. – 2008 – 16 - 22 января . – С. 3 – 10.

 8. Гренвил Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М.: Аквариум, 1999.- С. 89 – 92.

 9. Денисенко І. Сучасне балканське життя //Історія в школі. – 1999. - № 1 -2. – С. 21 – 23.

 10. Ейде К. Косово: шлях, що лежить попереду //НАТО Ревю ( історичні зміни на Балканах ) – 2004 - грудень –С. 18 -19.

 11. Замятина Т. Ненависть в Косово густа как масло: ( межнациональный кризис в Косово ) // Эхо планеты. – 2004 - № 13 - С. 14 – 15.

 12. Замятина Т. Бархатная революция" югославський варіант // Эхо планеты. – 2000 - № 42. – С. 14 – 17.

 13. Замятина Т. Югославия. Огненное десятилетие // Эхо планеты. – 2001 - № 9. – С. 14 – 17.

 14. Искендерев П.А. Сербо – албанские разраничение и общественно – политическая ситуация в Сербии в 1913 – 1914 гг. // Человек на Балканах: власть и общество, опыт взаимодействия ( конец ХІХ – начало ХХ в. ) Сборник статей. – сп. б, 2009.- С. 336 – 352.

 15. Искендрев П. А. Косово в начале ХХ века.: столкновения этносов, религий, епох. // Человек на Балканах: социокультурное изменения процесса модернизации на Балканах. ( середина ХІХ – середина ХХ в. ) Сборник статей. – СП. б, - 2007 – С. 376 – 383.

 16. Иванова Ю. Албанцы и славяне закономерно ли противостояние? // Материалы 28 межвузовской научно – методической конференции преподавателей и аспирантов 15 – 22 марта 1999 г. Санкт –Петербург. СПб., 1999 –С. 24 - 35.

 17. Калинцев Н. Косово в лабіринтах проблем. ( Этнические чистки в Косово. Трагическая судьба Сербов ) // Эхо планеты - 2004 - № 18 – 19 - С. 18 – 20.

 18. Карасев А.В. Исторические корни возникновения современного косовского конфликта. Інститут славяноведения РАН // Человек на Балканах. Сб. статтей. – СП.б., - 2007. - С. 353 – 367.

 19. Кожемякин М. Последняя битва на Косовом поле: (Проблема независимости Косово в 90 – е и ХХІ в.) // Эхо планеты - 2006 - № 9 - С. 6 – 11.

 20. Кожемякин М. Эффект Косово. Взгляд изнутри. // Эхо планеты. – 2006 - № 48 – С. 6- 11.

 21. Косово и Метохия – Сербский край // Наука и релігія - № 5 – С. 6 – 11.

 22. Косово провозгласило независимость. Что думают в Западной Європе? // Эхо планеты.. – 2008. - № 8 – С. 18 – 19.

 23. Коваль О. Косово незалежність із відстрочкою // Дзеркало тижня. - 2007 - 15 грудня – С. 5 – 7.

 24. Коспрук В. Косовська рана " християнської Сербії " Дзеркало тижня. - 2007 – 24 - 30 листопада – С. 6 – 8.

 25. Коспрук В. Незалежність Косово чи прецедент не рішення для європейських націй // Дзеркало тижня – 2006 – 25 лютого – С. 5.

 26. Кузнецов Е. Сувернитет. Незыблемый и неделимый: сувернитет государства может быть ограничен, если оно им злоупотребляет. // Международная жизнь. – 2004 - № 7 – 8 – С. 150 -167.

 27. Маначинський А. Я. Югославия: приговор вынесен. – К.: Изд. Дом "Румб", 2005. – С. 250 – 288.

 28. Маначинський О. Косово і Метохія. Історичні перехрестя. Історичні особливості, причина та генеза косовського конфлікту – К.: 2001.- С. 6 – 63.

 29. Маначинсткий О. Косово – осередок напруженості в Союзній Республіці Югославія // Історія в школі. – 1999. - № 1-2. – С. 10 – 14.

 30. Писарев Ю.А. Образование югославского государства. – М.: Наука, 1975-416 – 5 С .

 31. Полегоев Г. Косово – история ненависти // Эхо планеты. – 1999. - № 15 – С. 6 – 13.

 32. Решетников Л., Смирнова Н. Советско албанский конфликт. Как это было. //Коммунист. - 1990. - № 9.- С. 11 – 20.

 33. Романенко С.А., Улунян А.А. Балканская политика 90-х годов: в поисках смысла // Pro et Contra. - 2001. - Т.6,- №4. - С. 46 - 59.

 34. Романенко С.А. Югославия, Россия и "славянская идея": Вторая половина XIX - начало XXI века. М.: Институт права и публичной политики, 2002.- С. 243 – 342.

 35. Романенко С.А. Югославия: история возникновения, кризис, распад, война, образование независимых государств: Национальное самоопределение народов Центральной и Юго-Восточной Европы в XIX-XX вв. / Московский общественный научный фонд. М.: Изд. центр науч. и учеб. программ, 2000.- 495 С.

 36. Рыжков Н.И. Тетёкин В.Н. Югославская Голгофа. – М.:ОЛМА-ПРЕСС,2000 – С. 200 – 300.

 37. Сагайдачний І. Мирний план для нової війни (Політичний статус Косова) // Дзеркало тижня . – 2007 - 10 лютого – 6 С.

 38. Самохов В. Нова гаряча точка. Албанський сепаратизм на Балканах: формування і сучасний стан// Політика і час. – 2001. - № 9.- С. 30 -41.

 39. Самохвалов В. Нова гаряча точка: Албанський сепаратизм на Балканах: формування і сучасний етап. // Політика і час. – 2001 – № 9 – С. 30 – 41.

 40. Сироткин В. Ревизия в Косово под флагом НАТО: (События на Балканах: история и современность) // Литературная газета. – 2004. – 23-30 марта (№11). – 1 С.

 41. Сербо – албанские отношения в начале ХХ в.: мифы и реальность // Двести лет новой сербкой государственности: к юбилею начала первого сербського восстания 1809 – 1813 гг. – СП. б., 2005. –С. 40-45.

 42. Смирнова Н.Д. Институт всеобщей истории РАН балканський кризи (Косово) в контексте национальной безопасности России. Взгляд в ХІХ век. // Человек не Балканах в эпоху кризисов и этноетнических столконовений ХХ века. – СП. б, - 2002. –С. 290 -295.

 43. Смирнова Н., Языкова А. Балканы в росийской политике ХІХ – ХХ веков // Европейский альманах. История, традиции, культура. - 1977. - М.: Наука, 1985. – С. 290 – 295

 44. Стругар В. Югославия в огне войны 1941-1945гг. – М.: Наука, 1985. –343 – 355 С.

 45. Терешко С. Балкани: в очікуванні незалежності Косово / зеркало тижня. – 2006 – 17 червня – 5 С.

 46. Центральноевропейские страны на рубеже ХХ – ХХI вв. Аспекты общественно – политического развития. Историко – политологический справочник. Отвественный составитель Ю.С. Новопашин. - М.: Новый хронограф, 2003. – 256 С.

 47. Черкасов Д. Косово поле. Балканы. – М.: АСТ . 2006. – 398 С.

 48. Шамраєнко Т. Балканська "порохова бочка" детонує в сучасність // Віче. – 1999 р. - № 8. - С. 138 -147.

 49. Шерр Дж. Регіональна безпека і диктат крайнього терміну (Росія. Пошук нових перспектив. Розв'язанн проблеми Косова і можливі наслідки. НАТО і Україна: що нас очікує в майбутньому. Як правильно розуміти ситуацію в Грузії ) // Дзеркало тижня. - 2007 – 1 грудня. – С . 3 – 15.

 50. Ющенко допоможе українським миротворцям в Косові грошима і обладнанням // http://www.newsru.ua/ukraine/25apr2008/cossofo.html.


 
 

Цікаве

Загрузка...