WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Українсько-російські культурні відносини у 1991–254рр. - Курсова робота

Українсько-російські культурні відносини у 1991–254рр. - Курсова робота

Діяльність Культурного центру направлена на розвиток українського мистецтва. Про це свідчать підтримка ним розвитку українського живопису та образотворчого мистецтва.

В Центрі також представлені майстри музики і творчих колективів (виступи народних артистів та колективних оркестрів.).

Необхідно відзначити, що в приміщенні Всеросійського музичного товариства й плідно працює Український музичний салон, організаторами якого є комітет громадських міжрегіональних зв'язків уряду Москви, Всеросійське музичне товариство, Культурний центр України й об'єднання українців Москви.

Таким чином, багатогранна творча діяльність колективу Центру дає право сказати, що Культурний центр України в Москві став унікальним осередком української культури, духовності й ментальності."

4. Стосунки України з РФ в інформаційній сфері

Слово ведучого: "Національні інтереси України у сфері міждержавних інформаційних відносин визначають роль та функції інформаційного середовища в сучасному українському суспільстві, першочерговими серед яких є здійснення керованих процесів суспільної трансформації, зокрема щодо реформування економічних відносин та адміністративно-управлінської системи, інтегрування у світову спільноту (основною з ознак якої на сьогодні є інформаційна відкритість) на правах повноправного її члена, зберігши при цьому суттєві ознаки національної ідентичності.

Суттєво було б розглянути стосунки України і Росії в інформаційній сфері з огляду на її такі складові: засоби масової інформації, книговидавництво і бібліотечне співробітництво."

Експерт 7, в сфері засобів масової інформації: "Україна і Російська Федерація мають багато спільного, що створює необхідні передумови для виведення відносин в інформаційній сфері на рівень стратегічного партнерства."

В своїй доповіді доповідач акцентує свою увагу на таких проблемах стосунків України і Росії в сфері засобів масової інформації: присутність російських ЗМІ в інформаційному просторі країни, наслідки цієї присутності (проблеми забезпечення інформаційного суверенітету); встановлення в міждержавному інформаційному просторі взаємовигідної партнерської взаємодії.

Експерт 7 відносно даної проблеми робить такі висновки: "Оцінюючи стан співробітництва україни і Росії в інформаційній сфері, слід особливу увагу приділити ЗМІ – які мають значний вплив на формування національної культури обох країн.

В цілому, нинішній стан інформаційного простору українсько-російських відносин показує необхідність зближення й формування якісно нового формату співробітництва в сфері телебачення, радіомовлення, друкованих ЗМІ."

Експерт 8, в сфері книговидавництва: "За роки незалежності України нажаль спостерігаємо сумну картину стану українського книговидання, що не скажеш по відношенню до РФ

Для цивілізованої конкуренції на спільному інформаційному просторі повинні бути принаймні однакові умови для всіх його учасників. Враховуючи критичний стан видавничої справи України, для видавців книжкової продукції слід створити умови праці на сучасному інформаційному полі такими ж або й кращими, ніж у Російськім Федерації. Тільки тоді ми зможемо подолати кризу і стати конкурентноздатними з російськими видавцями."

Оцінюючи стан книговидавничої сфери в Україні та Росії, експерт 8 керується даними таблиць: "Випуск книг і брошур в Україні з цільовим призначенням у 1997-1999 роках", " Випуск книг і брошур в Росії з цільовим призначенням у 1997-1999 роках", "Випуск книг і брошур в Україні за тематичними розділами 1997-1999 роках", "Випуск книг і брошур в Росії за тематичними розділами 1997-1999 роках", "Випуск книг і брошур видавництвами в Україні в 1999 році", "Динаміка експорту книжкової продукції з Росії до країн СНД і Балтії 1997 і 1998 роках", "Обсяг ввезення книжкової продукції з Росії до країн СНД і Балтії 1997 і 1998 роках". (Ці таблиці підготовані завчасно експертом і подані у вигляді ксерокопій на кожного слухача)

Висновки експерта 8: "Узагальнюючи викладене, можна дійти висновку, що книговидавнича справа на Україні довгий час знаходилась по за увагою владних структур країни. Адже книговидавництво, щоб мати конкурентноспроможну продукцію повинно всіляко відчувати підтримку з боку своєї держави.

Політика України в книговиданні і в книгорозповсюдженні повинна бути жорсткою, слід заохочувати видання української книги різними мовами, здійснювати книгообмін для розповсюдження інформації і знань через книгу на весь світ."

Експерт 9, у сфері бібліотечного співробітництва: "Почати характеристику інформаційно-бібліотечного співробітництва необхідно з діяльності Бібліотеки української літератури у Москві, яка була заснована у 1920 р, а припинила своє існування 1938 р. Лише через декілька десятків років вона відновила свою діяльність. Так 17 грудня 1989 р. В читальному залі Центральної бібліотеки № 122 Калишенського району Москви на шосе Ентузіастів, 20, відбулося відкриття Бібліотеки. В травні 1997 р. Указом голови комітету з культури Москви на базі бібліотеки-філіалу №147 була створена Бібліотека російської і української літератури" (Експерт дає короткий аналіз діяльності і значення в сфері бібліотечного співробітництва України і Росії).

Експерт 9 зазначає, що важливою ланкою інформаційно-бібліотечного співробітництва є Рада директорів наукових бібліотек, яка була створена при Міжнародній асоціації академії наук в 1996 р. Раду директорів наукових бібліотек (НБ) та науково-інформаційних центрів (НІЦ) академій наук - членів МААН.(короткий аналіз).

Висновки експерта 9: "Таким чином проаналізувавши стан інформаційно-бібліотечного співробітництва України і РФ можна дійти висновків, що це співробітництво проходить на належному рівні. Механізм цього співробітництва складають: існування та діяльність Бібліотеки російської і української літератури, яка є прямим сполученням двостороннього бібліотечного спілкування та Рада директорів бібліотек та науково-інформаційних центрів, яка основні свої зусилля спрямовує на розширення інформаційного обміну між науковими бібліотеками та інформаційними центрами академій - членів МААН з метою інтеграції наявних інформаційних ресурсів, сприяють створенню єдиного інформаційного простору науки - одного з пріоритетних напрямів інформатизації суспільства."

Після цього учасники конференції підбивають підсумки з розгляду та аналізу даної теми.

ІІІ. Підсумки наукової конференції:

Підсумки учасники конференції роблять самостійно, приоритетним є заключне слово ведучого, який наголошує: "Українсько-російські культурні відносини мають велике значення як для України так і для Російської Федерації. Адже спільна, братня, побудована спорідненими традиціями та звичаями культури тримала і ще довгий час буде тримати ці країни в тісних зв'язках.

Українсько-російське культурне співробітництво, як і будь яке інше, має свої головні напрями. Це в першу чергу зв'язки в галузі освіти, науки, літератури, мистецтва та інформаційної сфери, які ми сьогодні з вами намагалися дослідити.

На сьогоднішній день є те, що українсько-російські відносини стають більш прагматичними толерантнішими. Вони ґрунтуються на об'єктивному визнанні потреби подальшої гармонізації національно-культурних інтересів. Адже, щира дружба та взаємовигідне співробітництво між двома найбільшими східнослов'янськими народами не лише відповідають історичній традиції, а й є запорукою стабільності та миру в Євразії."

Ведучий закриває конференцію, дякує учасникам за активні участь.

Список використаних джерел та літератури

 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 33, Ч.1 / Київ: – 2002. – 273 с.

 2. Белошинская Е., Кононенко Ю., Слюсарчук В. И лишь неизменна книга: К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве. – М.: Слово, 2002. – 64с.

 3. Библиотечно-информационное образование в Росии: или старое вино в новой бутылке О. В. Шлыкова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – 1999. – Т. 2. – С. 18 – 21.

 4. Библиотечно-информационная супермагистраль Россия - СНГ – США в ХХ в.: концептуальный подход и практическая реализация Я. Л. Шрайберг // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудн. – 1999. – Т. 1. – С. 22 – 25.

 5. Библиотека на пути в информационное будущее / Т. А. Эссин // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. - 2003. – Т. 1. – С. 97 – 99 с.

 6. Бокань В. А., Польовий Л. П. Історія культури Украини: Навчальний посібник. – К.: МАЦП, 2001. – 256 с.

 7. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1991-96 рр.) Навч. посібник / Л. Д. Васильєва-Чекаленко. – К.: Освіта, 1998. – 176с.

 8. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми: Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Видавнича справа та редагування" - К.: Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка, ін-т журналістики, 2002. – 23 с.

 9. Галинський Л. Українська книга в Москві // Демократична Украина. - 2002. - 22 березня. - С. 2-4

 10. Гнаткевич Ю. В. чи злетить птах у синє небо: Нариси про русифікованих і русифікаторів та гірку долю укр. мови в незалежній Україні. – К.: Видавничий центр "Просвіта", 1999 – 127с.

 11. Діалог культур і духовний розвиток людини: Матеріали Всеукраїнської науково – практчної конференції, 24 – 26 січня 1995 р. - К., 1995. - 237 с.

 12. Диалог украинской и русской культур: Материалы Международной научно-практической конференции. 24 – 25 октября 1996г. – К., 1997. – 234с.

 13. Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы Международной научно-практической конференции 30 – 31 октября 1997 - К., 1998. – 213 с.

 14. Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы научно-практической конференции. – К.; 1998. – 214с.

 15. Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы IV-й международной научно – практич. конференции 9 – 10 декабря 1999 года, – К.; 2000. – 360с.

 16. Дзюба І. Ідеологічні децибели "Діалогу культур". – Зб. наук. пр. українсько-російські відносини: гуманітарний вимір. – К.: Логос, 1998. – 90 с.

 17. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, 31 мая 1997 // Московский журнал международного права. – 1997. - №4. – С. 246 – 256

 18. Договор о научном сотрудничестве между Сибирским отделением Российской академии наук и Академии наук Украины, июнь 1998 г. // www/ russia.org.ua/

 19. Договор о сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Украины. // Бюллетень международных договоров. - 1992г. - №6. - С. 15-20.

 20. Евзоров Р. Я. Украина: с Россией вместе или врозь? – М.: Весь мир, 2000. – 158 с.

 21. Етнополітика: історія і сучасність: статті, виступи, інтерв'ю 90-х рр. – К.: ІПІЕНД, 1999. – 656 с.

 22. Європейська конвенція з прав людини, ратифіковану Верховною Радою України // www.judges. org. ua

 23. Жук М. Перспективы взаимодействия ученых Украины и России (19. 02. 2003) //www. russie. org. ua.

 24. Івченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К.; "РІЦ ЦАННП", 1997. – 687 с.

 25. Ідзьо В. Українці в Росії: історія, сучасний стан та перспектива розвитку в „Рік України в Російській Федерації" // Українознавство. – 2002. - №3. – С. 177 – 181.

 26. Ідзьо В. Українська діаспора в Росії: Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія. – Львів: БАК, 2002. – 303 с.

 27. Інформаційно-аналітична. діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали науково – практичної конференції, 24 – 25 квітня 2003 р. – Хмельницький, 2003. - 189 с.

 28. Інформаційний глобалізм і перспективи національного розвитку // Бібліотечний Вісник. – 2003. - №2. – С. 24 – 26.

 29. Закон України „Про національні меншини в Україні", 25червня 1992 р. // Закони України – К., 1996, - Т. 3 – С. 362 – 364

 30. Закон "Про національну культурну автономію", 17 червня 1996р.// Закони України – К., 1996. - Т.3 – С. 296-298

 31. Закон України "Про телебачення та радіомовлення", 1993 р.// Закони України – К., 1996, - Т. 4 – С. 372 – 375

 32. Закон Российской Федерации "О образовании" // www. russia.org.ua.

 33. Згуровський М. В., Сидоренко С. І. Інтеграційні тенденції на шляхах поглиблення взаємодії НАН та Міносвіти України: досвід 1993 – 1997 // Наука та наукознавство. – 1998. - №2. – C. 70 – 80.

 34. Калакура, Я. С. Історичне джерелознавство: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Либьдь, 2002. - 327 с.

 35. Книжковий бізнес – Україна – Росія // Вісник Книжкової Палати. – 2000. - №1. – С. 3 – 5.

 36. Коваль Р. Чи можливе українсько-російське замирення? – Стрий: Вид-во ім.М.Тарновського, 1991, - 86 с.

 37. Конституция Российской Федерации: Принята всенародним голосованием 12 декабря 1993 г. – М.:Юрид. лит., 1993. – 63 с.

 38. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Велес, 2003. – 63 с.

 39. Концепция государственной национальной политики Росийской Федерации, Указ президента РФ № 909 // www. russia. org. a.

 40. Культура і мистецтво в сучасному світі / М. М. Поплавський. – К.: Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. 2001. – 149 с.

 41. Культура і сучасність: Альманах №1/ Держ. акад. керівних кадрів культури та мистецтв; наук. ред. М.І.Головащук. – К.: ДАККІМ, 2000. – 125 с.

 42. Культура і сучасність: Альманах №1/ Держ. акад. керівних кадрів культури та мистецтв. / Ред.: В. А. Бітаєв. – К., 2002. – 164 с.

 43. Культура України в роки незалежності // Культура українського мистецтвознавства: Зб. наук. пр. – Х., 2001. Вип. 8. – С. 4 – 16.

 44. Культура України: Зб. наук. Праць. - Х.; ХДАК. Вип. 11: Мистецтвознавство – 2003. – 226 с.

 45. Культура України. Вип. 8. Мистец-во. Зб. наук. пр. – Х.; ХДАК., 2001. – 304с.

 46. Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку: Зб. наук. ст. – К., Ін-т підвищення кваліфікації працівн. культ. 1997, - 268 с.

 47. Курас І.Ф., Геєць В. М., Онищенко О. С., Дзюба І. М. Розвиток соціогуманітарних досліджень в Нац. академії наук України. – 1999 – 2003. До 85-річчя НАНУ. – К., 2003. – 208 с.

 48. Кушнір В. І. Як нам бути з Росією? – Львів: За вільну Україну, 1996. – 188 с.

 49. Лосєв І. Сучасні взаємо (?) впливи російської і української культур // Українська культура. – 1999. - № 6. – С. 6-7.

 50. Майборода О. Російський націоналізм в Україні (1991 – 98 рр.) – К.,Києво-Могилянська акад. 1999. - 28 с.

 51. Мельниченко В. Прапор України на Арбаті. – М.: ОЛМА – Пресс, 2004. – 447с.

 52. Міжнародні зв'язки нац. бібліотеки України ім. В. І. Вернандського (проблеми та перспективи розвитку) / А. Г. Бровкін // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. Вип. 1. – 1998. – С. 149 – 189.

 53. Межднародный книгообмен в ГПНТБ России и тенденции его развития на современном этапе/ А. Н. Грязнова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – 2002. – Т.1 – С. 404 – 406.

 54. Міжнародний книгообмін як один з видів інформаційної діяльності бібліотеки / Т. І. Арсенко, Н. І. Мололєтова // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. Вип. 1 – 1998. – С. 281 – 288.

 55. Міжурядова Угода Росії і України про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів, 27 лютого 1998 р. // www.whateworld. ruwer. info

 56. Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. Вип. 2. – К.: Кий, 2001. – 387 с.

 57. Михайлов И. Вытеснение // Новый мир. – 1998. - №2. – С. 147 – 153.

 58. Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Калинський, М. В. Кірсенко. – К.: Видавничий дім „Альтернативи", 2001. – 733 с.

 59. Не цураймося, признаваймося... // Літературна Україна. - 2001. - 16 серпня. - С. 2-3

 60. Нове покоління про нові реалії міжкультурного українсько-російського діалогу: новое поколение о новых реалиях межкультурного українсько-російського диалога. Зб. наук. студ. робіт. Зб. 1. / Одеський. національний університет ім. М. В. Ломоносова, Київький національний унівесите культур і мистецтва/ – Одеса: Астропринт, 2003. – 176 с.

 61. Новые международные проекты Российской государственной библиотеки / С. А. Казанцев // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые ф-мы сотрудничества. – Т.1 – С. 96 – 97.

 62. Об информационном поле украинско-росйских отношений // www. russia.org.ua.

 63. Онищенко О. Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва. // Бібліотечний вісник – 2003. - № 2. – С. 42-46.

 64. Освіта і інвестиції в Україні. – К.: Знання України, - 2002. – 315 с.

 65. Основи законодавства України про культуру 14 лютого 1992р. // Зкони України. – К., 1996. – Т.3. – с. 34 – 35

 66. О ситуации вокруг ретрансляции российских телепрограмм на Украине (справка, декабрь 2001г.) // www. whiteworld. ruwer. inform.

 67. Петровский В. В. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации / В. В. Петровский. – Х.: Майдан, 2002. – 262 с.

 68. Попович М. В. Нариси української популярної культури. – К.: УЦКД, 1998, - 760 с.

 69. Попок А., Лагутов Ю. Національно-культурні потреби росіян в україні та україці в Росії // Розбудова держави. – 1998. - № 9/10. - C. 6-11

 70. Прапор України на Арбаті, 9 // Культура і життя. - 2002. - 19 червня. - С. 1-2

 71. Про внесення змін у Законодавство України "Про телебачення та радіомовлення", Законопроект, 1 жовтня 2003 р.

 72. Проэкты международных организаций и перспективы развития библиотек / И.К.Буранова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества - 2002. – Т. 1 – C. 57 –59.

 73. Реформа образования – российский и украинский контекст. // www. russua. org. ua.

 74. Российско-украинские отношения: преемственность и развитие; Материалы международной конференции "Круглый стол рос. и укр. ученых" 23 – 24 мая 1996г – Одесса., 1996, - 83с.

 75. Русская культура в контексте социально-исторических реалей Украины: Конец ХХ ст.: Материалы международной практической конф., 22 – 23 октябрь – М., 1993г. – 202 с.

 76. Русское образование в Украине в контексте международного опыта: Материалы Междунардной научно-практической конференции. 26 – 27 октября 1995. – К., 1995. – 243 с.

 77. Седов Е. Украина, Россия – пути в будущее. – Х.; СПб: Из-во Буковского, 1998. – 86 с.

 78. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания.// www: russia. org. ua.

 79. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику української держави у 90-х рр. ХХ ст.: - К.: Київська правда, 2001. – 782 с.

 80. Сотрудничество в научно-технической и технологической сфере // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – 2003. – Т. 1 – С. 82 - 84

 81. Ткаченко В. М. Україна і Росія: проблеми національного самовизначення. – К.; 1993 – 93 с.

 82. Толпыга А. Киев и Москва // Дружба нардов - 1998. - № 11. – С. 172 – 180.

 83. Тотальна українізація каналів // Голос України. - 2002. – 2 серпня. - С. 6

 84. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємне визначення еквівалентність документів про освіту і вчені ступені, 26 травня 2000 р.// www: russia. org. ua.

 85. Угода між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством РФ, 25 березня 1994р.// www: russia. org. ua.

 86. Угода між Міністерством освіти України та Міністерством загальної професійної освіти РФ про співробітництво у галузі освіти, 27 лютого 1998р.// www: russia. org. ua.

 87. Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про переміщення товарів в рамках співробітництва в освоєнні космічних просторів// www: russia. org. ua.

 88. Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі культури, науки і освіти / Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 2. Права охорони культурних цінностей / Відп. ред.: академії НАН України Ю.С.Шемшученко та доктор юрид. наук В. І. Акуленко. – К.: Юріком Інтер, 1997, - 864 с.

 89. Угода між Урядом Російської Федерації і Урядом України про співробітництво у сфері інформатизації, 28 травня 1997 / Міжнародне співробітництво України в сфері інформатизації і телекомунікації (В. Л. Банкет, С. О. Довгий, А. В. Кикич та ін.; за ред. С. О. Довгого). – К.: Укртелеком, 2001. – 448 с.

 90. Угода між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співробітництво у сфері інформації, 27 лютого 1998р.,(Москва) / Міжнародне співробітництво України в сфері інформатизації і телекомунікації (В. Л. Банкет, С. О. Довгий, А. В. Кикич та ін.; за ред. С. О. Довгого). – К.: Укртелеком, 2001. – 448 с.

 91. Угода про культурне співробітництво між Міністерством культури Російської Федерації та Міністерством культури України, 26 березня 1994р. // Пам'ятки України. – 1995. - № 1. – С. 95 – 96.

 92. Угода про науково-технічне співробітництво між НАУ та Урядом Москви, 22 червня 2000 р.// www: russia. org. ua.

 93. Угода про співробітництво між Державним комітетом України у справах національностей і міграцій та Міністерством РФ у справах націй і федеративних відносин, 24 жовтня 1997 р.// www. slavmir.ruweb/

 94. Угода про створення загального науково-технічного простору країн-учасниць СНД, листопад 1995 р. // Бюлетень международных договров. - 1995. -№ 9. - С. 23-25

 95. Указ о предоставлении за счет средств федерального бюджета кредитов на использование высоко эффективных научно-технических разработок

 96. Україна в ХХ ст. 1900 – 2000: Зб. докум. і матеріалів: навч. посібник для студентів іст. спец. вищих навч. закладів. - К.: Вища школа, 2000. - 352 с.

 97. Україна дипломатична: Наук. щорічник. Вип. 3 / Дип. Акад. при МЗСУ. – К., 2003. – 823 с.

 98. Україна: друга половина ХХ ст.: Нариси історії / П. П. Панченко, М. Р. Плющ, Л. А. Шевченко та ін. – К.: Либідь, 1997. – 352 с.

 99. Украина и Россия в новом геополитическом пространстве: Материалы "Круглого стола" – К.; Ассоциация "Україна", 1995. – 160 с.

 100. Украина и Россия: испытание дружбой / А. Деркач, А. Ерманаев. – М.; Универсум., 1997. – 234 с.

 101. Україна - Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин / За науковою ред. О. П. Лановенка. – К.: Стилос, 2001, - 476 с.

 102. Україна і світ: проблеми та перспективи міжнародних відносин / Ред.-упоряд. Н.Демчук. – К.: Молодіжна альтернатива, 2003. – 47 с.

 103. Україна і Росія: різні умови різні досягнення // Вісник Книжкової Палати. - 2000. - № 3.- С. 3-5.

 104. Україна на перехідному етапі: Політика. Економіка. Культура. / В.Андрущенко, В. Бондаренко, О. Василик та ін. – К.; ВЦ „Академія", 1997, - 280 с.

 105. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівники авторського колективу: А. І. Комарова, Ю. П. Богуцький, О. С.Тимошнко, М. І. Чембержі, В. І. Чернець. – К., 1999. – Т. 14. – 625 с.

 106. Укрїнська культура: історія і сучасність: навчальний посібник / За ред. Черепанової С. О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 107. Українська періодика: історія і сучасність. – Львів,Літера, 2002. – 740с.

 108. Україна, Росія, Білорусь: три проекти. – Львів, Світ, 2000. – 269 с.

 109. Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір: Наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони Укр. нац. ін-т укр.-рос. Відн. – К., 1998. – 155 с.

 110. Українсько-російські культурні зв'язки: історія і сучасність: Тези доповіді та повідомлення. Міжрегіональна науково-практична конференція, 4, 5 грудня 1997. – Дніпропетровськ. - 1997 - 61 с.

 111. Україна – Росія: різні умови – різні досягнення М. Сенченко // Вісн. Кн. Палати. – 2000. - №3. – С. 3 – 5.

 112. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ун-т пробл. міжнар. безпеки: за заг. ред. С. І. Пирожкова. – К.: НІТМБ, 2001. – 624 с.

 113. Україна у міжнародних відносинах (1917 – 2000 рр.): Договори, декларації, документи. Хрестоматія / А. І. Литвинчук та ін. (упоряд.); Рівненський держ. гум. ун-т. – Рівне: ПХФ "Волинські обереги", 2000. – 262 с.

 114. Україна: утвердження незалежної держави (1991 – 2004) / Н. П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С. В. Віднянський та ін. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001 – 703 с.

 115. Українізація чи продовження русифікації. Художньо – публіцистичний збірник / Упоряд. Ф. А. Сухоніс. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 223 с.

 116. Українська книгозбірня у Москві // Культура і життя, 1992. – 4 липня. - С. 2

 117. Формування та використання інформаційно–бібліотечних ресурсів у забезпеченні науки (на практ. Сибір. відділ. РАН) / Б. С. Єлепов // Наук. пр. нац. б-ки Укр. – 2000. – Вип. 5. – С. 426 – 435 с.

 118. Форум україністики // Голос України, 2002. – 30 серпня. - С. 6

 119. Фурман Д. Украина и мы // Дружба народов. – М., 1995. - № 3. – С. 32-36

 120. Шевченко Л. А. Духовна спадщина в контексті нац.-культ. розбудови в незалежній Україні / Л. А. Шевченко, М. М. Рогожа. – К., 1998. – 38 с.

 121. Шейко В. М. Історія української культури Х.: ХДАК, 2001. – 309 с.

 122. Шеремет Г. Москва побачить Україну на картинах сліпого художника // День. - 2001. - 4 серпня. - С. 2-3

 123. Шкандрій М. В обіймах імперії: Рос. і укр. література новітньої доби / П. Таращук (пер. з анг.) – К.:Факт, 2004. – 494 с.

 124. Шлепаков А. М. Рос.-укр. отношения: проблемы и перспективы: Материалы международной конференции "Круглый стол рос. и укр. ученых" 12 – 14 мая 1994г. - Одесса: Логос, 1994, - 58 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...