WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Українсько-російські культурні відносини у 1991–254рр. - Курсова робота

Українсько-російські культурні відносини у 1991–254рр. - Курсова робота

Сфера гуманітарних відносин в предметному плані дуже неоднорідна. Тому необхідний багатоаспектний підхід в розгляді українсько-російських відносин, який можливий лише при наявності єдиного парадимального критерію і осмислення і оцінки.

Продуктивний аналіз українсько-російських відносин базується на принципах заданих концептуальних параметрам аналізу. Лише прозорість єдиного цілісного підходу в аналізу українсько-російських відносин дозволить зробити прогнози в майбутнє українсько-російських відносин.

Методичний розділ

Тема: Українсько-російські культурні відносини (1991 – 2004 рр.)

(позакласний захід з історії України)

(11 клас дві години)

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про відносини незалежної України в області культури з державами СНД, зокрема з Росією; з'ясувати стан та значення українсько-російських культурних відносин на сучасному історичному етапі розвитку обох держав; виявити найбільш ажливі напрямки україно-російських відносин у галузі освіти, науки мистецтва та інформацийній сфері; визначити основні наслідки і перспективи взаємодії культурних аспектів українсько-російських відносин;

Закріпити уміння учнів аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал у поєднанні з самостійною дослідницькою роботою, аргументувати, висловлювати власні погляди на проблему; на основі різнохарактерного кола фактів, здійснити комплексну оцінку найважливіших складових українсько-російських відносин; робити доповіді та висновки з теми;

Формувати в учнів почуття патріотизму, поваги і любові до самобутньої української культури, її духовних цінностей;

Тип: узагальнення та систематизація знань.

Вид: наукова конференція.

Основні поняття: культура, народна освіта, науково-технічне та інноваційне співробітництво, МААН, НАУ, РАН, Культурний центр, ЗМІ, книговидавництво, інформаційно-бібліотечне співробітництво.

Основні вміння та навички:

 • аналізувати історичні явища та події, порівнювати та оцінювати їх значенння, робити висновки;

 • працювати з текстом підручника, намагатися аналізувати наукову літературу, пресу, документальні матеріали;

 • висловлювати власну думку брати участь в обговоренні історичних питань, усно рецензувати відповіді інших учнів;

 • самостійно готувати доповідь та виступати перед аудиторією.

Міжпредметні та міжкурсові зв'язки: курс "Людина і суспільство" (11 клас) – тема: "Людина в системі міжнародних соціально-політичних відносин" (Основні напрями і приорітети зовнішньої політики України); тема 30 "Проблеми культури в сучасному світі" (Світова культура ХХ ст.: досягнення і проблеми. Проблеми національно-культурного відродження в Україні).

Основні дати:

 • липень 1992 р. - Договір про співробітництво між Російською академією наук і Академією наук України;

 • вересень 1993 р. - утворення Міжнародної асоіації академії наук (МААН);

 • 31 травня 1997 р. - підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною;

 • 27 листопада 1998 р. - офіційне відкриття Культурного центру України у Москві;

 • 22 червня 2000р. - підписання у Москві Угоди про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук та Урядом Москви;

 • 2002 р. - Рік України в Російській Федерації;

 • 2003 р. - Рік Росії в Україні.

Персоналії: Б. Е. Патон, Ю. С. Осипов, В. Мельниченко.

Обладнання: політичні карти Україні та Російської Федерації, символи державності України та Росії, порівняльні таблиці, графіки.

Література:

Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 1999. - 561 с.

Бокань В. А., Польовий Л. П. Історія культури України: Навчальний посібник. - К.: МАЦП, 2001. - 256 с.

Диалог украинской и русской культуры в Украине: Материалы научно практической конференции 30 – 31 октября 1997 г. - К, 1998. - 213 с.

Лосєв І. Сучасні Взаємо (?) впливи російської і української культур // Українська культура. - 1999. - № 6. - С. 6-7.

Нариси з історії дпломатії України / [О. І. Галенко, Є. Є. Калинський, М. В. кірсенко та ін.; Під ред. В. А. Смолія; НАН України, Інститут історії України] – К.: Видавничий дім „Альтернативи", 2001. – 733 с.

Попович М. В. Нариси української популярної культури. - К.: УЦКД, 1998. - 760 с.

Україна – Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин / За наук. ред. О.П. Лановенка. - К.: Стилос, 2001. - 476 с.

Турченко Г. Ф. Новітня історія України: Підручник для 11 класу середніх загально-освітніх закладів. - К.: Генеза, 2001. - 342 с.

Підготовчий етап:

 • вчитель заздалегіть (за 2-3 тіжні) повідомляє учням тему уроку та вид заняття, день і час проведення конференції;

 • проводиться розподіл ролей доповідачив під керівництвом вчителя, враховуючи бажання, рівень підготовки та коло інтересів учнів;

 • обирається голова конференції (ведучий), якій розробляє регламент роботи учасників конференції (час виступу, відповідей на запитання), осноні її етапи (за допомогою вчителя);

 • вчитель організовує виставку літератури присвячену темі конференції, оформлює стенди с ілюстративним матеріалом;

 • проводить індивідуальні консультації відносно теми виступів учнів.

Структура проведення

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знаннь учнів

 • Українсько-російське співробітництво в області освіти

 • Наукове співробітництво

 • Діяльність Культурного центру в Москві

 • Стосунки України з Російською Федерацією в інформаційній сфері

ІІІ. Підсумки наукової конференції

Хід проведення

І. Організацвйний момент.

Вчитель вітається та нагадує правила проведення конференції, надає слово ведучому (може сам виступати в ролі ведучого)

ІІ. Актуалізація знаннь.

Вступне слово ведучого: Серед держав, що утворилися на території колишнього Радянського Союзу – Україна і Росія являють собою найбільші за кількістю населення, економічним і військовим потенціалом країни з проголошенням України і Росії як незалежних держав виникли принципово нові умови формування відносин між ними в области культури, а це звісно потребує великих практичних зусиль з боку обох країн, які повинні бути побудовані на глибокому переосмисленні історичного досвіду, об'єктивної оцінки історичним подіям, урахування інтересів обох народів.

Преорітетність україно-російського співробітництва обумовлена цілою низкою факторів культурно-історичного, соціо-культурного плану. взаємодія на рівні культурних пластів двох народів позначено прагненням сприяти дослідженню діалога на культурному рівні, розвитку співробітництва загальних інтересів в сфері культури, зокрема: освіти, науки, мистецтва та інформації.

Саме двосторонні культурні взаємостосунки, їх основні складові, ми сьогодні повинні більш детально розглянути та проаналізувати.

   • Українсько-російське співробітництво в області освіти.

Вистапають з доповідями "експерти в області освітнього співробітництва".

Експерт 1: "Одним із найцініших і конкурентно здатних ресурсів України і Росії є їхнє освічене населення, це стає особливо актуальним в нових умовах, коли розвинені країни переходять до "нової економіки" - економіки заснованої на знаннях.

Росія і Україна, будучи спадкоємцями радянської системи освіти, що по праву вважалася однією із кращих освіт, мають багато загальних рис і зв'язків. Але в сучасному світі для того, щоб не втратити колишніх переваг, необхідно постійно оновлювати, удосконалювати діючий механізм. Саме тому український і Російських уряди в якості одного з найважливіших преорітетів розвитку економіки є соціальної сфери висувають модернізацію діючих систем освіти.

Так в Росії в 2000р. була розроблена програма, що одержала умовну назву "Стратегія для Росії - освіта" , де було поставлене досить амбіційне завдання - довести рівень державного фінансування освіти найближчим часом до 4,5% ВВП і створити умови для додаткового прибутку позабюджетних коштів в освіті, які дали б ще 2-2,5% ВВП. Таким чином, сукупні витрати на освіту суспільства й родин повинні були досягти 6,5-7% ВВП.

На Україні розгортаються дуже близькі процеси. Держава також намагається підтримати прагнення молоді одержати якісну освіту і як пріоритетне завдання висуває розвиток пільгового освітнього кредитування студентів. У Росії пішли іншим шляхом. Була розроблена система державних іменних фінансових зобов'язань (ДІФЗ), експериментальне відпрацьовування якої здійснюється з 2002 р. (Виступаючи пропонує слухачам ознайомитися з системою ДІФЗ самостійно, за допомогою завчасно розданих ксерокопій).

На Україні уряд також планує ввести систему Єдиного екзамену після закінченні школи.

Разом з тим представляється, що до введення національного тестування (Єдиного іспиту) Україна підійде більше підготовленою змістовно, оскільки вона вже зараз перейшла на 12 -бальну систему шкільних оцінок. Це приводить до більше точного оцінювання освітніх результатів, досягнутих школярем, і сприяє підвищенню якості шкільного навчання. Даний момент дуже важливий при переході до незалежної системи оцінки якості шкільного навчання, яким є Єдиний іспит (загальнонаціональний тест). У Росії поки перехід на 10-бальну систему шкільної оцінки гальмує: шкільна "п'ятірка" зведена педагогічним співтовариством ледве не в ранг національної традиції.


 
 

Цікаве

Загрузка...