WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Українсько-російські культурні відносини у 1991–254рр. - Курсова робота

Українсько-російські культурні відносини у 1991–254рр. - Курсова робота

Реферативні ресурси користуються підвищеним попитом у міжнародному інформаційному співтоваристві, вони є інтеграційною основою інфосфери науки. У зв'язку з цим представники ВІНІТІ, ДПНТБ Росії та ІНІСН РАН виявили зацікавленість у отриманні тематичних фрагментів загальнодержавної БД "Україніка наукова". Натомість російські колеги пропонують надати свої ресурси, що становлять інтерес для України [64. С. 44].

Сьогодні можна відзначити, що регулярного характеру набув безвалютний обмін науковими журналами національних академій наук, що визначені на основі ознайомлення з планами видань всіх академічних установ.

Активізувався книгообмін НБУВ (як базової організації Ради директорів) з центральними науковими бібліотеками Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, БАН (Санкт-Петербург) та ДПНТБ Сибірського відділення Російської академії наук. Розпочато книгообмін з новими асоційованими членами МААН - науковими бібліотеками МДУ, Московського фізико-технічного університету, Білоруським фондом фундаментальних досліджень. НБУВ відправлено бібліотекам академій наук - партнерам з книгообміну в 2002 р. 3578 прим, наукових видань (493 монографії, 3085 періодичних видань), отримано 1217 прим. (837 монографій, 380 прим, журналів). Як завжди, цінні наукові видання надсилав Російський гуманітарний науковий фонд - 368 монографій [64. С. 45].

У зв'язку з Роком України в Російській Федерації і зважаючи на традиції наукового співробітництва наших країн Російська академія наук у 2002 р. передала в дар НАН України 3500 прим, книг і журналів - видань РАН, зокрема 150 назв (1900 номерів) періодичних видань. У формуванні книжкового дарунка НАН України для Російської академії наук, координатором якого стала НБУВ, активну участь взяли науково-дослідні інститути НАН України Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Львова, Миколаєва тощо. До складу дарунка ввійшли видання, серед яких монографії, збірники наукових праць, періодичні видання, що репрезентують сучасний рівень розвитку української науки, освіти, культури.

Бібліотеки академій наук Білорусі, України, Росії обмінюються списками іноземних наукових видань, замовлених за валюту чи одержаних шляхом міжнародного книгообміну, а також списками іноземної літератури, що надійшла в установи академій децентралізовано (обсяги її з року в рік зростають), оскільки ця інформація с основою для регіонального кооперування комплектування, організації доукомплектування копіями документів, служить довідковим апаратом для роботи міжбібліотечного абонемента.

Дієвою формою обміну інформацією визнано виїзні книжкові виставки, література для яких добирається з урахуванням побажань країни, що замовляє виставку і після експонування її закуповує. НБУВ організувала в найбільших бібліотеках усіх країн Балтії книжкові виставки до 10-річчя незалежності України. Виставки "Латвія - Україна: дружба крізь віки" та виставка кераміки народного майстра Антона Ушпеліса, організовані Латвійською академічною бібліотекою, "Відродження Литви. 1988-1998" (з фондів Національної бібліотеки Литви імені Мартінаса Мажвідаса), книжково-ілюстративна виставка "Незалежному Казахстану - 10" (за сприяння Посольства Республіки Казахстан в Україні) експонувалися в НБУВ.

Разом з тим, члени Ради директорів вважають: для того, щоб обмін друкованими виданнями, який сьогодні, в основному, здійснюється на засадах двосторонніх угод між бібліотеками, був взаємокорисним, він має здійснюватись на основі попереднього замовлення літератури за темами видавництв та академічних установ.

Для ретроспективного комплектування активніше мають використовуватися, на думку членів Ради, обмінні фонди бібліотек та броньовані фонди Академій.

З року в рік збагачується досвід академічних бібліотек з організації обміну інформаційними ресурсами по глобальних комп'ютерних мережах шляхом виставлення на веб-серверах бібліотек електронних каталогів, списків нових надходжень, бібліографічних, реферативних, фактографічних, повнотекстових баз даних власної генерації, а також баз даних світових інформаційних центрів, записаних на CD-ROM.

Інший напрям, який посилено розвиває Рада директорів НБ і НІЦ, - координація зусиль у професійній діяльності. Рада директорів забезпечує головні бібліотеки академій - членів МААН зведеним планом наукових конференцій "і семінарів, що проводяться в бібліотеках протягом року, інформацією про тематику дисертаційних досліджень та науково-дослідних робіт. Незважаючи на економічні труднощі, які ускладнили здійснення професійних контактів, провідні спеціалісти центральних бібліотек - членів МААН беруть участь у спільних конференціях, семінарах, "круглих столах". Так, бібліотеки Білорусі, країн Балтії беруть участь у семінарах з проблем автоматизації, що їх проводять БПН та БАН Російської Академії наук. Дослідники з Москви, Мінська, Санкт-Петербурга, Брянська виступали з науковими доповідями з проблем розкриття і збереження історико-культурних фондів академічних установ, наукового опису рукописів, каталогізації пам'яток книгодрукування на міжнародній науковій конференції "Львівському апостолу - 425", яка відбулась у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Щорічно члени Ради директорів зустрічаються тут на міжнародних наукових конференціях, що їх організовує НБУВ [64. С. 46].

На веб-серверах головних бібліотек академій-членів МААН вміщується інформація про значні події в житті бібліотек, масштабні заходи з актуальної тематики, діяльність бібліотечних асоціацій, електронні версії наукової та інформаційно-бібліографічної продукції установ тощо. Найважливіші з цих матеріалів, передовий досвід академічних бібліотек та інформаційних центрів висвітлюються на спеціальній сторінці веб-сайту НБУВ. Зокрема, члени Ради високо оцінили матеріали ДПНТБ Сибірського відділення РАН про організацію регіональних зон інформації та електронних проблемно-орієнтованих бібліотек, а також навчальних тематичних планів і програм курсів підвищення кваліфікації, розроблених створеним при цій бібліотеці Центром безперервної освіти. Актуальними визнано також матеріали про досвід корпоративної роботи бібліотек Білорусі під егідою Білоруської бібліотечної асоціації.

Бібліотеки України, Білорусі, Росії обмінюються по електронній пошті підготовленими ними інструктивними та методичними матеріалами, оперативно висловлюють зауваження та пропозиції, проводять телеконференції з дискусійних фахових проблем.

У гой же час неефективно використовуються такі реальні можливості взаємодії, як співробітництво у створенні національних бібліографій, обмін розробленими методиками досліджень з актуальних для бібліотек питань, звітами про завершені дослідження, програмами і навчальними планами підвищення кваліфікації, розробленими для системи перепідготовки бібліотекарів курсами лекцій, тренінгами, методичними посібниками.

За роки роботи Ради сформувалась практика обміну публікаціями у фахових журналах, наукових збірниках. Спеціалісти з Білорусі, Латвії, Казахстану, Росії оприлюднюють фундаментальні та прикладні дослідження на сторінках науково-теоретичного і практичного журналу "Бібліотечний вісник", а фахівці НБУВ і Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника надсилають свої матеріали па замовлення фахових видань близького зарубіжжя [64. С. 46].

Оскільки погреба у професійному спілкуванні гостро відчувається спеціалістами всіх академічних бібліотек, Рада директорів прийняла рішення про видання збірника, на сторінках якого знайшли б відображення пошуки нових шляхів розвитку наукової бібліотек й, визначення її місця в соціальній структурі сучасного суспільства, підходи до управління розвитком бібліотек, формування їхніх фондів, впровадження сучасних інформаційних технологій, зусилля з оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування вчених і спеціалістів, трансформації ролі бібліотекаря в новому інформаційному середовищі. Конкретні рішення фахівців з багатьох названих проблем, спроби теоретичного осмислення практичної бібліотечної діяльності, результати наукових досліджень, що проводяться бібліотеками, представлені в першому випуску науково-практичного і теоретичного збірника "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционировання, тенденции развития" (Київ, 2000) [5, 72]. Збірник підготовлений міжнародною редакційною колегією, до якої увійшли директори і провідні спеціалісти академічних бібліотек, виданий Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського.

Таким чином проаналізувавши стан інформаційно-бібліотечного співробітництва України і РФ можна дійти висновків, що це співробітництво проходить на належному рівні. Механізм цього співробітництва складають: існування та діяльність Бібліотеки російської і української літератури, яка є прямим сполученням двостороннього бібліотечного спілкування та Рада директорів бібліотек та науково-інформаційних центрів, яка основні свої зусилля спрямовує на розширення інформаційного обміну між науковими бібліотеками та інформаційними центрами академій - членів МААН з метою інтеграції наявних інформаційних ресурсів, сприяють створенню єдиного інформаційного простору науки - одного з пріоритетних напрямів інформатизації суспільства.


 
 

Цікаве

Загрузка...