WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни - Курсова робота

Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни - Курсова робота

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

 1. Бабусенко Н. Явка с повинной: "Я был офицером гестапо": (воспоминания советского разведчика). – Б. изд., б. г.

 2. Байбак П.Т. Смолоскип ОУН на Слобожанщині // На зов Києва. – Торонто – Нью-Йорк, 1985.

 3. Бондарєв Є.О., Романов С.Г. Боротьба з німецько-нацистською окупацією України в період Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) // Вісн. Харк. ун-ту. 1996. – № 387: Історія України. – Вип. 1.

 4. Бутенко В.І., Зіновкін В.Я., Пальчик В.Г., Касьянова О.О.Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни. – Х.: РВП "Оригінал", 1992.

 5. Великая Отечественная война 1941 – 1945: Энциклопедия. – М., 1985.

 6. В тылу врага: Листовки парт. орг. и партизан периода Великой Отечеств. войны. 1941 – 1945. – М.: Политиздат, 1962.

 7. Гарус Э. "Мы по-прежнему рядом": [Из истории подпол. движения в Харькове 1941 – 1943 гг.] // Панорама. – 1998. – 10 окт.

 8. Грицак Я. Між двома тоталітаризмами // Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 2000.

 9. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

 10. Демихівська Д. Бійці без шинелей // Прапор. – 1963. – № 8.

 11. Дзвони пам'яті: Кн. про трагедію міст і сіл Полтавщини, Харківщини, Ворошиловградщини та Донеччини, сплюндрованих фашистами у роки війни / Редкол.: Ю. Збанацький (гол.) та ін. – К.: Рад. письменник, 1988.

 12. Діяльність органів самоврядування і громадських організацій у Харківській області в 1941 – 1943 рр. // Український засів. – 1993. – Ч. 5(9).

 13. Дмитрук К. Безбатченки. – К., 1980.

 14. Донской Я., Шаповал А. Бойцы в белых халатах. – Х.: Прапор, 1966.

 15. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945: В 6 т. – М.: Воениздат, 1961

 16. История второй мировой войны 1939 – 1945: В 12-ти т. – М.: Воениздат, 1976.

 17. Історія міст і сил Української РСР: Харківська область. – К., 1966.

 18. Карпов П.К., Степовий В.О. У кублі зрадників. – Х.: Прапор, 1977.

 19. Книга Пам'яті – вірні сини Вітчизни. – Близнюки, 1997.

 20. Книга пам'яті України: Харківська область. – Х., 1994.

 21. Коваль М.В. Український народ у Великій Вітчизняній війні (1941 – 1945 рр.) // Український історичний журнал. – 1990. - № 3.

 22. Коваль М.В. Український народ у другій світовій війні (1939 – 1945 рр.). Сучасна концепція // Друга Міжнародний конгрес україністів. Львів 22 – 28 серпня 1993. Доп. і повід. У 2 ч. Ч. ІІ. – Львів, 1994.

 23. Коваль М.В. Друга світова війна та сьогодення // Український історичний журнал. – 1995. - № 3.

 24. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.). – К., 1999.

 25. Ковач А. Українська визвольна боротьба і "власовщина". – Німеччина, 1958.

 26. Козлітін В.Д. Друга світова війна. – Х., 2001.

 27. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

 28. Косик В. Україна в другій світовій війні: Зб. док. і мат. – Київ; Париж; Нью-Йорк, Торонто, 1998.

 29. Костюк О. У Харкові в час війни // На зов Києва. – Торонто; Нью-Йорк, 1985.

 30. Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни. – К., 1974.

 31. Лисяк-Рудницький І. Український визвольний рух під час другої світової війни // Історичні есе: у 2-х т. Т. 2. – К., 1994.

 32. Мальчевський І. Українська преса під німецькою окупацією // На зов Києва. – Торонто; Нью-Йорк, 1985.

 33. Мещанинов А.И. Долг врача // В боях за Харьковщину. – Х., 1963.

 34. Милюха В., Мысниченко В., Донской Я. Племя отважных: Очерки о работе подпол. комс. орг. Харьковщины. - Х.: Кн. изд-во, 1962.

 35. Милюха В., Мысниченко В., Шаповал А. Шаги в бессмертие. – Х.: Прапор, 1964.

 36. Мірошников І.Я. Нескорені харків'яни. – К.: Політвидав України, 1969.

 37. Мусієнко О. Україна в завойовницьких планах гітлеризму // Літературна України. – 1991. – 27 червня.

 38. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991.

 39. Нагай О. Київ у час другої світової війни (1941 – 1944 рр.) // На зов Києва. – Торонто; Нью-Йорк, 1985.

 40. Нариси з історії Харківської обласної партійної організації. – Х., 1970.

 41. Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине. 1941 – 1944 гг. – К., 1985.

 42. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. – К., 1963.

 43. Об организации борьбы в тылу немецких войск: Постановление ЦК ВКП(б). 18 июля 1941 года // Известия ЦК КПСС. – 1990 - № 7.

 44. Партийная организация Харьковщины в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) / Под ред. Ю. Склярова. – Х.: Прапор, 1968.

 45. Пламенные строки: Сб. док. и материалов / Под ред. Г.М. Скляднева. – Х.: Прапор, 1975.

 46. Плем'я комсомольське. – Х., 1969.

 47. Подвиги во имя Отчизны. – Х., 1985.

 48. Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни. – На чужині, 1951.

 49. Полум'яні рядки: зб. док. і мат. – Х., 1975.

 50. Пономаренко П.К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков. 1941 – 1944. – М., 196.

 51. Радченко Л.А., Семененко В.И. Войны забытое похмелье...: Очерки истории Великой Отечественной войны. – Х., 1997.

 52. Рідний край / За ред. І.Ф. Прокопенка. – Х., 1993.

 53. Розгін Є. Марія Недужа // На зов Києва. – Торонто – Нью-Йорк, 1985.

 54. Седов Н.А. Под страхом смертной казни // В боях за Харьковщину. – Х., 1963.

 55. Семененко В. Більшовицький партизанський рух на Харківщині (1941 – 1943 рр.) // Зб. Харк. іст.-філол. т-ва. Нов. сер. – Х., 1995. – Т. 4.

 56. Семененко О. Харків, Харків... - Харків – Нью-Йорк, 1992.

 57. Семиряга М.И. Коллаборационизм: Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. – М., 2000.

 58. Скоробогатов А.В. Харківське самоврядування в 1941 – 1943 рр. // Березіль. 1996. – № 7– 10.

 59. Скоробогатов А.В. Харківська Просвіта у воєнні роки (1941 - 1943) // Современное общество. 1995. № 1 – 2.

 60. Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943рр.). – Харків: Прапор, 2004.

 61. "Совершенно секретно! Только для командования!": Стратегия фашистской Германии в войне против СССР: док. и мат. / Сост. В.И. Дашичев. – М., 1967.

 62. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945: Док. и материалы: в 3-х т. – К.: Наук. думка, 1980.

 63. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. – М.: Наука, 1978.

 64. СССР в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: (Крат. хроника). – М.: Воениздат, 1964.

 65. Старинов И.Г. Операція пройшла успішно // У боях за Харківщину: спогади учасників Великої Вітчизняної війни. – Х., 1968.

 66. Стратієнко А. Спогади про час німецької окупації Харкова // Березіль. 1998. № 5 – 6.

 67. Супруненко Н.И. Украина в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941 - 1945). – К.: Госполитиздат УССР, 1956.

 68. Тронько П. Бессмертие подвига. – К.: Молодь, 1985.

 69. Трубайчук А. Друга світова війна: коротка історія. – К., 1995.

 70. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – 1943 гг.: Сб. док. и мат. / Под ред. А.В. Тесленко. – Х.: Прапор, 1965.

 71. Чайковський А.С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1041 – 1944 рр. мовою документів, очима історика). – К., 1994.


 
 

Цікаве

Загрузка...