WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Право Росії доби абсолютизму - Курсова робота

Право Росії доби абсолютизму - Курсова робота

У цих війнах російська армія взяла рішучі і блискучі перемоги, і Катерина стала мріяти про завоювання всіх турецьких володінь на Балканах. На їх місці була б відновлена Візантійська імперія під верховенством російського монарха. Ця мрія, "в дійстві нездійсненна, а в теорії пестлива", довго займала розум Катерини. Вона побажала назвати свого другого внука Костянтином, одним з улюблених імен візантійських імператорів.

Відомі її стосунки з французькими просвітителями - Вольтером, Дідро, Д'Аламбером і ін. Використовуючи їх славу і міжнародний авторитет, Катерина добивалася репутації освіченої і гуманної правительки, однодумниці знаменитих філософів. Листування з ними створило імператриці славу просвітителя неосвіченого російського народу. Проте вся її діяльність була направлена головним чином на зміцнення самодержавства, яке вона вважала необхідною формою влади в настільки обширній країні, як Росія.

Але все таки просвітницькі ідеї викликали у імператриці бажання зайнятися найнеобхіднішим для пристрою нової Росії - проблемою законодавства. Після Соборного Укладення 1649 р., імперія не мала зведення законів, що відповідало політичним умовам XVIII ст. Катерина два роки писала "Наказ" Комісії для складання проекту нового Укладення. 22 глави документа є запозиченнями або переказом основних ідей з праць енциклопедистів про монархічну владу, роль законів, про злочини і покарання, економіку, виховання, спадкове право, суд. З позицій просвітницького абсолютизму розглянуті нею проблеми злочину і покарання; виступивши услід за Єлизаветою Петрівною проти тортур і страти, Катерина по суті поклала ганебному "слову і справі".

Комісія не змогла вирішити завдання, що стояло перед нею: нового державного законодавства країна так і не отримала. 19-річний студент Лев Толстой, вивчаючи "Наказ", зробив суворий вивід: "Наказ этот принёс больше славы Екатерине, чем пользу России". І, проте, наслідком роботи імператриці над цим документом стали губернська реформа 1775 р., даровані грамоти дворянству і містам Російської імперії 1785 р. У 70-і рр. певні пільги і привілеї отримали купецтво і підприємці. У дусі "просвітницького абсолютизму" вирішувалися проблеми культурного розвитку країни. Реформа освіти, дозвіл на видання журналів, створення мережі учбово-виховних установ для дворян, міщан, купецьких дітей, сиріт і бідних, початок жіночої освіти, підставу Вольного економічного суспільства (1765 р.) влили свіжий струмінь суспільне життя. Проте Французька революція, а також діяльність російських просвітителів і масонів налякали уряд. В кінці 80-х - початку 90-х рр. з політикою "просвітницького абсолютизму" було покінчено.

2. Джерела права в Російській імперії

В період абсолютизму основним джерелом права були укази та постанови написані по розсуду та волі імператорів. А за дотриманням цих указів і постанов слідкували державні та місцеві управління. Вони доносили до населення "волю імператора", а також карали тих хто відмовлявся її виконувати, тобто виступали в ролі суду.

Величезну роль в реформуванні державної і місцевої влади і управління зіграли Петро I і Катерина II.

Державна служба в Росії сформувалася в результаті реформ Петра I.

Зі всіх перетворень Петра I центральне місце займає реформа державного управління, реорганізація всіх його ланок. Це і зрозуміло, оскільки старий наказовою апарат, успадкований Петром, був не в змозі впорається із завданнями управління, що ускладнилися. Тому стали створюватися нові накази і канцелярії.

Петро докладав величезні зусилля до налагодження ефективної роботи створених ним установ і велику увагу приділяв розробці багаточисельних регламентаційних документів, які повинні були забезпечити ефективність роботи апарату.

Таким чином, нова система центральних установ балу створена разом з системою найвищих органів влади і місцевого управління. Особливо важливою була реформа Сенату, що зайняв ключове положення в державній системі Петра I. На Сенат покладалися судові, адміністративні і законодорадчі функції. Неофіційним главою Сенату, що складається з перших сановників, був генерал-прокурор, наділений особливими повноваженнями і підлеглий лише монархові. Створення посади генерал-прокурора поклали підстава цілому інституту прокуратури.

Зміни в економічному житті Росії за часів Петра, і перш за все розвиток ринкових зв'язків як усередині країни, так і із зарубіжними державами, відбилися на правовому регулюванні майнових стосунків. Тому і в цивільному праві разом з чисто феодальними правовими інститутами почали з'являтися норми, характерні для капіталістичного господарства. Найбільш консервативним залишалося речове право, зобов'язальне право стало пристосовуватися до потреб ринку. Усередині цивільного права зароджується нова галузь - торгівельне право. Норми його створювалися в процесі торгового обігу, і часто в основі їх лежав звичай. Протегуючи торгівлі, держава брала під свій захист торгівельні звичаї, складався так званий звичай торгового обігу, яким регулювався широкий круг стосунків в торгівлі. Таким чином, джерелами цивільного права були і нормативно-правові акти, і норми звичайного права.

Ніяк не відповідали новим умовам і завданням наказова система, що склалася при Боярській думі. Виниклі в різний час накази сильно розрізнялися по своєму характеру і функціям. Розпорядження і укази наказів частенько перечили один одному, створюючи неймовірну плутанину і надовго затримуючи вирішення невідкладних питань.

Замість застарілій системі наказів в 1717-1718 рр. було створено 12 колегій.

Створення системи колегій завершило процес централізації і бюрократизації державного апарату. Чіткий розподіл відомчих функцій, розмежування сфер державного управління і компетенції, єдині норми діяльності, зосередження управління фінансами в єдиній установі - все це істотно відрізняло новий апарат від наказової системи.

До вироблення регламентів були притягнені іноземні правознавці, був врахований досвід державних установ Швеції і Данії.

Також важливою реформою в системі кримінального права Росії було прийняття "Артикулів військових".

3. Право за "Артикулами військовими"

У 17-18 століттях, суди, при розборі кримінальних справ керувалися Соборним укладенням 1649г. новими статтями про розбійних, статейных справах і вбивствах 1669 р. і подальшим законодавством. Нова систематизація кримінально-правових норм була вироблена Петром I при створенні Артикулу військового в 1716 р.

Кодекс складався з 24 глав, розділених на 209 артикулів (статей), і був включений як частина друга у Військовий статут. Артикули містили основні принципи кримінальної відповідальності, поняття злочину, цілі покарання, положення про необхідну оборону, і крайню необхідності, перелік пом'якшувальних і обтяжливих обставин.

За злочини, як наприклад, зрада, ухилення від військової служби, невиконання наказу і ін., передбачалися жорстокі покарання - биття батогом, шпіцрутенами, заслання на каторгу або страта. Артикул включав текст військової присяги, в якій упор зроблений на усвідомлення важливості виконання військового боргу, збереження вірності прапора, дотримання твердої військової дисципліни.

Необхідність розробки Артикулу військового була пов'язана з формуванням постійної, регулярної армії в Росії.

Запозичення від чужоземців у військовому пристрої було загальним явищем в Європі при установі постійних армій. У 16-17вв. зразком для військових артикулів Петру служили шведські військові артикули статуту Адольфа (1621-1632) в оновленій їх редакції 1683 р. Текст шведського джерела доповнений і розвинений. Система покарань була прийнята з данського військово-судового статуту 1683 р.

Вже з самого початку документа звертає на себе увагу та обставина, що положення Військового артикулу 1716 р. звернені до всіх військовослужбовців, не дивлячись ні на чини, ні на звання: "Повелеваем всем обще нашим генералом, штаб, обор и унтер-офицерам и солдатам, как подданным, так и чужестранным, в службе нашей пребывающим, покорным и послушным быть по своей должности, и все пункты сего артикула право исполнять, и всякому особо высокого и низкого чина без всякаго изъятия нам, яко государю своему, присягу чинить...".


 
 

Цікаве

Загрузка...