WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях - Курсова робота

Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях - Курсова робота

У XIV — першій половині XVI ст. в умовах подальшого розвитку феодального способу виробництва йшов інтенсивний процес відділення ремесла і торгівлі від сільського господарства. Це супроводжувалося зростанням міст і селищ міського типа, які в Білорусії називалися — містечками. У джерелах XIV — першої половини XVI ст. згадується приблизно про 350 поселень міського типа на території сучасної Білорусії. Більшість з них складала містечка. Вони ділилися на 3 групи: королівські (Ськідель, Озери), приватновласницькі світські (Зельва, Сморгонь) і церковні (Жіровічи, Ігумен) та інші.

У багатьох білоруських містах, окрім ремесла і торгівлі, мали місце і інші сторони економічної діяльності. Вітебськ і Полоцьк були портовими містами. Крупні і деякі середні міста і містечка були центрами ярмаркової торгівлі.

Найважливішим показником ступеня розвитку ремесел в містах була кількість ремісників і ремісничих спеціальностей. У кожного міста були свої певні ремесла. Проте це не було свідоцтвом виникнення територіального розподілу праці, тому що ремісники в основному працюючи на замовлення або були пов'язані тільки з потребами свого міста.

Щоб закріпити свої права і забезпечити монополію на ринку ремісники прагнули до об'єднання, створення своїх корпорацій. Ними стали цехи. У білоруських містах вони були 3-х типів: спеціалізовані (входили ремісники однієї професії), об'єднані (2-х і ближчих професій) і збірні (різних професій). Ремісники що об'єдналися, поділялися на майстрів, підмайстрів і учнів. Повноправними членами цехів були тільки майстри. Тільки з їх числа вибиралися керівники цехів ("старости", "цехмистры"). Учні і підмайстри повинні були підкорятися майстру. Діяльність цеху і кожного його члена регламентувалася статутом.

Зростання ремесел сприяло розвитку торгової діяльності. У крупних містах торги проходили двічі, в невеликих —раз на тиждень. Порядок торгівлі регламентувався радою або власником міста — феодалом. За продаж товару на ринку стягувався побор. Торгові зв'язки, що існують у той час, зв'язували не тільки місто з селами і містечками, але і крупні міста між собою. Тісний зв'язок закордонної і внутрішньої торгівлі примушував купців шукати способи і засоби закріплення : за собою монопольного положення на місцевому ринку. Для цього купці, як і ремісники, створювали свої корпорації. Цехи їх існували в Могильові Мінську, Пінську, Слуцькі та інших містах вони називалися братствами. Постійна загроза бути пограбованими по дорозі примушувала купців створювати каси взаємодопомоги.

Одночасно з розвитком ремесел і торгівлі в містах Білорусії розвивалися кредитна справа і лихварство.

Торгові зв'язки міст Білорусії з містами сусідніх країн, а також усередині країни з'явилися причиною створення розвітленної мережі торгових доріг ("шляхів"). У першій половині XVI в. джерела називають тут більше 20 крупних "шляхів" і "гостинців".

При всьому різновиді внутрішніх і зовнішніх торгових шляхів в Білорусії в XIV — першій половині XVI ст. ще не склався єдиний внутрішній ринок. Для цього не було ні економічних, ні соціально-політичних умов. Головне, не було економічної спеціалізації районів, що ослабляло економічні зв'язки між окремими територіями. Існувало також багато інших причин, які негативно впливали на розвиток торгівлі (свавілля магнатів і шляхти, розбій, грабіж і т.д.). Великим вантажем на купецтво лягали грошові мита і натуральні збори — "мита".

Концентрація в містах жвавої ремісничої і торгової діяльності сприяла зростанню міського населення. У середині XVI в. воно вже складало 1 – 3% від чисельності населення країни. Джерела формування міського населення були різні: за рахунок кріпосних селян, вільних поселян, переселення у міста феодалами своїх селян і т.д. Не останню роль грало натуральне зростання населення. 80% городян складали білоруси.

Окрім господарсько-економічної, міста Білорусі виповняли також адміністративну функцію, були центрами воєводств, староств, повітів. У них діяли як постійні, так і періодично створювані різні органи державної влади (вальні сейми, наради Головного Литовського Трибуналу і ін.). Міста і містечка виникали як на державних, так і на приватновласницьких землях. З початку XVI ст. у багатьох містах Білорусії почали виділятися відособлені адміністративні квартали, які знаходилися під владою приватних осіб або церкви, на їх жителів не розповсюджувалася судова і адміністративна влада самого міста. Такі квартали називались "юридиками". Із зміцненням економічної ролі міст, їх суспільного значення росло прагнення міського стану розширити свої права і привілеї, які оберігали б його від самовластя феодалів. Верховна влада підтримувала міста. На цій основі склався своєрідний союз міст з верховною владою, який виразився в значному розширенні права міст на самоврядування. В кінці XIV ст. у ВКЛ почало розповсюджуватися самоврядування міст на основі так званого "магдебурзького права". Під цим терміном розуміємо сукупність правових норм властивих феодальним містам Східної Німеччини, перенесених потім до Угорщини, Польщі і інших країн. Необхідно відзначити, що на території Білорусії "магдебурзьке право" зазнало значні зміни. До середини XVII в. це право отримали більшість крупних міст Білорусії.

Керівництво містом на основі "магдебурзького права" здійснював міський магістрат, який складався з ради і лави. Магістрат очолював війт. Всі міста Білорусії мали своє ополчення. Воно складалося з полків, полиці ділилися на сотні, сотні — на десятки. У складі ополчення були і загони кавалерії. Окрім міського ополчення, були і загони так званих "міських вибранців". Вони набиралися з міщан, які несли постійну військову службу, але не кидали займатися ремеслом і торгівлею. Сила і потужність міста базувалися не тільки на його зміцненнях. Не менше значення мало забезпечення городян на випадок облоги провіантом і водою. У повній відповідності з нормами "магдебурзького права" здійснювалася протипожежна безпека, в місті постійно чергувала пожежна охорона.

У зв'язку з війнами вживалися також заходи по боротьбі з епідеміями. Перетворившись на серйозну економічну силу, городяни залишалися приниженим і обтяженим численними податками станом.

Етнічна і політична карта Білорусії в XI – XII столітті.

Література

1. Древнерусские княжеские уставы ХІ – ХV вв. Изд. подготовил Я.Н. Щопов. – М., 1976.

2. Древнерусские княжества Х – ХІІІ вв. – М., 1975.

3. Киев и западные земли Руси в ІХ – ХІІІ вв. – Минск: Наука и техника, 1982.

4. Белорусы. (Кол. авт.); отв. ред.: В.К. Бондарчик, Р.А. Григорьева, М. Ф. Пилипенко. – М.: Наука, 1998.

5. История Белорусской ССР. Т. 1 / Под. ред. В. Перцева. – Минск, 1955.

6. Ковкель И.И., Ярмусик Э.С. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. – Минск, 1998.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...