WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Перші українські академії: Острозька та Києво-Могилянська - Реферат

Перші українські академії: Острозька та Києво-Могилянська - Реферат

Москві.
Статус Києво-Могилянської колегії.
Києво-Могилянська колегія, не маючи статусу академії, була в XVII ст. першим українським вищим навчальним закладом європейського рівня. Автор "Опису України" Боплан називає Києво-Могилянську колегію університетом чи академією вже незадовго після її заснування. Києво-Могилянська колегія була своєрідним поєднанням вітчизняних освітніх традицій (братські школи, ОстрозькаАкадемія та ін.) та запозичень з Європи (програми, структура). Особливостями Києво-Могилянської колегії були: відсутність поділу на факультети, непостійність курсів наук, неприсвоєння учням вчених ступенів ін. Польський уряд ніколи (до Хмельниччини) не дав би Києво-Могилянської колегії статусу академії, лише Гадяцький трактат 1658 р. зафіксував згоду польської сторони мати Академію в Києві; частіше уряд і урядовці робили спроби припинити діяльність Києво-Могилянської колегії. В 1693 р. ректор Києво-Могилянської колегії І.Кроковський при підтримці Київського митрополита В.Ясинського і гетьмана І.Мазепи звернувся до російського уряду з клопотанням про надання статусу академії. Результатом була царська грамота від 1694 р. з підтвердженням всіх прав, визнанням існу-ючої структури та обсягу навчальних курсів та вперше офіційним дозволом читати курс богослів'я, мати власний суд, не підлягати місцевій владі. Ос-таннє викликало спротив Київських влад і права Києво-Могилянської колегії були обмежені. Та незабаром, 26 вересня 1701 р,, грамотою царя статус вищого навчального закладу (академії) було підтверджено. Закрито Києво-Могилянську академію було у 1817 р.
Організація навчання.
До 80-х рр. XVII ст. термін навчання тривав 8 р. (пізніше -12 р.). Він поділявся на 8 класів-циклів (на час створення - 7) - 4 граматичних (як стверджує А.Жуковський, підготовчий і три граматичних), поетики, риторики, філософії, богослов'я. До граматичних класів (молодші) належали: фара (чи аналогія) - підготовчий; інфіма, граматика, синтаксима (в них вивчали мови, арифметику, геометрію, нотний спів, катехізис). "Євхаристеріон" говорить про викладання в лаврській школі І І.Могили семи вільних наук, а такожбогослів'я. Велика увага в Києво-Могілянській академії приділялась вивченню мов, особливо латинській. Для цього штучно створювалось латинське мовне середовище як на навчанні, так і в бурсі (специфічною формою був так званий калькулює (довгий) - футляр з аркушем, на якому записувалось ім'я студента, котрий у розмові з товаришами припустився 3-х помилок; калькулює намагались збутись, передати іншому).
У класі поетики (навчання тривало 1 рік) вивчали мистецтво складати вірші, види і жанри (біля 30) поетичних творів. Багато випускників та викладачів Києво-Могилянської академії стали відомими поетами та драматургами: Д.Туптало. С.Полоцький, Ф.Прокопович, Л.Баранович та ін..
Києво-Могилянська академія і розвиток освіти.
Є.Славинецький заснував першу в Росії (Москва) греко-латинську школу і був її ректором; С.Полоцький (1664) у Москві заснував школу - попередницю Слов'яно-греко-латинської академії (реорганізацію академії пізніше здійснив С.Яворський). Випускники Києво-Могилянської академії були засновниками шкіл в Могилеві, Холмогорах, Ростові Великому, То-больську, Смоленську, Архангельську. Іркутську, Твері, Білгороді, Суздалі, Петербурзі (вт.ч. Ф.Прокопович власним коштом). Слов'яно-греко-латинську колегію в Ясах (1642) заснував С.Почаський. Школу в Карловицях (Сербія) реорганізував М.Козачинський (створив у Сербії перший драматичний твір церковно-слов'янською мовою).
Острозька та Києво-Могилянська академії сьогодні.
19 вересня 1991 р. розпорядженням Голови Верховної Ради України було відроджено Києво-Могилянську академію на її історичній території як незалежного вищого навчального закладу - Університету "Києво-Могилянська академія", а 24 серпня 1992 р. відбулось його офіційне відкриття і посвята в студенти перших вступників.
19 травня 1994 р. указом Президента України Києво-Могилянській академії було надано статус Національного університету.
12 квітня 1994 р. президент України Л.Кравчук з метою відродження національних освітніх традицій та з врахуванням ролі, що її відіграла Острозька академія в минулому України, підписав указ про створення Острозького колегіуму. Другий президент України Л.Кучма, 5 червня 1996 р. підписав указ про іменування Острозького колегіуму з метою відновлення історичної назви Острозькою Академією. Академії указом Президента було надано статус університету (22.01.2000), а згодом (30.10.2001)- національного університету.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Алексієвець Л.М. Києво-Могилянська академія в суспільному житті України і зарубіжних країн. -Тернопіль, 1999.
2. Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским (вторая половина XVI -первая половина XVII в./.-К.: Наук.думка, 1987.
3. Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. - К.: Мистецтво, 1997.
4. Жуковський А. Петро Могила - засновник Колегії-Академії і реформатор освіти // Український історик. -1997. - № 1 -4 (132-13 5).- С.61 -69.
5. Ісаєвич І.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. - Львів; Вища школа, 1975.
6. Исаевич Я.Д. Преемники первопечатника. - М.: Книга, 1981.
7. Исаевич Я.Д. Острожская типография и ее роль в межславянских культурных связях (послефедоровский период)//Федоровские чтения 1978 г. - М.: Наука,! 981 .-С34-46.
8. Ковальський М.П. Джерела про початковий етап друкарства на україні (діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-80-их рр. ХУТ ст.). - Дніпропетровськ: ДДУ, 1972.
9. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори.-К.: Абрис, 1994.
10. Мицько 1.3. Острозька слов'яно-гремо-латинська академія (1576-1636). -К.: Наук, думка, 1990.
11. Мицько 1.3. Матеріали до історії Острозькоїакадемії(1576-1636): Бібліографічний довідник. - К., 1990.
12. Мыцко И.З. Дерманский культурно-просветительный центр и его участие в идеологической борьбе на Украине (70-е годы XVI - 30-е годы XVII в.) / /Федоровскиечтения 1978 г.: Наука, 1981.-С.47-56.
13. Немировский Е.Л. Иван Федоров. - М.: Наука, 1985,
14. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. - К.: Укр.центр духовн. культури, 1997.
15. Острозька давнина: Дослідження і матеріали. -Львів, 1995.- Т.І.
16. Острозькі просвітникиXVI- XX ст.-Острог, 2000.
17. П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч. - Київ, 1997.
18. Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів. - Київ, 1988.
19. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні, -К: Либідь, 1995.-Кн. 2.
20. Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия. -К.: Вища школа, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...