WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Історія с. Мангуш (Донецької обл.) в контексті регіональних досліджень: джерелознавчий аспект - Реферат

Історія с. Мангуш (Донецької обл.) в контексті регіональних досліджень: джерелознавчий аспект - Реферат

відомостей про національність з відомостями про рідну мову надає інформацію про взаємні впливи національностей, асиміляційні процеси. Перепис 1926р. подає також відомості і про те, в якій мові або мовах письменна людність. Вимоги до визначення письменності ставилися мінімальні. Інструкція до перепису вказує: "За тих, щовміють читати, вважати навіть тих, що розбирають друковані слова, хоч би й по складах; за тих, що вміють писати - тих, що можуть підписати своєпризвище". У результаті перепису були отримані невтішні дані: греки, 90% яких мешкало у селах, майже зовсім не знають своєї письменності. Основна мета цього розділу програми перепису полягала в тому, щоб з'ясувати письменність у мові своєї національності і тим самим з'ясувати ступінь та перспективи розвитку окремих національних культур. А це мало особливу актуальність у контексті політики коренізації.
Надзвичайно цікавим та інформативним джерелом локальної історії селища є погосподарські книги 1947-1986рр., що до недавнього часу залишались маловивченними 5 . Це діловодчі матеріали, що зберігаються у Архіві Мангуської Селищної Ради. Погосподарські книги до 1947р. були знищені під час Великої вітчизняної війни. На даний момент в Архіві зберігаються 246 одиниць 1 , що містять характеристики 4013 домогосподарств і відомості про 11241 осіб.
Мангуська Селищна Рада проводила господарський облік населення з певною періодичністю. У книгах вказана інформація за 3-4 роки поспіль. Описи домогосподарствмешканців проводились за територіальним принципом, тобто окремо по вулицям. У погосподарських книгах вказані прізвища, імена та по-батькові членів родини, дати народження, ступінь родинного зв'язку з головою родини, національність, освіта, місце роботи, дата зведення будинку, повний облік господарства, присадибні насадження, кількість землі в особистому користуванні. Ці данні дозволяють охарактеризувати етнічну, соціальну структуру населеного пункта у досліджуваний період, а також економічну ситуацію. Бібліографічний опис джерел ускладнений через те, що не зберігся номер фонду, у деяких випадках не зберіглися і номера опису, не вказані кількість аркушів у джерелах.
До джерел, що репрезентують групу наративних матеріалів, відноситься "Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга под редакцией В.П.Семенова-Тянь-Шанского" [7]. А саме нас цікавить V розділ тому 14, присвячений розподілу населення по території Новоросії, етнографічному складу, побуту та культурі. Робота наділена таблицями, діаграмами, графіками. Використовує дані перепису 1897р., а також за 1851р., 1858р. для створення динаміки кількості населення, природнього приросту. Наводяться відомості про шлюбність, національний склад губернії. Але порівняння цих відомостей з матеріалами 1923, 1927, 1948-1986 років є проблематичним. Дані наводяться у межах тогочасних адміністративних районів, а кордони Катеринославської губернії не співпадають з більш пізнім адміністративним поділом. До того ж, наведені у праці дані стосуються лише губернії вцілому, відомості стосовно окремих населених пунктів, і зокрема Мангуша, відсутні. Друга частина роботи присвячена етнографічним описам грецької меншини. Наводяться описи традиційної іжї, обрядовості ХІХст.
До матеріалів періодичної преси відносяться публікації у районій газеті - "Сельская новь". Газетні статті містять дописи краєзнавців щодо маловідомих сторінок історії с.Мангуш.
Отже, комплексне залучення різних груп джерел - законодавчих актів, діловодчих, наративних матеріалів, публікацій періодичної преси є необхідною умовою комплексного дослідження історії населених пунктів. Таким чином, історичне краєзнавство ж сприяє нагромадженню нового фактичного матеріалу, дозволяє простежити економічні, політичні, соціальні, культурні процеси на рівні регіонів, окремих населених пунктів, підприємств.
Література
1. 1. Архів Мангуської Селищної Ради.-Ф.1, оп.1., Погосподарські книги за 1947-49р.р., 1950-1952р.р., 1953-1955р.р., 1955-1957 р.р., 1958-1960р.р., 1961-1963р.р., 1964-1966р.р., 1967-1969р.р., 1971-1976р.р., 1986р.
2. 2. Ведомость митрополита Игнатия // Записки императорского Одесского общества истории и древностей. - Одесса, 1886.
3. 3. Жалованная грамота.-Полное собрание законов Российской империи. Т.20-СПб., 1830.- С.824
4. 4. Итоги сплошной подворной переписи Донецкой губернии//Донецкий Губернский исполнительный комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Казацких Депутатов.-1923.- январь-февраль.
5. 5. Пономарьова І., Матвійко І. Етнодемографічна та етносоціальна характеристика греків Приазов'я (на прикладі дослідження погосподарських книг с.Мангуш 1947-1949рр.) // Схід.- 2005.- №1.- С.41-44.
6. 6. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001р./ Державний Комітет статистики Украини// Урядовий кур?єр.-2002.-№244(28 грудня).
7. 7. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга под редакцией В.П. Семенова-Тянъ-Шанскаго.- СПб, 1910.
8. 8. Статистичний бюлетень Маріупольщини (щомісячне видання Маріупольського стаистичного бюра). Центральне статистичне управління України. 1926-27.- червень-серпень.- №9-11.
9. 9. Указ Александра ІІ от 30 сентября 1859р. - Полное собрание законов Российской империи. Т.34.- СПб., 1830.-С.246-247.

 
 

Цікаве

Загрузка...