WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Процес організаційного та ідеологічного оформлення есерівського руху в Україні на початок російської революціі 1905-1907рр. - Реферат

Процес організаційного та ідеологічного оформлення есерівського руху в Україні на початок російської революціі 1905-1907рр. - Реферат

керівним документом есерів до кінця їх існування.
Програма містила чотири блоки: аналіз світової системи капіталізму; аналіз міжнародного соціалістичного руху; характеристика особливих умов розвитку соціалізму в Росії; програма руху. Остання була поділена на програму - мінімум і програму - максимум.
Програма - максимум містила кінцеву ціль партії - побудову соціалізму. Оригінальність есерівської моделі соціалізму була не стільки в баченні соціалістичного суспільства, скільки у визначенні шляхів Росії до нього.
В основу своєї програми і ідеології есери поклали успадковану від старих народників ідею особливого шляху Росії до соціалізму. Ця особливість була пов`язана не з унікальною духовною організацією та культурним спадком населення Російської імперії, а з міжнародним розподілом праці. Росія уявлялася як "Євразія", що стоїть на межі індустріального Заходу та аграрного Сходу.[ 5;с.178]
Не визнаючи класового поділу суспільства, есери ділили соціальні та політичні сили на два табори в залежності від відношення людей до праці і джерел прибутків. З одного боку, стояв табір, що жив за рахунок експлуатації чужої праці, а з другого - народні маси, які жили власною працею. До них есери відносили головну силу трудового табору та рушійну силу революції - селянство, пролетаріат і "трудову" інтелігенцію. Разом ці верстви населення становили "трудовий народ", який під приводом єдиної соціалістичної партії приведе до соціалізму.
Есери вважали, що партія не повинна керуватися якоюсь однієютеорією, тому в поглядах був присутній плюралізм: елементи суб`єктивної соціології Михайловського, модні на той час течії махізму, емпіріокритицизму та неокантіанства.[6;с.133]
До програми - мінімум увійшли такі вимоги: скликання Установчих зборів, політичні та громадські свободи, пропорційне представництво у виборчих органах, пряме народне законодавство у вигляді референдумів будучи прибічниками широкої демократії, есери, однак припускали встановлення в разі необхідності тимчасової революційної диктатури.
Державний устрій есери бачили як федеративні стосунки між окремими національностями, залишаючи за ними право на самовизначення, широку автономію місцевих органів самоврядування.
Центральним пунктом господарчо - економічної частини програми-мінімум була вимога так званої соціалізації землі. Малося на увазі відміна приватної власності на землю, перетворення землі на загальнонародну власність (недержавну). "Соціалізація" землі була з`єднувальним елементом між програмами мінімум і максимум.[1;c.23]
Що стосується майбутньої революції, то есери визначали її як "соціальну", тобто перехідну між буржуазною і соціалістичною.
Разом з тим, шляхи приходу до влади вбачалися мирними, реформістськими, на основі демократичних конституційних норм. Через демократичні вибори есери сподівалися отримати більшість. Спочатку на місцях, а потім в Установчих зборах. Останні мали визначити форму державного правління і стати вищим законодавчим і розпорядчим органом.
[ 5;с.187]
Разом з об`єднавчими процесами набирала силу тактика індивідуального терору. Офіційно "Боевая организация ПСР" (БО) була сформована у 1902 році Г.А.Гершуні. А з травня 1903 року після арешту Гершуні організацію очолив Є.Азеф. БО знаходилася в партії на автономному положенні, мала свій статут, касу, адреси. Гершуні (1901-1903) та Азеф (1903-1908) були організаторами партії і впливовішими членами ЦК.
Напередодні революції основу партії становили місцеві організації: комітети і групи, які формувалися за територіальним принципом. До структури місцевої організації, звичайно, входили: союз пропагандистів, агітаторів і технічні групи (типографська і транспортна). Організації здебільшого формувалися зверху вниз: спочатку виникало "ядро" - керівний орган, навколо якого формувався партійний осередок.
Функції ЦК виконували певною мірою найсильніші місцеві організації, серед яких була катеринославська, київська, одеська.
Якщо до революції головним завданням партії було виховання в масах соціальної свідомості, то з початком революційних подій метою стало повалення царського режиму. Діяльність есерів стає дедалі більш організованою, масштабною, енергійною. Інтенсивніше стає агітація та пропаганда.
Таким чином, роль соціал - революціонерів у житті українського суспільства була досить вагомою. В умовах бурхливого сплеску стихійної активності мас, ПСР, попри всі свої ідеологічні, теоретичні і тактичні розбіжності, стала перед необхідністю чітко визначити своє місце, гасла, а також ймовірних союзників. Від правильності обраного шляху значною мірою залежало майбутнє революції і, як наслідок, майбутнє імперії.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Вєтров Р.І., Донченко С.П.Політичні партіі України в першої чверті ХХ століття (1900-1925 рр.)-Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, Вид-во "Поліграфіст",2001.-245с.
2.Гусев К.В.Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционизма к контрреволюции.-М.,"Мысль",1975.
3.Політична історія України. ХХ ст.:У6т./Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін./-К.:Генеза,2002-2003.
4.Политическая история.Середина ХІХ в-1917г./Под редакцией проф. В.А.Кувшинова (отв.редактор),проф. А.В.Чумакова/-М.:Изд-во МГУ,1992.-160с.
5.Политические партии России : история и современость. (проф.А.И.Зевелев) - М.:2000.-631с.
6.Политические партии России Конец ХІХ-первая треть ХХ века. Энциклопедия.-М.:Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),1996. -872с.

 
 

Цікаве

Загрузка...