WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Михайло Грушевський - видатний історик України - Реферат

Михайло Грушевський - видатний історик України - Реферат

національному центрі, але через деякий час звільнили. Незважаючи на вік і стан здоров"я (він практично втратив зір), М.С.Грушевський продовжує багато працювати: відвідує архіви та бібліотекиМоскви, займається літературознавчого роботою. Він мав багато наукових задумів. Та все пережите дало знати про себе. 25 листопада 1934 року під час відпочинку та лікування у Кисловодську, М.С.Грушевський помер. Газета "Правда" відгукнулася на його смерть некрологом, де його було названо одним з "найвидатніших буржуазних істориків України". Ця спокійна оцінка вплинула на керівні кола України. Була створена урядова комісія з організації похорон, вирішення питання матеріального забезпечення сім"ї та збереження рукописної спадщини вченого. Проте незабаром репресії звалилися й на сім"ю Грушевських. Були засуджені і загинули дочка Катерина та брат Олександр.
За своє життя Михайло Сергійович Грушевський здійснив великі наукові дослідження, опублікував близько двох тисяч наукових і науково-популярних праць, публіцистичних статей. Порівняно з попередниками М.Грушевський зробив вагомий внесок у вивчення багатьох проблем різних періодів історії України. Перу М.Грушевського належать унікальна пам'ятка слов'янської культури, багатотомна "Історія Украіни-Руси"(1898-1836), праці "Історія українського народу" (1904). "Київська Русь" (І9ІІ), "Ілюстрована історія України"(І911), "Історія української козаччини" (І9ІЗ-І9І4), "Середні віки Європи" (1919)# "Початки громадянства" (1921), "З історії релігійної думки на Україні" (1925) та багато інших.
Перший Міжнародний конгрес україністів, який відбувся у вересні 1990 року, прийняв рішення про відзначення 125-рІччя від дня народження Михайла Грушевського. У зв"язку з цим Український фонд культури, Академія наук УРСР, Спілка письменників України і Київський державний університет їм. Т.Г.Шевченка створили республіканський комітет по увічненню пам"яті Михайла Грушевського.
Сприяючи відродженню української культури, історії бібліотеки області в першу чергу повинні придбати твори М.С.Грушевського для поповнення фондів, зокрема передплатити одинадцятитомне видання "Історія Украіни-Руси". Для читачів буде цінною кожна журнальна чи газетна стаття про життя і діяльність М.С.Грушевського.
Відзначаючи 125-рІччя від дня народження видатного українського історика М.С.Грушевського рекомендуємо використати даний матеріал для підготовки і проведення літературних вечорів, бесід, оформлення книжкових виставок на тему: "Михайло Грушевський - видатний історик України". Літературу на виставці доцільно розмістити за такими розділами: "Твори М.С.Грушевського", "Література про М.С.Грушевського".
Масові заходи по відзначенню ювілею вченого бажано проводити спільно з вчителями-істориками, які змогли б підготовити виступ про життя і діяльність М.С.Грушевського.
Нижче подаємо список творів М.С.Грушевського та літератури про його життя й діяльність.
ТВОРИ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Історія України-Руси: До 125-річчя з дня народження Михайла Грушевського: В 11 т., 12 кн.-К.: Наук. думка, І99І.-(Пам"ятки іст. думки України: Сер. засн. в І989 р.).
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Ілюстрована історія України:. Репринт. відтворення вид. І9ІЗ р.-К.: ІСЕ-Україна; журн. Радуга.-І990.-524 с.
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Очерк истории украинского народа /Прим. В.М.Рычки, А.И.Гуржия/.-К.: Лыбидь, 1990.-397 с.
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Предок: Із белетрист. спадщини /Михайло Грушевський /Упоряд., післяслова та прим. С.І.Білоконя).-К.:Веселка,1990.-245 с.
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С, Автобіографія //Архіви України.-1991.-№1.-С. І6-29.-(До 125-рІччя від дня народження).
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Велика, Мала і Біла Русь //Укр. іст. журн.-І99І.-№2.-С. 77-85.
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Історія України прилагоджена до програми виших початкових шкіл і низших кляс шкіл середніх // Райдуга,
ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Історія української козаччини // Вітчизна. -1989.-№5.-С.160-183; 1990. №4.-С. 187-205; №8.-С. 153-175; №10.-С. І8І-І96.
ГРУШЕВСЬКИЙ М. Історія Украіни-Русі //КиІв.-І990.-№4.-С. І27 -158; №7.-С. 115-156; №10.-С. 134-149; №11.-С.135-156; №12.-С. 125-138.
ГРУШЕВСЬКИЙ М. Культурно-національний рух на Україні в ХП-ХУІІ віці /Публ. пілгот. І.Паславський // Жовтень,-І989.-№4.-С. 86-І02.
ГРУШЕВСЬКИЙ М. Спомини // Київ.-1989.-№11.-С. 24-35.
ГРУШЕВСЬКИЙ М. Спомини /історика/ /Пілгот. тексту й прим. С.Білоконя // Київ.-1989.-№ІО.-С. 122-158; №11.-С. ІІЗ-І55.
ГРУШЕВСЬКИЙ М. У просторій хаті автономії // Україна.-1990. -№11.-С. 23.
ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО:
БОРЕК Г. Наукова спадщина М.С.Грушевського повертається народові // Літ.Україна.-1989.-23 листоп.
ВИДРІН Д. Грушевський - сучасний і актуальний //Освіта.-І99І.-30 квіт,
ДАШКЕВИЧ Я.Р. Хто такий Михайло Грушевський //Наука і культура: Щорічник.- К, І989.-Вип. 23.-С. І92-20І.
ЗАРУБА В. Погром: Як нищили школу істориків академіка М.Грушевського // Літ. Україна.-І99І.-11 лип.
КОПАНЬ Л. Кули ж подівся рукопис Грушевського // Літ. Україна.-1989.-7 груд.
КОПИЛЕНКО 0. Драматична доля однієї ідеї: (Укр. питання у поглядах історика М.Грушевського) //Наука і суспільство во.-1990.-№11.-С. 8-11.
Паславський І. Культурно-національний рух на Україні кінця ХУІ- першої половини ХУІІ ст. в оцінці М.Грушевського // Жовтень.-1989.-№1.-С. 95-97.
ПИРІГ Р.Я. Михайло Грушевський: сторінки біографії (1924-1934 рр.) //Архіви України.-І99І.-№2.-С.44-51.
ПИРІГ Р.Я. М.С.Грушевський: між історією і політикою (1924-1934 рр.) // Укр. іст. жунал.-І99І.-М.-С. 54-66.-(До 125-річчя з дня народження М.С.Грушевського); №5.-С. 50~60.
ПРИЙМАК Т. Конституційний проект М.Грушевського з 1905 року /Акр. іст, жури.-1991.-С. 127-136.
РЕШЕДЬКО Л. Перший президент України // Корчагінець.-І990.-2 груд.
РЕШЕДЬКО Л. Михайло Грушевський. Повернення на Україну //.Освіта.-1991.-15 лют.-(Учителю історії).
РИЧКА В.М. Про еволюцію назви "Русь" в етнографічній історії України: (Про от. М.С.Грушевського "Велика, Мала і Біла Русь) // Укр. іст. журн.-І99І.-№2.-С. 86-88.
РОМАНЧУК 0. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту з історії стосунків між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою, очолюваною М.Грушевським // Дзвін.-1990.№8.-С. 76-92.
САРБЕЙ В.Г. До питання про наукову спадщину академіка М.С.Грушевського: Портр. істориків минулого // Укр. іст.журн.-І989.-№10.-С. ІІ4-І26.
САРБЕЙ В. Як нам ставитися до М.Грушевського: 3 приводу деяких некомпетентних публікацій //Рад.Україна.-І988.-27 серп.
ШМОНЕНКО Р.Г. Правда історії - вірність історії // Комуніст України.-І938.-№9.-С. 8І.
СМОЛІЙ В., Гуржій 0. Спадшщина: (Про "Історію української козаччини М.Грушевського) // Вітчизна.-1989.-№1.-С. 165-172.
ШЕВЧУК В. Михайло Грушевський - белетрист // Мол. гвардія. -1988.-11 листоп,

 
 

Цікаве

Загрузка...