WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Праця Н.Д. Полонської-Василенко “Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя” - Реферат

Праця Н.Д. Полонської-Василенко “Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя” - Реферат

їжею та грошима. З описів Н.Д. Полонська-Василенко встановила соціальний склад зимівчан: з одного боку - власник зимівника, інколи і співвласники та козаки, що живуть у зимівниках і випасають тут свою худобу; з іншого боку - робітники, наймити (з самої Січі, із підданих Вольностей), а також зайди, пересельці, "павпери" [9, 209 211]. Відтворюючи стан господарства кожного описаного зимівника, вчена подала загальну картину стану скотарства, загальне число голів різної худоби у старшини, приблизну її вартість (Табл. №7) і наголосила на тому, що ці дані свідчать про торговельний характер запорозького господарства. Аналізуючи стан рільництва (виходячи з кількості сільськогосподарського реманенту - Табл. .№2, наявності продуктів сільського господарства у старшини - Табл. №3) Н.Д. Полонська-Василенко виділила справжніх сільських господарів в особах старшинисередньої заможності - І. Кулика, В. Пишмича, М. Ногая.
На думку вченої, більш заможна старшина виконувала роль посередника в торгівлі збіжжям. Взагалі, старшинські господарства були, переважно, скотарські та, в меншій мірі, хліборобські. Відповідні таблиці та пояснення дослідниці розкривають стан мисливства, млинарства, пасічництва, рибальства, броварництва, про розвиток яких свідчили відповідні описані продукти та інвентар. Із реконструкції Н.Д. Полонської-Василенко постає побут власників зимівників, тогочасний старшинський будинок, його хатнє вбрання: меблі, ікони, килими, посуд, різні коштовні речі тощо. Не залишається поза увагою дослідниці одяг, запаси мануфактури, зброя, речі для козакування. І тут, при порівнянні даних реєстрів усіх 23 осіб, що були описані, вражає заможність трьох представників керівної верхівки Запорожжя: отамана П. Калнишевського, судді П. Головатого, писаря І. Глоби. Значні обсяги вилученої в старшини готівки (лише у П. Калнишевського більше ніж 47 тисяч крб.), боргові розписки, векселі на значні суми виступали, на думку Н.Д. Полонської-Василенко, прямим підтвердженням комерційних лихварських операцій старшини. Аналіз реєстрів майна запорозької старшини дав підставу Н.Д. Полонській-Василенко зробити висновок, що в особах керівної верхівки, адміністрації війська можна вбачати представників заможного класу нових запорозьких дідичів, торгової буржуазії, що зміцніла у другій половині XVIII століття і надала нового характеру соціально-економічному життю Запорожжя.
Підтримуючи історіографічну традицію, закладену М.М. Покровським, вчена намагається довести, що за останніх часів існування Січі на Запорожжі відбувався розвиток капіталістичних відносин з наявним торговим капіталом та вільнонайманою працею, що зумовило швидкий соціально-економічний розвиток регіону в другій половині XVIII століття.
Окремий розділ дослідниця присвятила подальшій долі конфіскованого майна. Згідно з її реконструкцією все майно тимчасово було передано під нагляд відповідальних, спеціально призначених осіб і поступово розпродувалось; дещо з майна руйнувалося, губилося, зникало, але господарство в описаних зимівниках поволі продовжувало вестись до кінця 1777 року.
Необхідно зауважити, що Н.Д. Полонська-Василенко наголошувала на важливості цього джерела для історії побуту та історії мистецтва тих часів. Друкуючи матеріал повністю, історик була впевнена, що він ще буде використаний спеціалістами для детальніших висновків. Сподівання вченої виправдились, бо здобутий нею матеріал неодноразово залучався до сучасних досліджень запорозького зимівника [4].
До праці Н.Д. Полонської-Василенко з матеріалами реєстрів конфіскованого майна були знайомі лише окремі дослідники. Про це свідчить часткове використання кількісних даних реєстрів у дослідженнях П.К. Шебальського, В.О. Біднова. Але високе наукове значення дослідження Н.Д. Полонської-Василенко полягає саме в тому, що вчена не обмежилась лише публікацією джерел, а паралельно з їх археографічною характеристикою спромоглась показати невичерпні інформативні можливості виявленого матеріалу і, як результат, маємо історичну реконструкцію, що заповнила чергову лакуну з соціально-економічної історії Запорожжя за останніх часів його існування.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Абросимова С.В., Могульова С.М. Зимівник останнього військового писаря Івана Глоби (Документи з Архіву Дніпропетровського історичного музею) // Історія та культура Подніпров'я. - Дніпропетровськ, 1998.
2. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ. 1713 1776. - К., 1994.
3. Багалій Д.І. Заселення Південної України (Запорожжя і Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку. - Харків, 1926.
4. Бойко А.В. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. - Запоріжжя, 1995; Олійник О.Л. Запорозький зимівник. - Запоріжжя, 1997.
5. Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. Частина 1. Аграрні відносини. - Запоріжжя, 1997.
6. Верба І.В. Причини ліквідації козацької республіки - Запорізької Січі у творчій спадщині Н.Д. Полонської-Василенко. / Українська державність: історія і сучасність. Матеріали наукової конференції. - К., 1993. - С. 79-81. Його ж. Запорізька проблематика в наукових працях Н.Д. Полонської-Василенко. / Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали ІІІ-х Всеукраїнських читань. - К.,1993. - С. 130-132. Його ж. Грецька колонізація Південної України др.п. XVIII століття в науковому доробку Н.Д. Полонської-Василенко. // Україна-Греція: історія та сучасність. - Тези міжнародної наукової конференції. - К.,1993. - С. 33-34. Його ж. Забута спадщина. // Наука і суспільство. - 1993. - №7-8. - С. 53-55.
7. Верба І.В., Заруба В.М. Н. Д. Полонська-Василенко і родина Синявських // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII ХІХ століття. - Вип. 4(5). - Запоріжжя, 2000.
8. Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя та його спадщина. - Мюнхен, 1967. - Т.2.
9. Полонська-Василенко Н.Д. Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя // Запоріжжя та його спадщина. - Мюнхен, 1965. - Т.1.
10. Ульяновський В. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: сторінками життєпису // Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: в 2 тт. - К., 1995. - Т.1.
11. Шиманов А. Предсмертная поземельная борьба Запорожья // Киевская старина. - 1883. - декабрь.
12. Дніпропетровський державний історичний музей. Відділ рукописів, ф.3, АФД - 169. КП - 166491.
13. Дніпропетровський державний історичний музей. Відділ рукописів, ф.3, АФД - 169. КП - 166488.

 
 

Цікаве

Загрузка...