WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Особливості управлінських структур Запорозьких Вольностей часів Нової Січі (1734-1775 рр.) - Реферат

Особливості управлінських структур Запорозьких Вольностей часів Нової Січі (1734-1775 рр.) - Реферат

Саме на зимiвники був нацiлений перший пiдступний удар царату i їх захоплення зробило Сiч абсолютно безпорадною перед вiйськами Текелiя. I нарештi, саме зимiвники найчастiше згадуються в вiдомому указi Катерини-II, бо вони були одною зголовних причин лiквiдацiї Запорозьких Вольностей. [23]
Всі спроби узгодити будь які непорозуміння між Москвою і Кошем, в основі яких безумовно завжди лежали економічні стосунки, були не тільки марними, але й призводили до подальшого нарощування цих протиріч, бо грунтувались вони на зовсім відмінних моделях розвитку цих суспільств. І з часом, це почали усвідомлювати і окремі суб'єкти цих врегулювань. П.Калниш в своїй боротьбі за Вольності, а по суті за характерну для Запоріжжя економічну і управлінську модель, використовував традиційний і найефективніший для Росії інструмент - хабарі і подарунки найвпливовішим особам в імперії. [24] Бо іншого інструментарію в його розпорядженні просто не було. Центральна ж влада використовувала як офіційні важелі - закони і постанови, плюс неофіційний бюрократичний тиск і шантаж.
Але оскільки ці важелі виявились недієвими, то у російської влади не залишалося нічого іншого, як шляхом ліквідації цієї моделі привести все у відповідність до вимог і умов абсолютної монархії. Другим аспектом є відсутність власноїгрошової одиниці. Але велике скупчення капіталу у вигляді цінних паперів, запасів провіанту, збіжжя, худоби - товарних еквівалентів грошей, до певної міри компенсує відсутність власної грошової одиниці.
На території Вольностей існували деякі інші досить важливі об'єктивні умови. Серед яких основними - були: відсутність кріпацтва і чисто ринкові відносини. Значні земельні ресурси. Фермерське, в своїй основі, ведення господарства. Існування і постійне зростання так званого "середнього класу" на який натякав ще Рондо, пишучи про силу силенну власників які в своїх господарствах не мали бодай десятка-двох коней. [25] Активний розвиток оренди і приватної форми землеволодіння, внутрішнього товарного ринку та ринку цінних паперів.
До суб'єктивних, перш за все, слід віднести протекціоністські заходи Коша щодо активізації зовнішньої торгівлі. Відповідна митна політика. Активні заходи по формуванню внутрішнього ринку. Підтримування в належному стані комунікацій. Заходи по захисту власного товаровиробника, що добре простежується по матеріалам депутацій до двору. [26] Відповідна податкова політика, яка сприяла залученню все нових господарів до активного впровадження нових галузей господарства, розвитку і відновленню старих галузей господарства та значному розширенню загосподарених територій. Наявність і постійне піклування про залучення значної резервної армії праці.
Старі демократичні традиції і відповідна система господарювання приваблювала на запорозькі землі все нові й нові трудові ресурси, а відповідно й капітали. Звичайно, що ці люди приходили не з порожніми руками. І в своїй більшості мали все необхідне для заснування власного господарства на новому місці. Протекціоністська політика Коша до новоприбулих в основі якої було пільгове оподаткування з окремими випадками кридитування, сприяла швидкому їх включенню в загальногосподарську діяльність, яка просто кипіла на території Вольностей. Переконливим свідченням цього може служити 136 справа, по якій простежується динаміка росту орендного землеволодіння поспольством Вольностей.[27] А також справа 356, де в журналі подорожей адміністрації Коша по Кодацькій паланці простежується та ж тенденція "посполитизації" орендного землеволодіння в Вольностях. [28] Бурхливому розвитку чисто капіталістичних стосунків сприяв і добре розвинутий ринок цінних паперів. Велику кількість боргових розписок, векселів, забов'язань тощо було знайдено при описі майна не тільки в зимівниках старшини, а й простого козацтва. Саме воно й було тим самим середнім класом на який мусив би спиратись уряд Вольностей .
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бантыш-Каменский История Малой России. -К., С.248.
2. Полонська-Василенко Н. Запорыжжя XVIII ст. та його спадщина. в 2-х т. -Мюнхен. 1965. С.85.
3. Рябінін-Скляревський О. Запорозькі заколоти та керуюча верства Коша XVIII ст. С. ????
4. Слабченко М.Е. Паланкова організація Запорозьких Вольностей. // Праці комісії для виучування історії західноруського і українського права. -К., 1929. -Вип.VI. С. 244.
5. ЦДІАУ ф.229. оп.1. спр. 233. арк.4.
6. ЦДІАУ ф.229. оп.1. спр. 293. арк. 33,39.
7. ЦДІАУ ф.229. оп.1. спр. 52. арк. 30.
8. ЦДІАУ ф.229. оп.1. спр. 52. арк. 22,23.
9. ЦДІАУ ф.229. оп.1. спр. 279. арк. 108, 117.
10. ЦДІАУ ф.229. оп.1. спр. 6. арк. 12,14.
11. Слабченко М.Е. Соціально-правова організація Січі Запорозької. // Праці комісії для виучування історії західноруського і українського права. -К., 1927. -Вип.ІІІ. С. 248.
12. ЦДІАУ ф. 229. оп.1. спр. 279. арк. 15.
13. ЦДІАУ ф. 229. оп.1. спр. 279(1). арк. 25.
14. ЦДІАУ ф. 229. оп.1. спр. 279(1). арк. 25.
15. ЦДІАУ ф. 229. оп.1. спр. 293. арк.45.
16. Скальковский А. Несколько документов к истории гайдамаччины.//Киевская Старина. 1885. т.ХIII. С. 284.
17. Яворницький Д.І. До історії степової України.-Дн-ськ. 1929. С. 32.
18. Слабченко М.Е. Соціально-правова організація Січі Запорозької. // Праці комісії для виучування історії західноруського і українського права. -К., 1927. -Вип.ІІІ. С. 296.
19. Яворницький Д..І. Історія запорозьких козаків в 3-х т. -К., т.1. С. 281.
20. Олійник О. Проблема землеволодіння в Запорозьких Вольностях на основі справи №136 "Дъело о байрачках..." архіву Коша Нової Січі.// Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри Історії України ЗДУ. вип.2. -Запоріжжя. 1997. С. 15.
21. Leszek Podhorodecki. -Warszawa.1970. p.65.
22. Полонська-Василенко Н. Запорiжжя XVIII ст. та його спадщина. -Мюнхен. 1965. т.1. С. 190.
23. Олiйник О. До причин лiквiдацiї Запорозької Сiчi.// УIЖ N2. 1992. С. 33-39. 77 ЦДІАУ ф.229. оп. 1. спр.???
24. Полонська-Василенко Н. Запорiжжя XVIII ст. та його спадщина в 2-х т. -Мюнхен. 1965. т.1. С. 70.
25. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша запорозького. -Дн-ськ. 1994. С. 318, 334.
26. Олійник О. Проблема землеволодіння в Запорозьких Вольностях на основі справи №136 "Дъело о байрачках..." архіву Коша Нової Січі.// Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри Історії України ЗДУ. вип.2. -Запоріжжя. 1997. С. 15.
27. ЦДІАУ ф.229. оп. 1. спр. 356.
28. Полонська-Василенко Н. Запорiжжя XVIII ст. та його спадщина в 2-х т. -Мюнхен. 1965. т.1. С. 101.

 
 

Цікаве

Загрузка...