WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Деякі історичні умови виникнення запорізького козацтва - Реферат

Деякі історичні умови виникнення запорізького козацтва - Реферат

засвідчують факти запозичення деяких побутових та поховальних обрядів представниками осілої та кочової цивілізації протягом XIII - XIV ст.4. На початку XV ст. ситуація дещо змінилася внаслідок формування Кримського ханства, яке спрямувало вістря своєї агресії на ці території.
Але разом із тим воно справило певний вплив на формування козацької організації та їхнього згуртування навколо зовнішньої загрози. Підсумовуючи, можна зазначити, що одним з важливих факторів складання оригінальної організації запорізького козацтва було багатовікове спілкування на порубіжних територіях Подніпров'я представників кочового та землеробського світів, які згодом зазнали натиску кримських татар. Натиск Кримського ханства, яке здійснило в кінці XV століття кілька спустошливих походів на територію Подніпров'я був в певній мірі викликом для населення останнього, яке відтепер почало згуртовуватися для відсічі зовнішньої загрози5. В цей час розпочався зовнішній тиск на українське суспільство із заходу, запровадження нових додаткових феодальних повинностей викликало певний відтік населення на степові території, які поповнювали ряди, створюваної в цей час козацької організації. Пізніше, в XVI столітті на територію Подніпров'я почали просуватися польські феодальні землевласники, що ставили під свій контроль тамтешніх селян. Під цим тиском і оформилося остаточно на недоступних для поляків крайніх південних землях організація запорізьких козаків. Таким чином,можна стверджувати, що виникнення, як запорізького так і українського козацтва в цілому саме в хронологічний відрізок кінця XV -XVIст. відбулося внаслідок різкої зміни суспільно-політичного клімату на українських землях в окреслений час. Твердження, що в результаті агресії кримського ханства, з одного боку і натиску польсько-литовських феодалів з заходу українське суспільство опинилося під загрозою знищення, видається цілком справедливим6. Як було зазначено вище, протягом середньовічної історії України в той чи іншій мірі відбувалися контакти кочової та осілої цивілізації, які утворювали певні соціальні групи, в яких можна бачити попередників козаків, проте вирішальну роль синтез сходу та заходу зіграв саме в кінці XV - XVI століть в час вирішальних змін. Тиск феодального західного світу, що переходив від середньовіччя до "Нового часу" й поширював на українське порубіжжя кріпацтво і тиск агресивного кочового сходу були своєрідним викликом для України, сильною зовнішньою загрозою, яка викликала відповідну реакцію. Такою реакцією українського суспільства на зовнішні чинники і стало формування структури запорізького козацтва. Мешканці порубіжної території, які проводили давні контакти та змішувалися з кочовиками почали згуртовуватися під зовнішнім тиском, просування ж польсько-литовських феодалів із заходу призвело до остаточного оформлення структури запорізького козацтва. І, зважаючи на наведені міркування, якщо однією з головних причин оформлення козацької організації були процеси пов'язані з другим виданням кріпацтва, явища в свою чергу викликаного переходом від середньовіччя до ранньобуржуазного суспільства і репрезентуючого трансформований феодалізм, то й на створення козацької організації - результат цих процесів - можна дивитися, як на явище, властиве трансформованому середньовіччю, ознаку змін в українському суспільстві7.
Таким чином, як ми бачимо, головним негативним фактором в історії середньовічної України було її географічне розташування між сильними сусідами, які своїм тиском не дали сформуватися українській державі. Але прикордонний характер України з іншого боку давав можливість згуртуватися і, згодом, продовжити боротьбу за здобуття власної державності. Степовий, порубіжний характер розташування України, яка піддавалася періодичному тиску, як зі згоду так із заходу, з одного боку серйозно утруднював її розвиток, як державної структури, а з іншого, степи стали тією територією на якій була створена нова суспільна організація у вигляді запорізького та українського в цілому козацтва, яке встало на захист прав українського суспільства. Створення козацтва розпочалося саме в кінці XV-XVI ст., коли зовнішній тиск особливо посилився - це був виклик українському суспільству в відповідь на який й було створено козацтво, як дійова сила, здатна протистояти цьому тискові. Можна припустити, що спочатку на створена козацької організації впливав східний фактор Кримського ханства, що розпочало свою агресію, згодом почав діяти й західний фактор у вигляді запровадження кріпацької залежності і просування на порубіжні території польсько-литовських феодалів. Останні зустріли на цих територіях осіле населення, що намагалося протидіяти створення тут фільваркової системи. Місцеве населення Подніпров'я й ті, що переселилися сюди, невипадково почали протидіяти політиці, проводи мій тут польсько-литовськими феодалами, справедливо вважаючи ці землі своєю власністю,а їх ново проголошених хазяїв іноземними загарбниками. Тому можна припустити, що в цьому первісному протиріччі знаходиться основа майбутніх збройних конфліктів на Подніпров'ї, що вилилися, згодом в серію козацько-селянських повстань.
Виникнення запорізького козацтва було в певні мірі поворотним моментом в вітчизняній історії, започаткувавши в її структурі нову добу. Її виникнення було викликана всіма тими змінами, що відбулися, як у західно так і у східноєвропейському регіонах, потягом XV - XVIст. і призвели до змін у співвідношенні сил як на західних так і на східних кордонах українського суспільства, примушуючи його до протидіючого рух

 
 

Цікаве

Загрузка...