WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Деякі історичні умови виникнення запорізького козацтва - Реферат

Деякі історичні умови виникнення запорізького козацтва - Реферат


Реферат на тему:
Деякі історичні умови виникнення запорізького козацтва
Одним з найскладніших питань в історії запорізького козацтва є його походження. Незначна кількість джерел не дає змоги в більш менш повній мірі відповісти на деякі важливі аспекти цього процесу. В той чи іншій мірі виникнення запорізького козацтва і й сьогодні викликає велику увагу дослідників, адже це призвело до значної трансформації в історичному шляху українських земель і в певній мірі й всього східноєвропейського регіону. Поява козацтва відкрила в вітчизняній історії добу з новим змістом і складом і тому необхідно передовсім з'ясувати, наскільки це можливо, причини та закономірності її початку. Це дозволить в більшій мірі збагнути зміст та процеси як окремого розглядуваного історичного часу так і всієї історії України. В деякій мірі, щоб збагнути причини появи козацтва необхідно звернутися перш за все до загального змісту розвитку середньовічної України. Головне в цьому питанні полягає в географічному розташуванні земель української народності, яке в результаті розселення східнослов'янських племен пролягло чи по степовій території, чи на кордоні з неї. Прикордонний характер України згодом знайшов відображення в її назві, як території, розташованій на стику войовничого кочового та осілого землеробського світів. Боротьба з племінними союзами кочовиків була одним з головних змістів у час існування Київської Русі, в часи ж завершення процесу формування української народності її значення ще більш посилилось. Тиск кочової цивілізації не дозволив завершити формування української середньовічної держави. В цьому відношенні в середньовічній історії України багато спільного з відповідною добою в історією Росії, яка, внаслідок свого прикордонного розташування, також вела запеклу боротьбу зі степом, проте змогла, врешті, перемогти в ній та підкорити кочовиків своїй владі. Українське суспільство ж не мало достатньої сили подолати сили степу і в результаті було піддано значній трансформації. Таким чином українське середньовічне суспільство являло собою суспільство синтезу східних та західних впливів. Впливи європейської цивілізації позначалися головним чином в засвоєнні передових технологій та суспільно-економічних ідей, вони більш сильними та тривалими, їхніми головними осередками були українські міста, східні впливи витікали з необхідності більш ефективного протистояння натиску кочового світу й результату цього натиску. Виникнення запорізького козацтва й було реакцією українського суспільства на тиск як з заходу так і зі сходу.
Важливе питання при розгляді обставин виникнення козацтва полягає в часі його появи. Цей хронологічний відрізок можна окреслити кінцем XV - першою половиною XVI ст., проте необхідно з'ясувати чому саме на цей час припала ця подія. Цьому важливому питанню, зважаючи на його складність і брак джерел відводится порівняно мало місця в дослідженням етногенезу козаків. Протягом доби середньовіччя відоме існування в південних степах кількох суспільних груп, які дослідники відносять до передісторії козацтва. Різке збільшення кількості населення степової території України в час змін кінця середньовіччя та поступового переходу до нового суспільства безпосередньо вплинуло на формування запорізького козацтва. Можна стверджувати, що в певній мірі до появи запорізького козацтва причетні зміни, що відбулися в передових країнах Європи,які призвели до трансформації суспільної ситуації в Україні. Зміни ці пов'язані з початком переходу від середньовічного до ранньобуржуазного суспільства. XV - XVI століття були часом кардинальних змін в європейському регіоні, відображених в появі нових технологій, географічних відкриттях, бурхливих суспільних потрясіннях. В цей час зв'язки українських земель з заходом значно посилюються1. В цей час на території України відбувається зростання міської мережі, але головні зміни відбувалися в сільському середовищі, коли на межі XV - XVI ст. під впливом розвитку початкових форм буржуазних відносин в Західній Європі і значному зростанню цін на продовольчі товари у східній її частині відбувається процес другого видання кріпацтва. Розповсюдження примусової залежності серед сільських виробників в західних районах призводить до переселення частини їх мешканців до малозаселених східних території, де були відносно вільні умови життя. В степовому регіоні, як засвідчують археологічні матеріали, протягом XIV - XV відбувалися процеси контактування та змішування представників осілої та кочової культур і які, згодом, безперечно, вплинули на формування матеріального та суспільного ладу запорізького козацтва2. Степовий фактор почав відігравати дуже важливу роль в цей час, коли відбувалися рішучі зміни в структурі суспільства. Великі масиви степової території з малої плотністю населення давали можливість сільським виробникам з західних земель, де вже розпочалися процеси покріпачення, знову отримати вільний статус. Перші українські козаки,найраніші письмові згадки про яких відносяться до 80 - 90 років XV століття, найімовірніше були вихідцями з місцевого населення Подніпров'я,але розвиток і кількісне зростання як українського в цілому так і запорізького козацтва зокрема, був головним чином підштовхнуте суспільними процесами другого видання кріпацтва на українських землях3. Оригінальна суспільно-політична організація козаків з помітними східними впливами безсумнівно склалася внаслідок етнічного змішування та інших різноманітні контактів. Наявні джерела не дають змоги ясно уявити хід цього процесу але деякі археологічні матеріали

 
 

Цікаве

Загрузка...