WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Україна у другій світовій війні - Реферат

Україна у другій світовій війні - Реферат


Реферат на тему:
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
ПЛАН
Вступ
1. Перший етап війни на Україні
2. Другий етап війни на Україні
3. Рух Опору
4. Повернення радянської влади на Україну
Використана література
Вступ
З наближенйям Європи до другої світової війни українці, здавалося, мало що могли втратити внаслідок тих докорінних змін, до яких вона могла призвести. Страж-
даючи від ран сталінщини, а в західних частинах - від дедалі більшого гноблення
Польщею, Румунією та Угорщиною, українці мали підстави сподіватися, що будь-
які, хай навіть спричинені війною, зміни принесуть покращення умов їхнього існу-
вання. Проте ті, хто так гадав, трагічно помилялися, бо хоч війна радикально змі-
нила становище українців, їхня доля стала ще гіршою. Падіння Польщі на почат-
ку війни призвело до встановлення на Західній Україні ще репресивнішого радян-
ського режиму. Та, вигнавши радянські війська, німецькі нападники принесли з со-
бою нацистський режим, що сягнув на Україні вершини жорстокості. Опинившись
між нацистським і радянським режимами, позбавлені власної держави, котра захи-
щала б їхні інтереси, українці виявилися, як ніхто інший, беззахисними перед спусто-
шеннями війни й нещадьо'о політикою тоталітарних держав, що її вели.
Війна на Україні: перший етап
Що стосується України, то другу світову війну можна поділити на два виразних
етапи. Перший розпочався 1 вересня 1939 р., коли німці напали на Польщу, а Ра-
дянський Союз незабаром окупував її східйі території. Основна риса цього етапу,
який торкався лише західних українців, полягала в переході їхніх земель під окупа-
цію нової влади, насамперед радянської. Другий етап, про який ітиметься далі, по-
чався з нападом Німеччини на СРСР 22 червня 1941 р. й тривав до осені ,1944 р.,
коли німецькі війська були вигнані з України. Протягом цього часу вся Україна
була загарбана нацистами.
Серед багатьох чинників, що призвели до війни, вирішальне значення мали дві
дипломатичні угоди, які справили на українців безпосередній вплив. Підписавши
ЗО вересня 1938 р. Мюнхенський пакт, західні держави на чолі з Англією вдалися
до спроби умиротворення Гітлера, дозволивши йому розчленувати Чехословаччину
(й Закарпаття). Але замість задоволення домагань Гітлера цей вияв безхребет-
ності західних держав лише розпалив у нацистів апетит до дальших територіальних
загарбань. Ще безпосередніший зв'язок з вибухом війни мав підписаний 23 серпня
1939 р. нацистсько-радянський пакт - ця одна з найдивовижніших в історії угод.
Гітлер, що не приховував ненависті до радянської системи та своїх територіальних
претензій на Сході, хотів, перш ніж напасти на своїх противників на Заході, нейтра-
лізувати Радянський Союз. Сталін зі свого боку прагнув підписати з Гітлером угоду
про ненапад та нейтралітет, сподіваючись тим самим спрямувати агресивність на-
цистів проти Франції та Англії і в такий спосіб виграти час для накопичення власних
сил, поки між "капіталістами" точитиметься війна на взаємне виснаження. Крім
задоволення першочергових потреб двох держав, нацистсько-радянський пакт також
передбачав обмін сировиною та зброєю. Більше того - до нього входив таємний
протокол, у якому Гітлер і Сталін домовилися про розподіл Європи на відповідні
сфери впливу та окупації. За ним Радянському Союзові передавалися майже всі за-
хідноукраїнські землі. Маючи гарантії нейтралітету Радянського Союзу, Гітлер напав
на Польщу, поклавши початок другій світовій війні. Кваплячись оволодіти своєю
частиною гинучої польської держави, 17 вересня радянські війська вступили у Схід-
ну Польщу і зайняли майже всі землі, населені українцями та білорусами. За
.чотири тижні польська держава перестала існувати.
Радянська окупація Західної України. З початку своєї першої окупації Західної
України, що тривала 21 місяць, радянський режим усіляко намагався заволодіти
"серцями й думками" населення. Більшовики оголосили, що прийшли як "прапоро-
носці високих гуманістичниих принципів", виправдовуючи співпрацю з нацистами у
розчленуванні Польщі прагненням допомогти пригнобленим меншостям і насампе-
ред "братам" - українцям та білорусам. Особливі зусилля робилися для того, щоб
справити на західних українців враження "українськості" нового режиму.
Новий режим також намагався прибрати демократичного вигляду. 22 жовтня
1939 р. він організував вибори, на яких населення змушували голосувати за єдиний
список кандидатів, котрі підтримували анексію Західної України Радянським Сою-
зом. Тому не дивно, що близько 93 °о виборців проголосували так, як хотів режим.
У червні 1940 р. СРСР змусив Румунію віддати Бессарабію та Буковину. Таким чи-
ном, до Української Радянської республіки було прилучено понад 7 млн мешканців
Західної України.
Деякі політичні заходи Рад принесли західним українцям конкретні покращення. Було багато зроблено для українізації та зміцнення системи освіти. До середини
1940 р. кількість початкових шкіл на Західній Україні досягла близько 6900, із них
6 тис. українських. Українська мова стала мовою викладання у перейменованому
на честь Івана Франка Львівському університеті - цьому давньому бастіоні польсь-
кої культури, що тепер відкрив двері для українських студентів і професорів. Помітно
поліпшилося медичне обслуговування населення, насамперед сільського. Були на-
ціоналізовані промислові й торговельні підприємства, що раніше контролювалися
переважно поляками та євреями. Але чи не найпопулярнішим кроком стала експро-
пріація радянською владою польських землевласників і обіцянка перерозподілити
між селянами їхні землі.
Проте паралельно з цими реформами Ради почали демонтувати створені західними українцями політичні, соціально-економічні та культурні інфраструктури.
Незабаром після їхнього приходу НКВС заарештував і депортував на Схід україн-
ських політичних лідерів. Були змушені розпуститися УНДО та інші українські по-
літичні партії. Ліквідовувалося багато кооперативів, а інші реорганізувалися на ра-
дянський зразок. Припинили свою діяльність читальні та бібліотеки товариства
"Просвіта". Від 20 до ЗО тис. українських активістів, усвідомлюючи, що вони жи-
вуть "на позичений час", утекли до окупованої" німцями Польщі. З ліквідацією осіб,
організацій і партій, котрі представляли у середовищі західних українців ліберально-
центристські тенденції, залишалася лише одна життєздатна політична організа-
ція -

 
 

Цікаве

Загрузка...