WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Київська Русь - Курсова робота

Київська Русь - Курсова робота

фактори.
Провідне місце в економіці Київської Русі займало сільське господарство, збагачене давніми традиціями. Для обробітку грунту і вирощення врожаю використовувалися досконалі для того часу знаряддя праці. Вживання парової системи землеробства з двопільною та трипільною сівозмінами, висока продуктивність праці давали змогу виробляти зерна значно більше, ніж це було необхідно для задоволення біологічних потреб населення.
Важливу роль у господарському розвитку Київської Русі відігравало розвинене ремісниче виробництво, в першу чергу чорна металургія та металообробка. Давньоруські ковалі опанували всіма видами і прийомами технічної і технологічної обробки заліза, які були відомі тоді. Майстерність давньоруських ремісників набула міжнародного визнання.
Ремесло розвивалося як у структурі господарства феодалів, так і на вільній міській основі. У ХІІ-ХІІІ ст. посадські ремісники починають об'єднуватися в корпорації, подібні до ремісничих цехів країн Західної Європи. Свідченням цього є назви міських кінців (районів) - гончарський, теслярський, міських воріт - ковальські та ін., а також згадки письмових джерел про артілі городників, теслярів, мостників.
Стан сільського господарства і ремісничого виробництва визначав рівень розвитку торгівлі - як внутрішньої так і зовнішньої. Найбільшими торговельними комунікаціями були шляхи -"Грецький", який зв'язував Русь з балтійськими і чорноморськими ринками, "Соляний" і "Залозний", котрі вели в Галичину і на Кавказ. Шлях Київ - Галич - Прага - Регенсбург сполучав Київську Русь з країнами Центральної і Західної Європи. Для захисту торговельних
26
шляхів від половців неодноразово виступали з'єднані дружини руських князівств.
Основними торговельними партнерами Давньоруської держави були Візантія, Волзько-камська Булгарія, Хозарія, країни Арабського Сходу, скандінавські, центральні та західноєвропейські. Об'єм і рівень торговельних операцій був досить значним, про що свідчить існування купецьких об'єднань, що спеціалізувались на торгівлі з певними країнами, або певними видами товарів. У великих містах розташовувались торговельні двори іноземних купців. Широкою була практика кредитних операцій.
Торгівля викликала до життя грошовий обіг. Якщо на ранньому етапі на Русі оберталися арабські дірхеми, візантійські номісми і міліарісії, західноєвропейські динари, то з Х ст. карбуються свої гроші - срібники та златники, а у великих торговельних операціях використовується гривна.
Як бачимо, давньоруські міста були значними центрами внутрішньої і міжнародноїторгівлі, розвинутих ремесел. Це забезпечувало поступальний розвиток всієї держави. Напередодні монголо-татарської навали Давньоруська держава досягла високого європейського рівня, але цей поступ був насильно зупинений.
27
Список використаних джерел та літератури Джерела
1. Історія України в документах і матеріалах. - Т.1: Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ ст. - К.: АН УРСР, 1939. - 293 с.
2. Києво-Печерський патерик // Художественная проза Киевской Руси XI-XIII вв. - М.: АН СССР, 1957. - С.147-226.
3. Повесть временньїх лет. 4.2. - М.-Л.: АН СССР, 1950. - 404 с.
4. Правда Русская. Т.П: Комментарии.-М.-Л.: АН СССР, 1947. - 863 с.
5. Хрестоматія з історії Української РСР: В 2-хт. - Т.1. - К.: Рад. школа, 1959.
- 747 с.
Монографії. Статті.
6. Археологія Української РСР. Т.З. - К.: Наук.думка, 1975. - 456 с.
7. Брайчевський М.Ю. Скарби знайдені і незнайдені. - К.: Наук.думка, 1992.
- 85 с.
8. Греков Б.Д. Київська Русь. - К.: Рад.школа, 1961. - 500 с.
9. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990. - 524 с.
10. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11-ти т., 12 кн. - К.: Наук.думка,
- Т.2: ХІ-ХІІІ вік. - 1992. - 633 с.; Т.З: До року 1340. - 1993. - 592 с.
11. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя. - К.: Наук.думка, 1991. - 560 с.
12. Довженок В.Й. Військова справа в Київській Русі. - К.: АН УРСР, 1950. -86 с.
13. Довженок В.Й. Землеробство древньої Русі: До середини XIII ст. - К.: АН УРСР, 1961. -267с.
14. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - Львів: Світ, 1991. - 576 с.
15. Дубиняк Р., Цибаняк П. Грошова система в Україні за княжих часів: ІХ-ХІІІ ст. //Київська старовина. - 1992. - N 4. - С.52-56.
16. Ємченко О. Як ходили "із варяг в греки": Про водний трактат, який за часів Київської Русі єднав Європу з Азією // Київська старовина. - 1992.
- N 2. - С.93-96.
17. Історія Української РСР: У 8-ми т., 10-ти кн. - Т.2. - К.: Наук.думка, 1979.
- 615 с.
18. Колчин Б.А. Черная металлургия й металлообработка в древней Руси. -М.:АНСССР, 1953. - 259с.
19. Костантинов В.А. Стеклопроизводство Киевской Руси // Строительньїе материальї й конструкции. - 1992. - N 2. - С.9-10.
20. Корзухина Г.Ф. Киевские ювелирьі накануне монгольского завоевания // Советская археология. - 1950. - N 4. - С.56-74.
21. Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України за доби феодалізму. -К.: Наук.думка, 1971. - 245 с.
22. Крип'якевич І.П. Історія України. - Львів: Світ, 1990. - 520 с.
23. Нариси з історії України. Вип.1: Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ ст. - К.: АН УРСР, 1939. - 309 с.
24. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т. Внешняя торговля Древней Руси: До середини XIII в. // История СССР. - 1967. - N 3. - С.81-108.
25. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-хт. Т.1. - К.: Либідь, 1992. -640с.
26. Пуцко В. Де виготовлено "чернігівську гривну"? // Київська старовина. -1992. - N 4. - С.160-162.
28
27. Раппопорт П.А. Из истории киево-черниговского зодчества XII в. //Краткие сообщения ин-та археологии. -М., 1984. - Вьіп.79. - С.59-63.
28. Рьібаков Б.А. Ремесло Древней Руси. - М.: АН СССР, 1948. - 792 с.
29. Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі: IX - середина XVII ст. - К.: Наук.думка, 1992. - 228 с.
30. Смирнов Й.Й. Очерки социально-зкономических отношений Руси ХІІ-ХІУ вв. М.: АН СССР, 1963. - 364 с.
31. Толочко П.П. Київська Русь. - К.: Абрис, 1996. - 359 с.
32. Толочко П.П. Древнерусский феодальньїй город. - К.: Наук.думка, 1989.
33. Толочко П.П. Про торговельні зв'язки Києва з країнами Арабського Сходу та Візантією. УІІІ-Х ст. //Архітектурні дослідження стародавнього Києва. -К., 1976. -С.3-11.
34. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. - М.: Наука, 1975. - 429 с.
35. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. - М.: Госполитиздат, 1956. - 477 с.
36. Щапова Ю.Л. Стекло Киевской Руси. - М., 1972.
29

 
 

Цікаве

Загрузка...