WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Початок людської цивілізації на території Україні - Реферат

Початок людської цивілізації на території Україні - Реферат


Реферат
ТЕМА
Початок людської цивілізації на території Україні
(1 млн. р. тому - 1000 р. до .н.е.)
Запам'ятайте:
Першим періодом в історії людства був кам'яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме цієї доби на фоні кардинальних зрушень у природі, пов'язаних з різкими змінами клімату, відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснова таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво
О.Д.Бойко. Історія України-К.,1999. -С.5.
Первісна людина на території України з'явилася майже 1 млн. років тому.
Зверніть увагу:
На українських землях зафіксовано близько 800 стоянок первісних людей.
Загальна чисельність населення складала до 20 тис. осіб.
На думку археологів, найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани і Центральну Європу.
Пригадайте найвідоміші стоянки та археологічні культури первісної людини на території України.
Праісторія.
Первісне суспільство
Найдавніший і найдовший період людської цивілізації
Він характеризується:
" Кардинальними змінами природно-географічного середовища:
1. чотири льодових наступи, які доходили до межі Львова, Ковеля, Житомира, Сум, Миргорода, Дніпропетровська;
2. в мезоліті (середньокам'яному віці) клімат стає близьким до сучасного;
3. формується сучасна річкова система.
" Еволюцією фізичного вигляду людини, її розумового та духовного збагачення:
1. від пітекантропа до неандертальця (120-40 тис. років тому);
2. від неандертальця до кроманьйонця (гомо Сапіенс) 35-11 тис. років тому.
" Прогресом в технології виготовлення знарядь праці і предметів вжитку, появою нових матеріалів (камінь, глина, бронза, залізо).
" Удосконаленням господарської діяльності, переходом від привласнюючого до відтворювального типу господарства і на цій основі піднесення добробуту. Відбулася за висловом англійськго археолога Г.Чайлда "Неолітична революція" (7 тис. - 4 тис. років тому).
" Зародженням селянської землеробської цивілізації з уповільненим темпом життя, залежністю від природнокліматичних ритмів.
" Першим великим суспільним поділом праці-виокремленням скотарства і переходом від матріархату до патріархату.
" Зміною суспільних форм співжиття. Від первісного стада до родової і територіальної общини, а згодом переходу до ранньо-комплексного суспільства.
" Формуванням першооснови власної релігійної свідомості:
1. тотемізму - віра в спільного предка - тварини, рослини і т.д.;
2. анімізму - віра в духів, що управляють світом;
3. фетишизму - віра в надприродні сили речей;
4. магії - віра в можливість викликати надприродні явища.
В безперервні борні з природою людина не тільки пристосувалося до умов життя, що постійно змінювалося, але й поступово опановувала і ставила собі на службу сили природи, її багатства. В ньому процесі змінювалася і сама людина, її зовнішній вигляд розумові здібності, форми співжиття.
Виникнення і розвиток відтворюючого господарства дав новий імпульс суспільному прогресу:
" зростанню кількості населення і його концентрації в більш великих поселеннях;
" переселенню землеробів і скотарів на нові території;
" виникненню і нагромадженню додаткового продукту;
" збільшенню обсягів обміну тощо.
У суспільному плані відбувається диференціація суспільства, створюється впливова племінна верхівка, починається формування етнічної спільноти людей, виникає необхідність в існуванні сили, яка б здатна була регламентувати внутрішнє життя колективу, а також захисти його від зазіхань сусідів. Все це зумовлює розклад первіснообщинного ладу і є кроками становлення цивілізації - виникнення держави.
Праісторія. Первісне суспільство на території України
Неолітична революція сприяла злету людства до принципово нової економіки, нового способу життя.
Запам'ятайте:
Перехід до землеробства і скотарства сприяв помітним змінам в організації суспільного життя:
" зростання ролі парної сім'ї;
" розквіту племінної організації суспільства;
" зародження інститутів родової влади;
" появі нового світобачення.
Запам'ятайте:
Трипільська культура багатогранна і самобутня. Її елементи лягли в основу європейської середньоземноморської цивілізації.
Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII. -К., 1997. -С.15.
Н.Яковенко
Дайте відповіді на запитання:
1. Чи є елементи трипільської культури в житті та побуті праслов'ян, сучасних українців?
2. Яка подальша доля трипільців?
Початок залізного віку: кіммерійці, таври, скіфо-сармати.
(І тисячоліття до н.е.)
Поява та поширення заліза започаткувала нову еру в історії людства - залізну.
Зверніть увагу:
Основні наслідки відкриття заліза:
" зростання продуктивності праці;
" збільшення кількості додаткового продукту;
" виникнення приватної власності;
" посилення майнової диференціації;
" розвиток торговельних зв'язків;
" витіснення родової общини територіальною;
" виділення військової еліти та створення війська;
" утворення воєнно-політичних союзів;
" зародження державницьких об'єднань.
На території України перші знахідки залізних виробів даються ХІ-ІХ ст. до н.е.
Залізом в цей час користувалося населення:
" Тавріки X-V ст. до н.е.
" Кіммеріки ІХ-VІІ ст. до н.е.
" Чорноліської культури X-VІІІ ст. до н.е.
" Скіфії VІІ-ІІІ ст. до н.е.
" Сарматії ІV ст. до н.е. - ІІІ ст. н.е
Пригадайте про ці народи і їх держави з матеріалу середньої школи
Увага:
І. Скіфи досягли високого, як на той час, розвитку: вони поділялися на скіфів: орачів, скотарів, кочівників, царських. У VI до н.е. скіф Анахарис вважався одним із 7 мудреців світу. Він склав вірші на 800 рядків про звичаї скіфські та еллінські. Його красномовство народило приказку: "Говорить, як скіф".
ІІ. Сармати (оперезані мечем) - це збірна назва кочових і іраномовних племен - роксоланів, аорсів, язигів, сіраків, аланів - розвиток яких привів до початків утворення держави. Ударів сарматської важкоозброєної кінноти не могло витримати жодне військо.
Античні міста - держави Північного Причорномор'я(VIII ст. н.е. - IV ст. н.е.)
Греки обсіли Чорне море "наче жаби ставок" - констатував давньогрецький філософ Платон.
Повторіть:
Причини колонізації: О.Д.Бойко називає 7 теорій еллінської міграції на Чорноморське побережжя: демографічну; аграрну; торговельну, сировинну, соціальну, етнічну, воєнну
Наслідки: утворилося 4 центри античної колонізації. Міста-держави становили окрему рабовласницьку демократичну республіку. Найважливіші із них: Ольвія, Пантікапей, Феодосія, Тіра, Керкінітід, Херсонес, Фанагорія, Германоса, Істрія, Борисфен. У V ст. до .н.е. утворилосяБоспорське царство в якому об'єдналося понад 20 міст-держав і колоній. Навала готів у середині ІІІ ст. н.е. послабила, а гунів у 70-х роках IV ст. - остаточно зруйнувала Боспорське царство.
Зверніть увагу:
причиною занепаду грецьких колоній було переміщення ринків рабів, продуктів і збуту на Близький Схід і Єгипет
Запам'ятайте:
Значення.
Тисячолітня історія античної цивілізації сприяла:
" становленню державотворчої традиції на території України;
" ознайомленню з демократичним полісним устроєм держави;
" передачі місцевому населенню передової технології землеробства і ремесла;
" розвитку урбанізаційних процесів;
" запровадженню товарно-грошових відносин;
" залученню населення до здобутків найпередовішої на той час античної культури: організацією шкільної освіти, фізичного виховання, високохудожнього мистецтва.
Грецька колонізація на тривалий час визначила південний вектор цивілізаційної орієнтації населення Причорномор'я і в подальшому сприяла тісним зв'язкам Київської Русі з Візантією.
Етногенез слов'ян. Утворення східної групи слов'янства
В розмаїті найдавнішого населення сучасної України розпочалося історія наших пращурів - праслов'ян. Їх походження і етногенез остаточно не з'ясовані. З цього приводу існує кілька версій.
Є підстави, на основі даних археології, антропології, лінгвістики, етнографії вважати, що ознаки праслов'ян простежуються з ІІ тис. до н.е. Це племена тшинецько-комарівської культури (XV-XI ст. до н.е.). Вони займали територію сучасних Східної Польщі, Прикарпаття, Південної Білорусії та Північної України. До праслов'ян відносяться племена: бондарихінської, лужицької, чорноліської, зарубинецької, черняхівської, пшеварської, київської та інших культур.
В.Й.Борисенко. Курс української історії. -К., 1996, -С.22-25.
Зверніть увагу:
В складі племен зарубенецької культури, що займали територію Середнього Подніпров'я, частину правобережного Полісся та частину Лісостепу бере свій початок український етнос. В цей час праслов'яни відомі під іменами венедів, антів, склавинів (перші письмові згадки, датовані І ст. н.е., в творах римських істориків Таціта і Птоломея ).
Частина дослідників вважає антський союз племен, який мав державницький зміст праукраїнським утворенням. Так вважав і М.Грушевський, спростовуючи теорію походження українців, росіян і білорусів з єдиної давньоруської народності.
Повторіть:
Процес розселення привів до утворення східних, західних і південних слов'ян. У VII східні слов'яни зосередилися в Центральній Україні на берегах Дніпра. Були відомі не тільки як загартовані воїни, але й вправні землероби, скотарі, ремісники, купці. Вони побудували сотні населених пунктів - градів. Через це скандинави називали їх "гардарікі" - країна укріплень.
Для самостійної роботи
" Обґрунтуйте відмінності фізичного типу людини: пітекантропа, неандертальця, кроманьйонця.
" Виділіть основні риси неполітичної революції.
" Визначіть з чим пов'язано виникнення трипільської культури.
" Вкажіть на відмінності, які існували в стародавніх державних утвореннях на території України.
" Вкажіть, які причини занепаду грецьких колоній Північного Причорномор'я.

 
 

Цікаве

Загрузка...