WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Втрата Україною власної державності. Україна під владою сусідів. (середина XIV – XVII ст.) - Реферат

Втрата Україною власної державності. Україна під владою сусідів. (середина XIV – XVII ст.) - Реферат

королем Польщі. Він зобов'язувався покатоличити литовців та "навік приєднати всі свої землі, литовські та руські, до Корони Польської".
Як відомо проти умов Кревської унії понад століття точилася гостра боротьба, яка завершилася в 1569 роціпідписанням Люблінської унії.
Угодою була створена із двох держав єдина федеративна держава - Річ Посполита.
Запам'ятайте:
Укладення Люблінської унії призвело до значного посилення економічного та національно-релігійного гніту в Україні, поставило українську народність та грань знищення. В 1573р. постановою сейму і Литовським статутом 1588 р. було введено кріпосне право, феодали набули право судити селян, збільшилася чиншовий і натуральні податки.
В 1596 році підписана Берестейська (Брестська) церковна унія, наслідком якої стало значне послаблення православної церкви, а, отже, і позицій українського православного населення.
Посилення економічного і національно-релігійного гніту приводило до зростання протесту в усіх верствах українського суспільства.
В панівних колах виникла православна магнатсько-шляхетська опозиція з князем Василем-Костянтином Острозьким.
Мета опозиції - розширення автономії України в складі Речі Посполитої;
Методи досягнення мети:
- петиції до сейму і короля;
- підтримка культурно-освітньої справи;
- сприяння реформаційним рухам (кальвінізму, соцініанству);
- виступи за свободу совісті.
Відмітьте:
З часом місце магнатсько-князівської опозиції заступила шляхетсько-старшинська. Мета і методи досягнення подібні.
Виникла опозиція і серед міщан, які наповнили новим змістом таку легальну форму відстоювання своїх прав, як братства. Вони:
а) здійснювали опіку над православною церквою;
б) допомагали зубожілим міщанам;
в) дбали про відкриття українських шкіл, друкарень, бібліотек і т.д.
Найбільш відомі братства: Львівське Ставропігійне, Київське Богоявленське, Луцьке Чеснохрестське.
Запам'ятайте:
Своєю просвітницькою та анти уніатською діяльністю братства ідейно підготували національно-визвольну боротьбу українського народу ХVII
Свої форми протесту мали селяни, міщани, козаки
" Втечі селян від поміщиків. Особливо із західних у східні і південні райони під захист козаків;
" Втечі ремісників з панських міст у міста з Магдебурзьким правом.
" Збройні виступи селян.
" Опришківство
o липень 1431 р. В Бельзщині;
o 1431-1434 рр. в Бакоті на Поділлі;
o 1457 р. Буковина (керівник Лев);
o 1490-92 Буковина і Покуття під керівництвом Мухи;
o 1514 р. Угорщина під проводом Д'єдзя Дожі.
" Селянсько-козацькі повстання
o 1591-1593 рр. - К.Косинського - гетьмана реєстрових козаків;
o 1594-1597 рр. - С.Наливайка;
o 1625 р. - Марка Жмайла;
o 1630 р. - Тараса Федоровича (Трясила);
o 1637 р. Павла Бута (Павлюка);
o 1638 р. Острянина, Гуні, Скидана;
o 1645 р. Адама Душницького.
Пригадайте: причини поразки селянсько-козацьких повстань.
Зверніть особливу увагу:
В Речі Посполитій українське населення терпіло не тільки від панських нагайок, а й незакінчених татарських набігів. Васал Туреччини Кримське ханство спустошувало українські землі.
За 300 років кримчани полонили понад 3 млн. українців. Дуже прикро, що на ці набіги часто підбивав татар московський цар. За даними С.Соловйова в в 1482 р. посол Івана ІІІ Михайло Кутузов одержав інструкції схилити кримського хана Менглі Гірея, щоб він "послал рать свою на Подолькую землю или на киевские места". С.М.Соловёв. Соч., кн.ІІІ. -М., 1989. -С.90.
Литовські та польські феодали мало дбали про захист українських земель, доводилося покладатися на власні силу населення. З XVI ст. важливу роль у захисті України від татарських набігів стало відігравати козацтво.
Козацтво - нова соціальна верства українського суспільства, яка в основному виникла в XIV-XV ст.
Запам'ятайте:
Поява козацтва пов'язана з 2-ма основними чинниками:
І - природнім прагненням людей до особистої господарської, політичної і духовної свободи;
ІІ - необхідністю захисту цієї свободи від зазіхань ворогів.
Загалом проблема поява та формування козацтва дискусійна. О.Д.Бойко в навчальному посібнику "Історія України" для студентів вузів нараховує 10 версій виникнення козацтва. При цьому дуже слушно орієнтує на необхідність врахування сумарної дії пропонованих версіями чинників, які тільки в такому разі наближають нас до знання істини.
Козацтво поділялося:
І - за соціальним статусом на: реєстрове і нереєстрове
ІІ - за місцем проживання: січове і міське (городове)
Січове козацтво ще називали низовим (жило в нижній течії Дніпра) або запорозьким (розташовувались за дніпровськими порогами).
Історичне значення козацтва:
" народ України в стані козацтва мав могутню опору в прагненні до визволення з під гніту Речі Посполитої;
" козацтво, не тільки підтримувало дух протесту, але й вселяло віру в перемогу, брало безпосередню участь
" козацтво захищало, надавало притулок всім скривдженим;
" козаки були керівниками і організаторами виступів населення проти шляхти;
" козацькі господарства демонстрували переваги вільної праці над кріпацькою, чим розхитували феодальні порядки;
" козаки фактично сприяли зародженню нової капіталістичної системи, демонструючи можливість соціально-економічного життя без пана;
" козацтво взагалі, Запоріжжя зокрема, стало зародком нової державності, нових органів управління, що дало можливість М.Костомарову, а за ним і К.Марксу назвати Запорозьку Січ з її демократизмом і високою моральністю "Християнською козацькою республікою";
" Запорозька Січ, на думку історика О.Апановича, була Збройними Силами України.
Попрацюйте самостійно
Завдання для самоопрацювання і роздумів
" Ознайомтеся з особливостями монголо-татарського панування:
1. на українських землях;
2. на російських землях;
" Розберіться з причинами "оксамитового" входження українських земель до складу Литви;
" Подумайте, як змінилося становище українського населення з введенням в дію Першого і Другого Литовських статутів;
" Визначтеся з роллю церкви в житті суспільства і причин протистояння католицизму і православ'я;
" Дайте відповідь: який головний зміст Третього Литовського статуту;
" Які причини переходу української знаті в католицтво;
" Подумайте над взаємовідносинами козаків з кримськими татарами;
" Обґрунтуйте своє бачення виникнення і значення козацтва в історичній долі України;
" Перерахуйте головні заслуги перед Україною Дмитра Вишневецького (Байди) і гетьмана П.Сагайдачного.

 
 

Цікаве

Загрузка...