WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Східнослов’янська держава - Реферат

Східнослов’янська держава - Реферат


Реферат
ТЕМА
Східнослов'янська держава
"Руська земля" (ІХ - перша половина XIV ст.)
Вивчення теми повинно привести до знання:
" передумов утворення держави Київська Русь;
" етапів виникнення і становлення Давньоруської держави;
" теорій походження держави у східних слов'ян;
" державного устрою Давньої Русі;
" зовнішньої та внутрішньої політики київських князів;
" розквіт і піднесення Давньоруської держави (кінець Х - середини ХІ ст.);
" політичної роздробленості Древньої Русі: причин та наслідків (кінець ХІ - середина XIV ст.);
" ролі Галицько-Волинського князівства у житті східних слов'ян;
" культурних досягнень слов'ян;
" історичного значення Київської держави;
За А.Дж Тойнбі історія людства круговерть цивілізацій, що змінюють одна одну. Кожна з них проходить схожі стадії: виникнення, розвитку, занепаду й загибелі.
Становлення держави східних слов'ян відбувалося протягом тривалого часу і було закономірним результатом внутрішньої еволюції їхнього суспільства.
"Справжній засновник держави слов'ян - Олег" (М.Карамзін)
" За свідченням арабських авторів у VIII-ІХ ст. існували 3 осередки східнослов'янської державності: Куявія (земля полян з Києвом); Славія (Новгородська земля); Артанія (Ростово-Суздальська земля, або за твердженням професора Й.Винокура - південна Волинь і Поділля);
" Найбільшим було державне об'єднання, яке літописець називає Руською Землею з центром у Києві. Воно і стало тим територіальним і політичним ядром, навколо якого зросла Древньоруська держава;
" За літописним повідомленням Нестора Київ було засновано у V ст. Розпочалося правління династії Києвічів;
" В ІХ ст. - князювання в Києві нащадків Кия, Аскольда та Діра;
" В 882 р. Новгородський князь Олег вбиває Акольда та Діра. Відбувається зміна династій. До управління приходить династія Рюриковичів;
Зверніть увагу:
Київська Русь в своєму розвитку пройшла кілька етапів і залишила помітний слід у світовій історії та державотворчій традиції народів Східної Європи.
Існують такі теорії походження Давньоруської держави:
Норманська. Її підтримували: Г.Баєр, Г.Міллер, Л.Шльоцер, О.Шахматов, М.Погодін.
Антинорманська - М.Ломоносов, В.Ключевський, Б.Рибаков, М.Костомаров, М.Грушевський, П.Толочко.
Хозарська - академік О.Пріцак і його школа.
Візантійська - підтримують церковні історики.
В дійсності Давньоруська держава формувалося століттями місцевим (автохтонним) населенням. На цей процес впливали і нормани, і візантійці, і хозари, і болгари, і інші народи.
Етапи розвитку Древньої Русі
І-й етап
Початок князювання Рюриковичів: Олега (882-912 рр.); Ігоря (912-945 рр.); Ольги (945-969 рр.); Святослава (869-972 рр.)
Основні напрямки політики:
зовнішньої
- активне розширення державних кордонів:
а) приєднання - древлян, сіверян, кривичів, радимичів, хорватів, уличів - Олегом;
б) вятичів, ятвягів, ясів, косогів - Святославом;
в) походи з метою досягнення вигідних торгових угод з Візантією;витіснення хозарів.
внутрішньої
- централізація управління державою:
а) придушення автономістських виступів підкорених народів;
б) упорядкування збору данини;
в) адміністративна реформа;
г) підтримка нових форм феодальної експлуатації (відробітки, грошова рента).
ІІ-й етап
Розквіт і піднесення (кінець Х - середина ХІ ст.). Час князювання Володимира (978-1015 рр.); Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.). Русь стала найбільшою державою Європи.
Основні напрямки політики:
зовнішньої
Зміцнення кордонів держави:
а) повернення Червенських міст;
б) захист від набігів ятвягів, печенігів, волзьких булгар;
в) будівництво укріплених ліній;
г) допомога Візантійському імператору в придушені повстання;
д) активізація міжнародних контактів, домінування дипломатії над зброєю. Ярослав тесть Європи.
внутрішньої
Посилення влади київського князя:
а) боротьба з сепаратизмом княжінь;
б) адміністративна реформа. Заміна місцевих князів своїми ставлениками та синами;
в) військова реформа. Слав'янізація дружин;
г) судова реформа. "Руська правда" Я.Мудрого;
д) карбування власної монети;
е) створення системи освіти.
Запам'ятайте цю дату 988 рік
Найголовніша реформа цього періоду - введення Володимиром християнства. Цим актом:
" Руська земля була поставлена в один ряд з усіма цивілізованими країнами Європи; зміцнювався її авторитет і міжнародні зв'язки;
" Влада великого князя освячувалася єдиним богом, одною вірою, що відповідало ідеї єдиної держави;
" Люди звільнялися від страху перед силами природи, ставали на шлях самовдосконалення, запроваджуючи високі норми християнської моралі;
" Широко відкривалася можливості використання давньої візантійської культури в усіх ділянках суспільного життя Русі (праві, освіті, будівництві, мистецтві і т.д.)
Русь досягла зеніту своєї могутності і світового визнання. Це була монархія очолювана великим князем, якому належала вища:
В своїй діяльності князь спирався на княжу раду, що складалася з княжих мужів - знатних бояр. Вони становили старшу дружину і виконували роль центрального апарату управління (воєводи, удільні князі, посадники, тисяцькі, волостителі і т.д.). Значну роль відігравала молодша дружина - професійні воїни - найближчі слуги князя.
Помітне місце в управлінні державами справами займало віче. Одні історики вважають віче демократичним органом влади за участю міських низів. Інші - вважають, що вічем літописці називають зібрання лише "лучших мужів".
Місцевий апарат управління був представлений соцькими, десяцькими, тіунами, вірниками і т.д.
За рішенням князя або віче збиралися полки із вільних мешканців міста і села.
ІІІ-й етап
Політична роздрібненість. Її специфічними рисами були прогресуючий характер і наростання князівських міжусобиць (кінець ХІ початок - XIV ст.)
Нагадуємо основні показники нового процесу
Одночасно з розквітом і зростанням авторитету Київської Русі все більше проявляються ознаки її ослаблення, децентралізації. Свідчення цього є:
" зменшення влади Великого князя;
" зростання сили удільних князів;
" виникнення дуумвірату і триумвірату в управлінні державою;
" князівські з'їзди (снеми);
" посилення експансії половців;
" князівські міжусобиці.
З часом, після смерті В.Мономаха і його сина Мстислава, удільні князі зміцнили на стільки, що частина з них (Володимирський, Чернігівський та інші) стали носити титул "великий князь", вести самостійну політику і незалежне від Києва життя. Настав ІІІ-й етап розвитку Руської землі.
Причини розробленості
Виділіть,які причини роздрібненості характерні тільки для Русі
" розвиток феодального землеволодіння;
" зростання рівня землеробства, ремесла, торгівлі;
" створення економічних основсамостійного життя;
" великі простори держави та етнічна

 
 

Цікаве

Загрузка...